مدیریت های مالی و اداری

مدیریت مالی

مدیریت مالی

اهم فعالیتها و وظایف این مدیریت در قالب چهارحوزه حسابداری پرداختها و پروژه¬ها، حسابداری کنترل و تنظیم حساب ها، اداره انبار و اموال، حسابداری درآمد تشریح گردیده است.

مدیریت امور اداری

مدیریت امور اداری

برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل انجام امور انتخاب و گزینش نیروی انسانی، تهیه و نگهداری پرونده های پرسنلی، کنترل حضور و غیاب و کارکردهای ماهانه کارکنان و صدور احکام اداری.
برنامه ریزی، هماهنگی و انجام امور مرتبط با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل (تعریف شغل و شاغل، تعیین شرایط احراز و ....).
برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل انجام امور ثبت ، نگهداری، توزیع نامه های اداری، پرونده ها و ارسال مراسلات شرکت.
انجام امور مرتبط با کمیته رفاه و منابع انسانی شرکت برابر ضوابط و دستورالعمل های مربوطه.

مدیریت پشتیبانی

مدیریت پشتیبانی

تأمین و پشتیبانی کل واحدهای ستادی و اجرایی شرکت و انجام امور مرتبط با کلیه فعالیت های بازرگانی، تدارکاتی و تعمیراتی از قبیل خرید و تأمین کالا، خدمات و مصالح مورد نیاز حوزه های مختلف اعم از پروژه های عمرانی و زیربنایی، امور شهری و محیط زیست و سایر حوزه های شرکت
تعمیر و نگهداری کلیه ساختمان های شرکت و مجموعه های مسکونی اقامتی کارکنان در دو رشته ساختمان و تأسیسات
انجام کلیه امور مربوط به ایجاد، نگهداری، جمع آوری تأسیسات مربوط به انجام مراسم مختلف.
سرویس ایاب و ذهاب، نگهداری و تعمیر کلیه خودروهای شرکت اعم از خودروهای سواری، نیمه سنگین، سنگین، آتش نشانی