اهداف و ماموریت معاونت امور شهری و محیط زیست

 

 

معاونت امورشهری و محیط زیست وظیفه نگهداری شهر با رویکرد زیست محیطی، رسیدگی به نظافت و پاکیزه سازی معابر و میادین شهری، حفظ و ارتقاء بهداشت محیط و مدیریت پسماند شهری، دفع و پردازش و بازیافت مواد زاید شهری، حفظ و توسعه فضای سبز شهری، نگهداری و روشنایی معابر شهری، زیباسازی شهری و ساماندهی تبلیغات محیطی، مدیریت فاضلاب وراهبری تصفیه خانه های فاضلاب، مدیریت شبکه جمع آوری فاضلاب و همچنین انتقال پساب تولیدی به فضای سبز و تامین آب مورد نیاز فضای سبز و نهایتاً مدیریت حمل و نقل عمومی شهری و نظارت بر آنها را برعهده دارد.

 

شرح وظایف معاونت امور شهری و محیط زیست

 

از رویکردهای مهم معاونت امورشهری مشارکت دادن سرمایه گذاران در پیشبرد برنامه ها و اهداف سازمانی بوده و به این منظور در سیاست گذاریهای سال 98 برون سپاری برخی پروژه ها با جلب مشارکت سرمایه گذاران پیش بینی شده است که اهم آنها پروژه های برون سپاری مدیریت پسماند در قالب BOT ،احداث فاز 2 تصفیه خانه فاضلاب جزیره در قالب و همینطور ساخت و بهره بردای از فضاهای تبلیغاتی ایستگاههای ساده و مکانیزه مینی بوس می باشد.