فراخوان، مناقصات و مزایدات

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان، استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان، استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان، استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی مناقصـه تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه خرید، حمل و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید، حمل و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید، حمل و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلغاتی (بسته های 2،1و3) در سطح جزیره زیبای کیش

مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلغاتی (بسته های 2،1و3) در سطح جزیره زیبای کیش

مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلغاتی (بسته های 2،1و3) در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه خرید، حمل و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

مناقصه خرید، حمل و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

مناقصه خرید، حمل و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1 و 2 و 3) در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1 و 2 و 3) در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1 و 2 و 3) در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200متر مکعبی زمینی و 20متر مکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین مالی، طراحی، تهیه و خرید، اجراء نصب و راه اندازی و بهره برداری آب شیرین جزیره کیش به ظرفیت 5000 متر مکعب در روز به روشBOT به مدت 10 سال جزیره کی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین مالی، طراحی، تهیه و خرید، اجراء نصب و راه اندازی و بهره برداری آب شیرین جزیره کیش به ظرفیت 5000 متر مکعب در روز به روشBOT به مدت 10 سال جزیره کی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین مالی، طراحی، تهیه و خرید، اجراء نصب و راه اندازی و بهره برداری آب شیرین جزیره کیش به ظرفیت 5000 متر مکعب در روز به روشBOT به مدت 10 سال جزیره کیش

ادامه مطلب
فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاریا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاریا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری زمین های خاکی و هارد کورت تنیس در جزیره زیبای کیش

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری زمین های خاکی و هارد کورت تنیس در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
واگذاری استیجاری زمین های خاکی و هارد کورت تنیس در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه) واقع درجزیره زیبای کیش

نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه) واقع درجزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه) واقع درجزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه دومرحله ای اصلاح و بازسازی میدان قشم و تهیه مصالح، اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و اجرای لایه محافظتی میکروسرفیسینگ معابر جزیره زیبای کیش

مناقصه دومرحله ای اصلاح و بازسازی میدان قشم و تهیه مصالح، اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و اجرای لایه محافظتی میکروسرفیسینگ معابر جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه دومرحله ای اصلاح و بازسازی میدان قشم و تهیه مصالح، اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و اجرای لایه محافظتی میکروسرفیسینگ معابر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

تجدید مناقصه خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200مترمکعبی زمینی، 20مترمکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200مترمکعبی زمینی، 20مترمکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع آب، تهیه مصالح و احداث مخازن 200مترمکعبی زمینی، 20مترمکعبی کامپوزیتی هوایی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
واگذاری استیجاری زمین های خاکی و هارد کورت تنیس جزیره زیبای کیش

واگذاری استیجاری زمین های خاکی و هارد کورت تنیس جزیره زیبای کیش

مزایده واگذاری استیجاری زمین های خاکی و هارد کورت تنیس جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

مناقصه خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

اسناد مناقصه خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات فاضلاب و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات فاضلاب و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات فاضلاب و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تهیه مصالح و اجرای عملیات جمع آوری و استفاده بهینه از آبهای سطحی معابر جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و اجرای عملیات جمع آوری و استفاده بهینه از آبهای سطحی معابر جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جمع آوری و استفاده بهینه از آبهای سطحی معابر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
طراحی، تهیه مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

طراحی، تهیه مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

مناقصه طراحی، تهیه مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تهیه مصالح و تکمیل ساختمان دفاتر هیات های ورزشی مجموعه سوارکاری جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و تکمیل ساختمان دفاتر هیات های ورزشی مجموعه سوارکاری جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه مصالح و تکمیل ساختمان دفاتر هیات های ورزشی مجموعه سوارکاری جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تهیه مصالح و احداث ایستگاههای پمپاژ نوار ساحل شرقی جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و احداث ایستگاههای پمپاژ نوار ساحل شرقی جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه مصالح و احداث ایستگاههای پمپاژ نوار ساحل شرقی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث ایستگاه های پمپاژ نوار ساحل شرقی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث ایستگاه های پمپاژ نوار ساحل شرقی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث ایستگاه های پمپاژ نوار ساحل شرقی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... جهت بسترسازی , احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش

اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... جهت بسترسازی , احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... جهت بسترسازی , احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث یک باب مدرسه چهارکلاسه مدرسه الغدیر صدف و یک باب مدرسه سه کلاسه و کارگاه مدرسه الغدیر خانشیر و تهیه مصالح و احداث چهار کلاس در مدرسه هدف جزیره زیبای

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث یک باب مدرسه چهارکلاسه مدرسه الغدیر صدف و یک باب مدرسه سه کلاسه و کارگاه مدرسه الغدیر خانشیر و تهیه مصالح و احداث چهار کلاس در مدرسه هدف جزیره زیبای

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث یک باب مدرسه چهارکلاسه مدرسه الغدیر صدف و یک باب مدرسه سه کلاسه و کارگاه مدرسه الغدیر خانشیر و تهیه مصالح و احداث چهار کلاس در مدرسه هدف جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

خرید سیستم های برودتی (پکیج تراکمی) مورد نیاز مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
واگذاری استیجاری کلوپ های غواصی و تفریحات دریایی واقع در قطعه های RG-182B و NTS-15 جزیره زیبای کیش

واگذاری استیجاری کلوپ های غواصی و تفریحات دریایی واقع در قطعه های RG-182B و NTS-15 جزیره زیبای کیش

واگذاری استیجاری کلوپ های غواصی و تفریحات دریایی واقع در قطعه های RG-182B و NTS-15 جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
شناسایی متقاضی به منظور اجاره مدارس الغدیر جزیره زیبای کیش

شناسایی متقاضی به منظور اجاره مدارس الغدیر جزیره زیبای کیش

فراخوان شناسایی متقاضی به منظور اجاره مدارس الغدیر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تجدید مزایدات عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1 ، 2 و 3) در سطح جزیره زیبای کیش

تجدید مزایدات عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1 ، 2 و 3) در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایدات عمومی یک مرحله ای
واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1 ، 2 و 3) در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1-2و3) در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1-2و3) در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی (بسته های 1-2و3) در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط فاضلاب تحت فشار محدوده 5PS-N و2PS-N جزیره زیبای کیش

مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط فاضلاب تحت فشار محدوده 5PS-N و2PS-N جزیره زیبای کیش

مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط فاضلاب تحت فشار محدوده 5PS-N و2PS-N
جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای اصلاح و بهسازی میادین فارور و قشم و تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده رو سازی سایر معابر جریره زیبای کیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای اصلاح و بهسازی میادین فارور و قشم و تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده رو سازی سایر معابر جریره زیبای کیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای
اصلاح و بهسازی میادین فارور و قشم و تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده رو سازی سایر معابر جریره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری غرفه نگهداری از کودکان واقع در پلاژبانوان جزیره زیبای کیش و آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری سایر غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری غرفه نگهداری از کودکان واقع در پلاژبانوان جزیره زیبای کیش و آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری استیجاری سایر غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
واگذاری استیجاری غرفه نگهداری از کودکان واقع در پلاژبانوان جزیره زیبای کیش و
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
واگذاری استیجاری سایر غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه خرید دو دستگاه ماشین آتش نشانی سنگین و نیمه سنگین اداره آتش نشانی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید دو دستگاه ماشین آتش نشانی سنگین و نیمه سنگین اداره آتش نشانی جزیره زیبای کیش

آگهی خرید دو دستگاه ماشین آتش نشانی سنگین و نیمه سنگین اداره آتش نشانی
جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه های اصلاح و بازسازی میادین فارور و قشم و تهیه مصالح، اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و اجرای لایه محافظتی میکروسرفیسینگ معابر جریره زیبای کیش

آگهی مناقصه های اصلاح و بازسازی میادین فارور و قشم و تهیه مصالح، اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و اجرای لایه محافظتی میکروسرفیسینگ معابر جریره زیبای کیش

اصلاح و بازسازی میدان فارور و قشم و تهیه مصالح، اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و اجرای لایه محافظتی میکروسرفیسینگ معابر جریره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه خرید مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
واگذاری استیجاری بازار ماهی جزیره زیبای کیش

واگذاری استیجاری بازار ماهی جزیره زیبای کیش

واگذاری استیجاری بازار ماهی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
خرید مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

خرید مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید مصالح، حمل، ساخت و نصب گنبد مصلی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مزایده واگذاری غرف بازار ماهی جزیره زیبای کیش

مزایده واگذاری غرف بازار ماهی جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده واگذاری غرف بازار ماهی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری جزیره زیبای کیش

مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری جزیره زیبای کیش

مناقصـه عمومی دو مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان، تجهیزات شهری، ابنیه های عمومی و جداول حاشیه معابردر سطح جزیره زیبای کیش

مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان، تجهیزات شهری، ابنیه های عمومی و جداول حاشیه معابردر سطح جزیره زیبای کیش

مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان، تجهیزات شهری، ابنیه های عمومی و جداول حاشیه معابردر سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تجدید مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

تجدید مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

تجدید مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح واحداث زمین چمن مصنوعی فوتبال مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح واحداث زمین چمن مصنوعی فوتبال مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح واحداث زمین چمن مصنوعی فوتبال مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
فراخوان بهره برداری از بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

فراخوان بهره برداری از بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

آگهی فراخوان بهره برداری از بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه تهیه مصالح و بازسازی ساختمان ورودی مجموعه فدک (پاویون) جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه مصالح و بازسازی ساختمان ورودی مجموعه فدک (پاویون) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و بازسازی ساختمان ورودی مجموعه فدک (پاویون) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی معابر حدفاصل میدان پرواز تا شهرک رز و معابر جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی معابر حدفاصل میدان پرواز تا شهرک رز و معابر جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی معابر حدفاصل میدان پرواز تا شهرک رز و معابر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
فراخوان عمومی شناسایی متقاضی به منظور بهره برداری از بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

فراخوان عمومی شناسایی متقاضی به منظور بهره برداری از بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

فراخوان عمومی شناسایی متقاضی به منظور بهره برداری از بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پلاژهای بانوان و آقایان جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و برودتی اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی معابر حدفاصل میدان پرواز تا شهرک رز و معابر جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی معابر حدفاصل میدان پرواز تا شهرک رز و معابر جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی معابر حدفاصل میدان پرواز تا شهرک رز و معابر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای
نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمانهای اداری ، قرنطینه و انبار علوفه پارک حیات وحش جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمانهای اداری ، قرنطینه و انبار علوفه پارک حیات وحش جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمانهای اداری ، قرنطینه و انبار علوفه پارک حیات وحش جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای عملیات جمع آوری و استفاده بهینه از آبهای سطحی معابر جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای عملیات جمع آوری و استفاده بهینه از آبهای سطحی معابر جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای عملیات جمع آوری و استفاده بهینه از آبهای سطحی معابر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـات نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه)و پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـات نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه)و پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای
نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه)و پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ
و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه)و پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه)و پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای
نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه(یک ، دو و سه)و پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل ساختمان اداری بیمارستان جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل ساختمان اداری بیمارستان جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
تهیه مصالح و تکمیل ساختمان اداری بیمارستان جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در جزیره زیبای کیش

مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... جهت بستر سازی فضای سبز جزیره زیبای کیش

مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... جهت بستر سازی فضای سبز جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... جهت بستر سازی فضای سبز جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث مدرسه 18 کلاسه ابتدایی واقع در منطقه نوبنیاد جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث مدرسه 18 کلاسه ابتدایی واقع در منطقه نوبنیاد جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و احداث مدرسه 18 کلاسه ابتدایی واقع در منطقه نوبنیاد جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
شناسایی سرمایه گذار جهت احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین در جزیره زیبای کیش

شناسایی سرمایه گذار جهت احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین در جزیره زیبای کیش

آگهی شناسایی سرمایه گذار جهت احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصات عمومی دو مرحله ای انجام امور خدمات شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

مناقصات عمومی دو مرحله ای انجام امور خدمات شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای
انجام امور خدمات شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تمدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تجدید مناقصه خرید بی سیم دستی و ماشینی به همراه تجهیزات مربوطه جهت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

تجدید مناقصه خرید بی سیم دستی و ماشینی به همراه تجهیزات مربوطه جهت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی تجدید مناقصه خرید بی سیم دستی و ماشینی به همراه تجهیزات مربوطه جهت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش اول مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به همراه راه اندازی

تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش اول مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به همراه راه اندازی

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش اول مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به همراه راه اندازی

ادامه مطلب
فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافتپسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافتپسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار یا مشارکت کننده در پروژه ساماندهی و بازیافتپسماندهای عمرانی و ساختمانی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
خرید بی سیم دستی و ماشینی به همراه تجهیزات مربوطه جهت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

خرید بی سیم دستی و ماشینی به همراه تجهیزات مربوطه جهت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی مناقصه خرید بی سیم دستی و ماشینی به همراه تجهیزات مربوطه جهت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
مناقصـه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

مناقصـه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش اول مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به همراه راه اندازی

مناقصه خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش اول مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به همراه راه اندازی

آگهی مناقصه خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش اول مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به همراه راه اندازی

ادامه مطلب
مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان خوابگاه نیروی دریایی سپاه در جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان خوابگاه نیروی دریایی سپاه در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان خوابگاه نیروی دریایی سپاه در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم ، اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه انجام امورخدمات شهری منطقه (یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

مناقصه انجام امورخدمات شهری منطقه (یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه انجام امورخدمات شهری منطقه (یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث دو واحد ساختمان سرایداری در مدارس مهر و دانا و یک واحد آموزشی چهار کلاسه در مدرسه مهر واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث دو واحد ساختمان سرایداری در مدارس مهر و دانا و یک واحد آموزشی چهار کلاسه در مدرسه مهر واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث دو واحد ساختمان سرایداری در مدارس مهر و دانا و یک واحد آموزشی چهار کلاسه در مدرسه مهر واقع در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه خرید گلهای فصلی اطلسیF1 و کلانکوآ ، کود پیت موس و بذر گلهای فصلی جهت کاشت و استفاده در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید گلهای فصلی اطلسیF1 و کلانکوآ ، کود پیت موس و بذر گلهای فصلی جهت کاشت و استفاده در جزیره زیبای کیش

مناقصه خرید گلهای فصلی اطلسیF1 و کلانکوآ ، کود پیت موس و بذر گلهای فصلی جهت کاشت و استفاده در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مزایدات فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی انواع بطری پت (pet) - نایلون و گونی - لاک، سبد، ظروف یکبار مصرف و فویل غذا موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

مزایدات فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی انواع بطری پت (pet) - نایلون و گونی - لاک، سبد، ظروف یکبار مصرف و فویل غذا موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی مزایدات فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی انواع بطری پت (pet) - نایلون و گونی - لاک، سبد، ظروف یکبار مصرف و فویل غذا موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-(3بسته)

مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-(3بسته)

آگهی مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-(3بسته)

ادامه مطلب
تجدید مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

تجدید مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-(3بسته)

واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-(3بسته)

آگهی مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی در سطح جزیره زیبای کیش-(3بسته)

ادامه مطلب
مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده رو سازی منطقه یک و دو جزیره زیبای کیش

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده رو سازی منطقه یک و دو جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده رو سازی منطقه یک و دو جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و لکه گیری معابر جزیره زیبای کیش ( اعم از جاده جنوب جزیره، فاز 7 شهرک صدف ، فاز 6 شهرک صنعتی و ...)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و لکه گیری معابر جزیره زیبای کیش ( اعم از جاده جنوب جزیره، فاز 7 شهرک صدف ، فاز 6 شهرک صنعتی و ...)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و لکه گیری معابر جزیره زیبای کیش ( اعم از جاده جنوب جزیره، فاز 7 شهرک صدف ، فاز 6 شهرک صنعتی و ...)

ادامه مطلب
آگهی فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (پت)-(نایلون و گونی)-انواع لاک،سبد ، ضروف یکبار مصرف و فویل غذا موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (پت)-(نایلون و گونی)-انواع لاک،سبد ، ضروف یکبار مصرف و فویل غذا موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (پت)-(نایلون و گونی)-(انواع لاک،سبد ، ضروف یکبار مصرف و فویل غذا) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث مخازن بتنی ذخیره آب فضای سبز ( با ظرفیت 300 و 500 و 4 مخزن 50 مترمکعبی)در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث مخازن بتنی ذخیره آب فضای سبز ( با ظرفیت 300 و 500 و 4 مخزن 50 مترمکعبی)در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و احداث مخازن بتنی ذخیره آب فضای سبز ( با ظرفیت 300 و 500 و 4 مخزن 50 مترمکعبی)در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار بازار میوه و تره بار واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار بازار میوه و تره بار واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار بازار میوه و تره بار واقع در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
چاپ آگهی فراخوان شناسایی بهره بردار بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

چاپ آگهی فراخوان شناسایی بهره بردار بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

چاپ آگهی فراخوان شناسایی بهره بردار بازار میوه و تره بار جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای خرید لباس (اورکت و شلوار) مقاوم به حریق و 30 دستگاه تنفسی کامل به همراه تجهیزات کمکی اداره آتش نشانی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزادکیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای خرید لباس (اورکت و شلوار) مقاوم به حریق و 30 دستگاه تنفسی کامل به همراه تجهیزات کمکی اداره آتش نشانی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزادکیش

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای
خرید لباس (اورکت و شلوار) مقاوم به حریق و 30 دستگاه تنفسی کامل به همراه تجهیزات کمکی اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزادکیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه مصالح و عملیات اجرایی تامین روشنایی رینگ 75متری حدفاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و عملیات اجرایی تامین روشنایی رینگ 75متری حدفاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و عملیات اجرایی تامین روشنایی رینگ 75متری حدفاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطح پیست دوچرخه سواری در سطح جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطح پیست دوچرخه سواری در سطح جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطح پیست دوچرخه سواری در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه نگهداری و نگهبانی کامل محدوده پارکهای شهر، سیمرغ، نیلوفر تا انتهای پارک جنگلی ، باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه نگهداری و نگهبانی کامل محدوده پارکهای شهر، سیمرغ، نیلوفر تا انتهای پارک جنگلی ، باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه نگهداری و نگهبانی کامل محدوده پارکهای شهر، سیمرغ، نیلوفر تا انتهای پارک جنگلی ، باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه خرید 78.888 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت جهت استفاده در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه خرید 78.888 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت جهت استفاده در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه خرید 78.888 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت جهت استفاده در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی میرمهنا جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی میرمهنا جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی میرمهنا جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تمدید آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و.... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز  جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و.... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و.... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز

جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه دو(2) جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه دو(2) جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه دو(2) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه خرید 78.888 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت جهت استفاده در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید 78.888 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت جهت استفاده در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه خرید 78.888 متر لوله پلی اتیلن در
سایزهای متفاوت جهت استفاده در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع نایلون و گونی) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع نایلون و گونی) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع نایلون و گونی) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش

اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش

اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه حدفاصل میدان غروب کیش تا پارک دلفین و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه حدفاصل میدان غروب کیش تا پارک دلفین و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه حدفاصل میدان غروب کیش تا پارک دلفین و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه ( یک ، دو و سه ) جزیره زیبای کیش

نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه ( یک ، دو و سه ) جزیره زیبای کیش

نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه ( یک ، دو و سه ) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع بطری پت) ، (لاک ، پلاستیک و ظروف یکبار مصرف) و(نایلون و گونی)موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع بطری پت) ، (لاک ، پلاستیک و ظروف یکبار مصرف) و(نایلون و گونی)موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع بطری پت) ، (لاک ، پلاستیک و ظروف یکبار مصرف) و(نایلون و گونی)موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول، مبلمان، تجهیزات شهری و ابنیه های عمومی سطح جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول، مبلمان، تجهیزات شهری و ابنیه های عمومی سطح جزیره زیبای کیش

تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی
جداول، مبلمان، تجهیزات شهری و
ابنیه های عمومی سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه (منطقه یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه (منطقه یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه (منطقه یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع لاک- سبد و ظروف یکبار مصرف) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع لاک- سبد و ظروف یکبار مصرف) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع لاک- سبد و ظروف یکبار مصرف) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین ماشین آلات سنگین جهت دفن پسماند، حمل مصالح و ساماندهی شهری درسطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین ماشین آلات سنگین جهت دفن پسماند، حمل مصالح و ساماندهی شهری درسطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین ماشین آلات سنگین جهت دفن پسماند، حمل مصالح و ساماندهی شهری درسطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید مخازن پلی اتیلن 240 و 1100 لیتری مخصوص زباله شهری و پسماند خشک تفکیک از مبداء در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید مخازن پلی اتیلن 240 و 1100 لیتری مخصوص زباله شهری و پسماند خشک تفکیک از مبداء در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید مخازن پلی اتیلن 240 و 1100 لیتری مخصوص زباله شهری و پسماند خشک تفکیک از مبداء در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید گل های فصلی اطلسی F1 و پریوش جهت کاشت در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید گل های فصلی اطلسی F1 و پریوش جهت کاشت در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای خرید گل های فصلی اطلسی F1 و پریوش جهت کاشت در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه سموم و طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه سموم و طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه سموم و طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه سموم و طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه سموم و طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای تهیه سموم و طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین ماشین آلات سنگین جهت دفن پسماند، حمل مصالح و ساماندهی شهری درسطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین ماشین آلات سنگین جهت دفن پسماند، حمل مصالح و ساماندهی شهری درسطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین ماشین آلات سنگین جهت دفن پسماند، حمل مصالح و ساماندهی شهری درسطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (3 بسته)

آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (3 بسته)

آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (3 بسته)

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای احداث 4 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای احداث 4 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای
احداث 4 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره(1)جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره(1)جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره(1)جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای احداث 4 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای احداث 4 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای احداث 4 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان واقع در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور احیا محدوده سایت دفن زباله و بازیافت جزیره کیش

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور احیا محدوده سایت دفن زباله و بازیافت جزیره کیش

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور احیا محدوده سایت دفن زباله و بازیافت جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه آب جهت مخازن آب اماکن بهداشتی، به همراه آبیاری فضای سبز مناطق سه گانه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه آب جهت مخازن آب اماکن بهداشتی، به همراه آبیاری فضای سبز مناطق سه گانه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه آب جهت مخازن آب اماکن بهداشتی، به همراه آبیاری فضای سبز مناطق سه گانه در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
خرید تجهیزات اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره (1) جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره (1) جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصـه عمومی دو مرحله ای
احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره(1)جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره (1) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره (1) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سایبان به همراه بازسازی جایگاه تماشاچیان استادیوم تنیس شماره (1) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار ساخت، تجهیز، راه اندازی و راهبری بازار مواد غذایی تازه (Fresh market) به مساحت تقریبی 8000 مترمربع در جزیره زیبای کیش بر اساس طرح مصوب تهیه شده به روش BOT

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار ساخت، تجهیز، راه اندازی و راهبری بازار مواد غذایی تازه (Fresh market) به مساحت تقریبی 8000 مترمربع در جزیره زیبای کیش بر اساس طرح مصوب تهیه شده به روش BOT

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار
ساخت، تجهیز، راه اندازی و راهبری بازار مواد غذایی تازه (Fresh market) به مساحت تقریبی 8000 مترمربع در جزیره زیبای کیش بر اساس طرح مصوب تهیه شده به روش BOT

ادامه مطلب
آگهی تجدید مزایدات عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (2 بسته)

آگهی تجدید مزایدات عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (2 بسته)

آگهی تجدید مزایدات عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (2 بسته)

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی واگذاری امتیاز تردد مینی بوس در جزیره کیش

آگهی فراخوان عمومی واگذاری امتیاز تردد مینی بوس در جزیره کیش

آگهی فراخوان عمومی واگذاری امتیاز تردد مینی بوس در جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای

آگهی مزایدات عمومی یک مرحله ای

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش (5 بسته)

ادامه مطلب
اصلاحیه آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حد فاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

اصلاحیه آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حد فاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

اصلاحیه آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حدفاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حد فاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حد فاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حد فاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی بازسازی و بهسازی سالن های اسکواش جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی بازسازی و بهسازی سالن های اسکواش جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
تکمیل عملیات اجرایی بازسازی و بهسازی سالن های اسکواش جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سیستم آبیاری تحت فشار از میدان ملل تا میدان نوبنیاد و سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سیستم آبیاری تحت فشار از میدان ملل تا میدان نوبنیاد و سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
احداث سیستم آبیاری تحت فشار از میدان ملل تا میدان نوبنیاد و سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات امور شهری (منطقه سه) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات امور شهری (منطقه سه) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات امور شهری (منطقه سه) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات امور شهری (منطقه دو) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات امور شهری (منطقه دو) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
انجام خدمات امور شهری (منطقه دو) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات امور شهری (منطقه یک) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات امور شهری (منطقه یک) جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
انجام خدمات امور شهری (منطقه یک) جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تمدید آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و واگذاری امتیاز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های ساده و مکانیزه مینی بوس در سطح جزیره زیبای کیش به همراه تعمیر و نگهداری آن ها

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و واگذاری امتیاز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های ساده و مکانیزه مینی بوس در سطح جزیره زیبای کیش به همراه تعمیر و نگهداری آن ها

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و واگذاری امتیاز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های ساده و مکانیزه مینی بوس در سطح جزیره زیبای کیش به همراه تعمیر و نگهداری آن ها

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در
جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و واگذاری امتیاز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های ساده و مکانیزه مینی بوس در سطح جزیره زیبای کیش به همراه تعمیر و نگهداری آن ها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و واگذاری امتیاز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های ساده و مکانیزه مینی بوس در سطح جزیره زیبای کیش به همراه تعمیر و نگهداری آن ها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و واگذاری امتیاز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های ساده و مکانیزه مینی بوس در سطح جزیره زیبای کیش به همراه تعمیر و نگهداری آن ها

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای تکمیلی مصلی بزرگ جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای تکمیلی مصلی بزرگ جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای تکمیلی مصلی بزرگ جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

ادامه مطلب
آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث دو باب سرویس بهداشتی کمپ بحران جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث دو باب سرویس بهداشتی کمپ بحران جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای
احداث دو باب سرویس بهداشتی کمپ بحران جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب