مدیریت خدمات شهری

مدیریت خدمات شهری

بر اساس شرح وظایف محوله، مدیریت خدمات شهری حوزه معاونت امور شهری، وظیفه نگهداری کمی و کیفی شهر ارایه خدمات شهری به کیشوندان و گردشگران جزیره را عهده دار می باشد و در این راستا بر زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری، تقویت شبکه برق و روشنایی معابر، راهبری، نگهداری و توسعه فضای سبز، مدیریت پسماند و مواد زائد شهری به صورت مستمر نظارت عالیه دارد.

ادامه مطلب
مدیریت آب و فاضلاب

مدیریت آب و فاضلاب

مدیریت آب و فاضلاب شامل دو اداره فاضلاب و آب (آبرسانی به فضای سبز) بوده که ماموریت جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب مطابق استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین توزیع و تامین آب و پساب از طریق شبکه های انتقال برای آبیاری فضای سبز در جهت حفظ محیط زیست، توسعه فضای سبز و ارتقاء سطح سلامت عمومی را دارد.

ادامه مطلب
مدیریت حمل و نقل عمومی

مدیریت حمل و نقل عمومی

اهم وظایف مدیریت حمل و نقل که ذیل ادارات و واحدهای تابعه انجام می شود به شرح ذیل می باشد:

بررسی صلاحیت فردی و تخصصی مدیران شرکت های حمل و نقل و تطبیق محیط کار آنان با شغل مربوطه طبق استانداردهای تعیین شده.

تشکیل پرونده و معرفی مدیران شرکت های حمل و نقل(تاکسیرانی ، مینی بوسرانی، رنت کار ، باربری ) به اداره ثبت شرکت ها و مدیریت بازرگانی سازمان جهت ثبت شرکت و صدور یا تمدید مجوز فعالیت اقتصادی مربوطه.

ادامه مطلب