مراسم تجلیل از 4 راننده نمونه ناوگان حمل و نقل عمومی کیش

تاریخ: 1402/09/14

عکاس: جعفر همافر