عملیات احداث و اجرای دبستان 18 کلاسه میرمهنا

دارای 2 طبقه، در زمینی به مساحت 4200 مترمربع و زیربنای 3200 مترمربع واقع در شهرک میرمهنا ،دارای حیاط مرکزی و شامل 18 کلاس درس، سالن ورزشی سر پوشیده، آزمایشگاه، کارگاه سمعی-بصری، کتابخانه، ساختمان سرایداری و سرویس های بهداشتی و فضای اداری مدرسه می باشد.