پارک نوبنیاد

پارک آرین :
این پارک در منطقه نوبنیاد 2 و به مساحت تقریبی 12000 مترمربع دارای پارکینگ اختصاصی احداث میگردد. از غرب به میدان و بازارچه آرین و از شرق به خیابان بیشابور منتهی است.
دارای 5500 مترمربع فضای سبز ،  کمربند مسیر پیاده روی به طول 330 متر ، زمین بازی کودکان دارای تاب و سرسره و . . . .  حدود 300 مترمربع ، زمین مینی فوتبال برای کودکان حدود 120 مترمربع ، زمین اسکیت حدود 360 مترمربع ، دو زمین بدمینتون استاندارد و یک زمین مینی فوتبال بزرگسال میباشد.
فضای سنگ کاری مشجر هارمونیک حدود 750 مترمربع و مسیرهای دسترسی داخلی با فرش کف سنگ ممتاز و همچنین سرویس بهداشتی 8 چشمه و دسترسی پارکینگ به مساحت حدود 2000 مترمربع از داخل میدان میباشد.