اهداف و وظایف معاونت معماری و شهرسازی

اهداف معاونت معماری و شهرسازی

 

 

معاونت معماری و شهرسازی کیش که وظیفه برنامه ریزی، صدور مجوزها ،گواهی های ساختمانی، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی را در جزیره کیش عهده دار است به عنوان یک حوزه سیاستگذار در امور تخصصی شهرسازی و در راستای سیاستهای عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش انجام وظیفه می نماید. این معاونت بر آن است که ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات شرایطی فراهم آورد که با افزایش میزان رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع و سرمایه گذاران با نگاهی ویژه به محیط زیست و اهداف طرح جامع کیش، شرایطی را فراهم نماید که معماری و شهرسازی جزیره زیبای کیش به عنوان یک الگوی برجسته در منطقه مطرح شود.

مجموعه ای از اهداف :

- توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی – ایرانی.
- حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری و ساحلی در راستای اهداف طرح جامع کیش.
- سامان بخشی مناطق ساحلی بمنظور حفظ شرایط زیست محیطی .
- ارتقای شرایط زیست محیطی با تغییر رویکرد در ضوابط بمنظور محافظت از لایه مرجانی جزیره .
- برنامه ریزی در جهت تشویق به طراحی و اجرای پروژه ها در راستای اهداف طرح جامع و طرح های با رویکرد توسعه پایدار شهری .
- جلوگیری از تغییر کاربری زمین خارج از طرح جامع مصوب و مغایر با ملاحظات زیست محیطی از طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و سازوکارهای نظارتی موثر و کارآمد و   بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی های بوم شناختی .
- ایجاد رابطه مطلوب بین سرمایه گذاران و معاونت معماری و شهرسازی بمنظور تسهیل فرآیندها .
- ارتقای خدمات دهی الکترونیک به سرمایه گذارن در راستای ارتقای رضایتمندی آنان.
- تاکید بر سیاست های شهر الکترونیک و پیش بینی زیرساخت های مربوطه در طرحها و پروژه ها.

 

رئوس وظایف و مسولیت ها

شهرسازی در سطوح بر اساس چارت سازمانی نیز فعالیت نموده که هریک از واحدهاوظایف نظارتی و فنی مشخصی را برعهده دارند :   


- صدور کلیه مجوزها و گواهی های ساختمانی در جزیره برابر ضوابط و مقررات جاری سازمان منطقه آزادکیش.
- حفظ تناسب ساختار و سیمای شهری  در تایید طرح ها بر اساس ضوابط شهرسازی
- کنترل و نظارت بر عملکرد ساخت تمامی پروژه های ساختمانی در جزیره به منظور ارتقای کیفیت ساخت .
- کنترل و نظارت بر عملکرد مهندسان حقیقی و حقوقی جزیره .
- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرایی سرمایه گذاران برای طرح در شورای معماری و شهرسازی.