اهداف و ماموریت معاونت فنی و عمرانی

رسالت معاونت فنی و عمرانی در شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی – شهری و ترافیکی ابلاغی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش می باشد. در این راستا با اجرای پروژه های زیر بنایی اعم از ساماندهی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، احداث ساختمانهای متنوع اداری و خدماتی، پروژه های شهری اعم از ساماندهی معابر با تکمیل و بهسازی شبکه موجود، احداث پارک ها و غیره اقدام به این امر می نماید.
 

شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی