معرفی معاونت معماری و شهرسازی

معرفی و سوابق معاونت معماری و شهرسازی

 

  غلامرضا کردی داریان   متولد:  1335

- تحصیلات: کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران- سال 1365

- عضو نظام مهندسی تهران از سال 1368

- دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی –رشته عمران

 

 

سوابق اجرایی و مسؤلیت ها:

- مدیریت پروژه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (1365-1370)
- مدیریت اجرائی طرح های سازمان عمران کیش (1370-1371)
- مدیرعامل شرکت ساختمانی کیش (1371-1372)
- مدیرفنی سازمان منطقه آزاد کیش (1372-1377)
- مدیرعامل شرکت مهندسی و عمران کیش (1377-1380)
- عضو هیات مدیره و معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری  و توسعه کیش (1380-1381)
- معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش (1381-1384)
- مدیرعامل شرکت آب کیش (1384-1391)
- معاون امور شهری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(1391-1392)
- رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت عمران و خدمات شهری کیش(1391-تا کنون)
- مشاور مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات کیش در حوزه شهرسازی (1395-تا کنون)
- معاون معماری و شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش (1398-تا کنون)

 

 

چارت سازمانی معاونت معماری و شهرسازی