معرفی و سوابق معاونت

 

  غفار آقازاده   متولد:  1349

- تحصیلات: کارشناس ارشد کسب و کار جدید

 

 

 

 

سوابق اجرایی و مسؤلیت ها:

سرپرست و معاونت امورشهری شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد کیش (91-93)

مشاور اجرایی مدیرعامل در امور اجرایی شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد کیش (93-94)

رئیس اداره اجرائیات (95-تاکنون)

سرپرست معاونت امورشهری و محیط زیست (97-تاکنون)

 

 

چارت سازمانی معاونت امور شهری