اهداف و ماموریت معاونت مالی، اداری و پشتیبانی


معاونت مالی و اداری به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری،ثبت و ضبط و انتقال کلیه  داراییها تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان،تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های شرکت،از اهمیت ویژه ای برخوردار است این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف تعیین شده شرکت فعالیت نماید.ا

ماموریتها :
     تدوین و اجرای نظام جذب، تامین و نگهداشت بهینه نیروی انسانی و نظارت بر حسن اجرای آن. 
     تدوین ساختار تشکیلاتی با شرایط محیطی حاکم بر مجموعه فعالیتهای شرکت. 
     تکوین نظام مالی شرکت و نظارت بر حسن اجرای امور مالی با دقت، سرعت، شفافیت و جامعیت. 
     مشارکت فعال و موثر در تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت. 
     نظارت بر حسن اجرای هزینه جاری و سرمایه¬ای شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
     انجام امور مرتبط با تدارکات و پشتیبانی به سایر حوزه ها. 
 

 

شرح وظایف معاونت مالی و اداری 

   الف ) سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد مالی شرکت :
-    نظارت بر انجام امور مرتبط با عملکرد مالی شرکت از قبیل پرداختها،دریافتها،صدور و تایید اسناد مالی، تنظیم دفاتر قانونی و تهیه صورتهای مالی و بیلان سالیانه.
-    مشارکت فعال و موثر در تهیه و تنظیم برنامه و بودجه جامع و تلفیقی شرکت و انجام امور مربوط به اجرا و نظارت بر نحوه عمل بودجه و احدها در چارچوب برنامه های مصوب. 
-    تکوین نظام مالی نوین شرکت و نظارت برحسن اجرای امور مالی بنحوی که متضمن دقت،صحت ،سرعت ، شفافیت ،جامعیت و ....باشد.
-    ساماندهی نوین امور مالی شرکت در حوزه تسهیلات اعطایی،سرمایه گذاری ،ساخت و ساز ،پیگیری مطالبات و .... و ایجاد شفافیت و بهنگام سازی حسابهای فی مابین شرکت،سازمان و شرکت های تابعه .
-    تهیه وتنظیم آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه به مدیر عامل جهت طرح در هئیت مدیره جهت تصویب نهایی .
-    نظارت بر وضعیت نقدینگی و اطمینان از توان شرکت در باز پرداخت بدهیها .
-    تنظیم و تهیه گزارشات مالی از جمله صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای.
-    نظارت بر تهیه گزارشات مالیاتی از جمله اظهارنامه مالیاتی ،مالیاتهای عملکردی تکلیفی و غیره .
-    پیگیری مستمر و مداوم جهت حل اختلافات مالیاتی و بیمه و حضور در کمسیونهای مربوطه با رعایت قوانین و مقررات.
-    مشارکت و نظارت در تهیه و تنظیم بودجه و نظارت بر حسن اجرای بودجه و پیشنهاد بودجه اصلاحی 
-    نظارت بر حسن اجرای هزینه جاری و سرمایه ای شرکت بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و مطابق بودجه مصوب. 
-    صدور تائیدیه طلب و بدهی پیمانکاران و افراد طرف حساب.
-    نظارت بر وصول درآمدهای شرکت و واریز آن به حسابهای معرفی شده شرکت و انجام و تهیه صدور مغایرات بانکی و رفع مغایرات احتمالی و انجام مکاتبات جهت افتتاح و انسداد حسابهای بانکی مربوطه.
-    نظارت و کنترل موجودیهای نقدی و اسناد مثبته تنخواه گردانهای شرکت.
-    نظارت بر حسن محاسبات مالیاتهای تکلیفی،ارزش افزوده،مالیات حقوق و ... و پرداخت آنها در مواعید قانونی.
-    صدور اوراق تسویه حساب و پرداخت مطالبات کارکنان منقضی خدمت. 
-    تهیه و تنظیم صورتجلسات مجامع،هئیت مدیره و ثبت در اداره ثبت در اداره ثبت شرکتها .

ب ) سیاست گذاری و نظارت بر منابع انسانی شرکت : 
-    سیاست گذاری و نظارت بر انجام امور مرتبط با انتخاب ، استخدام ، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی شرکت از قبیل حقوق و دستمزد احکام کارگزینی و خدمات بیمه ای و درمانی و آموزشی کارکنان.
-    تدوین و اجرای نظام جذب ،تامین و نگهداشت بهینه نیروی انسانی شرکت و نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مقررات.
-    اهتمام و مساعی لازم در بهینه سازی امور رفاهی،تفریحی و تربیت بدنی کارکنان در چارچوب شرایط و مقتضیات شرکت در قالب تهیه و تنظیم آئین نامه رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آن پس از ابلاغ هئیت مدیره.
-    نظارت بر اجرای احکام کارگزینی،ارتقاء،ترفیع،توبیخ و انتقال کارکنان.
-    پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق مقررات پرسنلی و حقوق کارکنان از جمله بیمه مستخدم ، بیمه سهم کارفرما ، بیمه های عمر و همگانی و بیمه دارائیهای شرکت . 


ج ) سیاست گذاری و نظارت بر اموال شرکت :
-    سیاست گذاری و نظارت بر انجام امور مرتبط با نگهداری اموال و مستغلات شرکت ،منازل و ساختمانها
-    نظارت بر نگهداری صحیح اموال شرکت (وجود جمعدار اموال) و احتساب ذخیره استهلاک آن در دوره های مالی مورد نظر .
-    نظارت بر انجام عملیات انبارگردانی موجودیهای فیریکی در مقاطع مختلف.


د ) سیاست گذاری و نظارت بر نظام اتوماسیون اداری شرکت :
     -    نظارت و هماهنگی بر امور شبکه،سرورها و سخت افزارهای رایانه ای مورد نیاز شرکت.
-    نظارت بر نظام اتوماسیون اداری و ارائه پیشنهاد برای بهبود مستمر آن.
-    تهیه و تنظیم آئین نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری بر اساس ضوابط و مصوبات شرکت.
-    نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان دبیرخانه.