تاریخچه و خدمات

معرفی و تاریخچه شرکت

 

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش( سهامی خاص) در تاریخ 1366/04/26 به نام شرکت ساختمانی کیش(سهامی خاص) تأسیس و تحت شماره 66183 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. متعاقباً در تاریخ 1371/05/15 نام شرکت به شرکت مهندسی و عمران کیش (سهامی خاص) تغییریافته است. در تاریخ 1372/06/27 مرکز شرکت از تهران به جزیره کیش منتقل و تحت شماره186 در اداره ثبت شرکت‌های بندرلنگه به ثبت رسید. شرکت در تاریخ 1379/02/21 تحت شماره 834 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی کیش به ثبت رسیده و پرونده ثبتی از بندرلنگه به کیش انتقال یافت. طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ 1383/12/12 مقرر گردید از تاریخ 1384/07/01 نام شرکت از شرکت مهندسی و عمران کیش به شرکت آب کیش تغییر یابد همچنین بر اساس مصوبه مورخ 1390/12/28 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت آب کیش( سهامی خاص) و به استناد نامه شماره 339/10/892 مورخ 1389/05/31 دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و نامه های شماره 892/20/506 مورخ 1389/06/01 و 902/20/852 مورخ 1390/11/29 معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس شورای مذکور مقرر گردید به‌ منظور پرهیز از تصدی‌گری سازمان و تمرکز بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، کلیه فعالیت‌های شرکت آب کیش از تاریخ 1391/02/01 متوقف و با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش ادغام گردد. طبق مصوبه مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده مورخ 1394/09/16 نام شرکت، از شرکت آب کیش به شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش تغییریافته است. اساسنامه جدید شرکت که طی تصویب‌نامه به شماره 106349/ت51600هـ مورخ 1394/08/16 به تصویب هیأت وزیران و طی نامه شماره 94/102/4268 مورخ 1394/08/06 به تائید شورای نگهبان رسیده در تاریخ 1395/02/28 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش ثبت گردیده و موضوع فعالیت شرکت نیز بر همین اساس تغییریافته و در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی سازمان منطقه آزاد کیش است که واحد تجاری نهایی گروه نیز می‌باشد. نشانی شرکت جزیره کیش- میدان خلیج‌فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس و محل فعالیت اصلی آن در جزیره کیش واقع است.

 

 

خلاصه اطلاعات اساسی شرکت

 

نام شرکت: عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

سرمایه شرکت: 3،000،000،000 ریال

تاریخ تاسیس و بهره برداری: 1394/09/16       1395/01/01

تعداد سهام:    15،000سهم

تحت پوشش: سازمان منطقه آزاد کیش

محل ثبت: کیش

ارزش هر سهم:  200،000 ریال

 
 

 

موضوع فعالیت شرکت

 

فعالیت اصلی شرکت به استناد ماده 3 اساسنامه شرکت به شرح ذیل می باشد:

    - مطالعه و اجرای طرح‌های زیربنایی، عمرانی
    - توسعه و نگهداری، راهبری و نگهداری امور شهری در قالب پروژه‌ها، مستحدثات عمومی و خصوصی
    - ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی
    - نظافت شهری و معابر عمومی و نظارت فنی برساخت و ساز شهری
    - صدور مجوز و پایان کار ساختمان
    - نظارت بر خدمات تبلیغاتی و وصول هرگونه عوارض مجاز و مصوب در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی
    - تأمین و تولید آب شیرین و آب مصرفی فضای سبز منطقه
    - برنامه‌ریزی، مدیریت، انتقال و احداث شبکه و واگذاری انشعابات و توزیع و فروش آب
    - مدیریت و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب و نگهداری و بهره‌برداری از شبکه و تأسیسات و واگذاری انشعابات و توسعه آن به‌منظور تأمین مصارف مربوط
    - انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت.

 
 

 

ترکیب سهامداران

 

نام سهامداران

تعداد سهام

ارزش اسمی سهام

درصد سهام

سازمان منطقه آزاد کیش

15،000

200،000

100