آگهی استعلام شماره 374-1401 - واگذاری و بهره برداری ایستگاههای اجاره موتور سیکلت برقی ( شارژی )به مدت یک سال(12 ماه ) در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 374-1401 - واگذاری و بهره برداری ایستگاههای اجاره موتور سیکلت برقی ( شارژی )به مدت یک سال(12 ماه ) در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 374-1401 - واگذاری و بهره برداری ایستگاههای اجاره موتور سیکلت برقی ( شارژی )به مدت یک سال(12 ماه ) در جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 375-1401 - خرید سازه LSF جهت ایستگاه موتور شارژی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 375-1401 - خرید سازه LSF جهت ایستگاه موتور شارژی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 375-1401 - خرید سازه LSF جهت ایستگاه موتور شارژی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 369-1401 - مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام شماره 369-1401 - مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام شماره 369-1401 - مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 367-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 367-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 367-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 368-1401 -تهیه مصالح و محوطه سازی و پیاده رو سازی حد فاصل زمین فوتبال چمن مصنوعی، دهکده المپیک تا زمین چمن تا سرویس بهداشتی

آگهی استعلام شماره 368-1401 -تهیه مصالح و محوطه سازی و پیاده رو سازی حد فاصل زمین فوتبال چمن مصنوعی، دهکده المپیک تا زمین چمن تا سرویس بهداشتی

آگهی استعلام شماره 368-1401 -تهیه مصالح و محوطه سازی و پیاده رو سازی حد فاصل زمین فوتبال چمن مصنوعی، دهکده المپیک تا زمین چمن تا سرویس بهداشتی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 372-1401 - تهیه تعویض شبرنگ تابلوهای ترافیکی و نصب شبرنگ ۷ ساله طبق طرحهای نصب شده در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 372-1401 - تهیه تعویض شبرنگ تابلوهای ترافیکی و نصب شبرنگ ۷ ساله طبق طرحهای نصب شده در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 372-1401 - تهیه تعویض شبرنگ تابلوهای ترافیکی و نصب شبرنگ ۷ ساله طبق طرحهای نصب شده در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 364-1401 -تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری معابر و پیاده روها و ترانشه ها در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 364-1401 -تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری معابر و پیاده روها و ترانشه ها در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 364-1401 -تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری معابر و پیاده روها و ترانشه ها در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 363-1401 - عملیات اجرایی تامین روشنایی فضای سبز حد فاصل خیابان مهتاب و خیابان آفتاب واقع در منطقه سفین جزیره کیش- تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 363-1401 - عملیات اجرایی تامین روشنایی فضای سبز حد فاصل خیابان مهتاب و خیابان آفتاب واقع در منطقه سفین جزیره کیش- تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 363-1401 - عملیات اجرایی تامین روشنایی فضای سبز حد فاصل خیابان مهتاب و خیابان آفتاب واقع در منطقه سفین جزیره کیش- تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 373-1401 -نگهداری از آب شیرین کن و خرید قطعی آب در جزیره آرام هندورابی

آگهی استعلام شماره 373-1401 -نگهداری از آب شیرین کن و خرید قطعی آب در جزیره آرام هندورابی

آگهی استعلام شماره 373 -1401 -نگهداری از آب شیرین کن و خرید قطعی آب در جزیره آرام هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 346 -1401 -تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی ستاد فرماندهی انتظامی کیش

آگهی استعلام شماره 346 -1401 -تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی ستاد فرماندهی انتظامی کیش

آگهی استعلام شماره 346 -1401 -تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی ستاد فرماندهی انتظامی کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 358-1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب شیرین جهت کمپیگ نوروزی, اماکن بهداشتی و غیره سطح جزیره کیش جهت نوروز ۱۴۰۲

آگهی استعلام شماره 358-1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب شیرین جهت کمپیگ نوروزی, اماکن بهداشتی و غیره سطح جزیره کیش جهت نوروز ۱۴۰۲

آگهی استعلام شماره 358-1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب شیرین جهت کمپیگ نوروزی, اماکن بهداشتی و غیره سطح جزیره کیش جهت نوروز ۱۴۰۲

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 344-1401 - تهیه گل وگیاه به مناسبت روز درخت کاری

آگهی استعلام شماره 344-1401 - تهیه گل وگیاه به مناسبت روز درخت کاری

آگهی استعلام شماره 344-1401 - تهیه گل وگیاه به مناسبت روز درخت کاری

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 343-1401 - تهیه خوراک دام یونجه خشک چین دوم گلدار بدون علف و خار

آگهی استعلام شماره 343-1401 - تهیه خوراک دام یونجه خشک چین دوم گلدار بدون علف و خار

آگهی استعلام شماره 343-1401 - تهیه خوراک دام یونجه خشک چین دوم گلدار بدون علف و خار

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 356-1401 - تهیه مصالح ،حمل و ساخت و نصب دربهای مسجد امام حسن مجتبی(ع)

آگهی استعلام شماره 356-1401 - تهیه مصالح ،حمل و ساخت و نصب دربهای مسجد امام حسن مجتبی(ع)

آگهی استعلام شماره 356-1401 - تهیه مصالح ،حمل و ساخت و نصب دربهای مسجد امام حسن مجتبی(ع)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 357-1401 - تهیه مصالح وبازسازی وترمیم قسمت های پوسیده فلزی و رنگ آمیزی مجدد و ساخت ونصب پنجره چوبی مسجدخاتم الانبیاء

آگهی استعلام شماره 357-1401 - تهیه مصالح وبازسازی وترمیم قسمت های پوسیده فلزی و رنگ آمیزی مجدد و ساخت ونصب پنجره چوبی مسجدخاتم الانبیاء

آگهی استعلام شماره 357-1401 - تهیه مصالح وبازسازی وترمیم قسمت های پوسیده فلزی و رنگ آمیزی مجدد و ساخت ونصب پنجره چوبی مسجدخاتم الانبیاء

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 337-1401 -تامین 20 دستگاه مینی بوس استیجاری درایام نوروز ۱۴۰۲

آگهی استعلام شماره 337-1401 -تامین 20 دستگاه مینی بوس استیجاری درایام نوروز ۱۴۰۲

آگهی استعلام شماره 337-1401 -تامین 20 دستگاه مینی بوس استیجاری درایام نوروز ۱۴۰۲

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 354-1401 - عملیات ترمیم نمای اصلی و آبگریز نمودن شبستان اصلی مصلی بزرگ کیش

آگهی استعلام شماره 354-1401 - عملیات ترمیم نمای اصلی و آبگریز نمودن شبستان اصلی مصلی بزرگ کیش

آگهی استعلام شماره 354-1401 - عملیات ترمیم نمای اصلی و آبگریز نمودن شبستان اصلی مصلی بزرگ کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 355-1401 -تهیه مصالح و اجرای سکو نشیمن جنب پیاده رو ساحلی پارک کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 355-1401 -تهیه مصالح و اجرای سکو نشیمن جنب پیاده رو ساحلی پارک کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 355-1401 -تهیه مصالح و اجرای سکو نشیمن جنب پیاده رو ساحلی پارک کشتی یونانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 371-1401 - تهیه مصالح و بهسازی ابنیه اماکن ورزشی از جمله اسکیت و زمینهای هارد کورت و غیره

آگهی استعلام شماره 371-1401 - تهیه مصالح و بهسازی ابنیه اماکن ورزشی از جمله اسکیت و زمینهای هارد کورت و غیره

آگهی استعلام شماره 371-1401 - تهیه مصالح و بهسازی ابنیه اماکن ورزشی از جمله اسکیت و زمینهای هارد کورت و غیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 351-1401 - تهیه و نصب قفل های دیجیتال لاکرهای پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 351-1401 - تهیه و نصب قفل های دیجیتال لاکرهای پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 351-1401 - تهیه و نصب قفل های دیجیتال لاکرهای پلاژ آقایان و بانوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 330-1401 - تهیه مصالح و رنگ امیزی سطوح بتنی و فلزی (محدوده ساختمانهای زمین اسکیت و ساختمان اداری و پایه های فلزی محدوده اسکیت و تیراندازی و غیره بنا بر تشخیص دستگاه نظارت)

آگهی استعلام شماره 330-1401 - تهیه مصالح و رنگ امیزی سطوح بتنی و فلزی (محدوده ساختمانهای زمین اسکیت و ساختمان اداری و پایه های فلزی محدوده اسکیت و تیراندازی و غیره بنا بر تشخیص دستگاه نظارت)

آگهی استعلام شماره 330-1401 - تهیه مصالح و رنگ امیزی سطوح بتنی و فلزی (محدوده ساختمانهای زمین اسکیت و ساختمان اداری و پایه های فلزی محدوده اسکیت و تیراندازی و غیره بنا بر تشخیص دستگاه نظارت)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 353-1401 - خرید و تجهیز موتور شارژی آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 353-1401 - خرید و تجهیز موتور شارژی آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 353-1401 - خرید و تجهیز موتور شارژی آتش نشانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 323-1401 - تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط فاضلاب شهرک نوبنیاد فاز

آگهی استعلام شماره 323-1401 - تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط فاضلاب شهرک نوبنیاد فاز

آگهی استعلام شماره 323-1401 - تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط فاضلاب شهرک نوبنیاد فاز

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 322-1401 - احداث خط لوله انتقال آب از آب شیرین کن جزیره هندورابی تا روستا و بندر جزیره

آگهی استعلام شماره 322-1401 - احداث خط لوله انتقال آب از آب شیرین کن جزیره هندورابی تا روستا و بندر جزیره

آگهی استعلام شماره 322-1401 - احداث خط لوله انتقال آب از آب شیرین کن جزیره هندورابی تا روستا و بندر جزیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 321-1401 - اجرای خط لوله فاضلاب فاز ۷ صدف (جهت رفع معارض قطعات)

آگهی استعلام شماره 321-1401 - اجرای خط لوله فاضلاب فاز ۷ صدف (جهت رفع معارض قطعات)

آگهی استعلام شماره 321-1401 - اجرای خط لوله فاضلاب فاز ۷ صدف (جهت رفع معارض قطعات)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 320-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات نقاشی حیات پویا در مدارس جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 320-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات نقاشی حیات پویا در مدارس جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 320-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات نقاشی حیات پویا در مدارس جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 316 -1401 - طراحی و چاپ بنر و استیکر در ابعاد مختلف و طراحی کارتکس و چاپ شماره لمینت شده جهت کمپ های نوروزی

آگهی استعلام شماره 316 -1401 - طراحی و چاپ بنر و استیکر در ابعاد مختلف و طراحی کارتکس و چاپ شماره لمینت شده جهت کمپ های نوروزی

آگهی استعلام شماره 316 -1401 - طراحی و چاپ بنر و استیکر در ابعاد مختلف و طراحی کارتکس و چاپ شماره لمینت شده جهت کمپ های نوروزی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 315-1401 - اجرای داربست و نصب بنرهای موردنیاز کمپ های نوروزی سال ۱۴۰۱

آگهی استعلام شماره 315-1401 - اجرای داربست و نصب بنرهای موردنیاز کمپ های نوروزی سال ۱۴۰۱

آگهی استعلام شماره 315-1401 - اجرای داربست و نصب بنرهای موردنیاز کمپ های نوروزی سال ۱۴۰۱

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 325-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو و شهرک رز

آگهی استعلام شماره 325-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو و شهرک رز

آگهی استعلام شماره 325-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو و شهرک رز

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 318-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده داخل مصلی بزرگ کیش

آگهی استعلام شماره 318-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده داخل مصلی بزرگ کیش

آگهی استعلام شماره 318-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده داخل مصلی بزرگ کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 314-1401 - خرید نیمکت بتن الیافی جهت معابر جزیره زیبای کیش - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 314-1401 - خرید نیمکت بتن الیافی جهت معابر جزیره زیبای کیش - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 314-1401 - خرید نیمکت بتن الیافی جهت معابر جزیره زیبای کیش - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 312-1401 - تهیه موتور سه چرخ باری - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 312-1401 - تهیه موتور سه چرخ باری - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 312-1401 - تهیه موتور سه چرخ باری - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 313-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 313-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 313-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 327-1401 - ترمیم و بازسازی پارک های میرمهنا یک و دو سفین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 327-1401 - ترمیم و بازسازی پارک های میرمهنا یک و دو سفین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 327-1401 - ترمیم و بازسازی پارک های میرمهنا یک و دو سفین در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 328-1401 - عملیات اجرایی تامین روشنایی فضای سبز حد فاصل خیابان مهتاب و خیابان آفتاب واقع در منطقه سفین جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 328-1401 - عملیات اجرایی تامین روشنایی فضای سبز حد فاصل خیابان مهتاب و خیابان آفتاب واقع در منطقه سفین جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 328-1401 - عملیات اجرایی تامین روشنایی فضای سبز حد فاصل خیابان مهتاب و خیابان آفتاب واقع در منطقه سفین جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 309-1401 - بازسازی و اورهال برج های روشنایی ۳۰ متری واقع کمپ نوروزی مصلی، کشتی یونانی، مناطق مسکونی صفین قدیم و جدید و میرمهنا و سایر برج های مستقر در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 309-1401 - بازسازی و اورهال برج های روشنایی ۳۰ متری واقع کمپ نوروزی مصلی، کشتی یونانی، مناطق مسکونی صفین قدیم و جدید و میرمهنا و سایر برج های مستقر در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 309-1401 - بازسازی و اورهال برج های روشنایی ۳۰ متری واقع کمپ نوروزی مصلی، کشتی یونانی، مناطق مسکونی صفین قدیم و جدید و میرمهنا و سایر برج های مستقر در سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 301-1401 - تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ایستگاه موتور شارژی حاشیه پیست دوچرخه سواری در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 301-1401 - تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ایستگاه موتور شارژی حاشیه پیست دوچرخه سواری در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 301-1401 - تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ایستگاه موتور شارژی حاشیه پیست دوچرخه سواری در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 299-1401 - بهسازی کانال کشی با اجرای پوشش عایق فایبر گلاس مسجدالرضا و آب بندی ولکه گیری دریچه کانال مسجد خاتم الانبیاء

آگهی استعلام شماره 299-1401 - بهسازی کانال کشی با اجرای پوشش عایق فایبر گلاس مسجدالرضا و آب بندی ولکه گیری دریچه کانال مسجد خاتم الانبیاء

آگهی استعلام شماره 299-1401 - بهسازی کانال کشی با اجرای پوشش عایق فایبر گلاس مسجدالرضا و آب بندی ولکه گیری دریچه کانال مسجد خاتم الانبیاء

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 298-1401 - اجرای عملیات رنگ آمیزی فنسهای کارتن در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 298-1401 - اجرای عملیات رنگ آمیزی فنسهای کارتن در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 298-1401 - اجرای عملیات رنگ آمیزی فنسهای کارتن در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 297-1401 - رنگ آمیزی آلاچیق های پارک سیمرغ ، پارک شهر ، پارک مینا و طبیعت و کلبه هور در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 297-1401 - رنگ آمیزی آلاچیق های پارک سیمرغ ، پارک شهر ، پارک مینا و طبیعت و کلبه هور در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 297-1401 - رنگ آمیزی آلاچیق های پارک سیمرغ ، پارک شهر ، پارک مینا و طبیعت و کلبه هور در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 362-1401 - ترمیم و بازسازی ابنیه پارک های سطح جزیره شامل پارک شهر ، مینا ، مرجان ، طبیعت و گلستان در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 362-1401 - ترمیم و بازسازی ابنیه پارک های سطح جزیره شامل پارک شهر ، مینا ، مرجان ، طبیعت و گلستان در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 362-1401 - ترمیم و بازسازی ابنیه پارک های سطح جزیره شامل پارک شهر ، مینا ، مرجان ، طبیعت و گلستان در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 352-1401 - تعمیرات اساسی سیستم پیش تصفیه (Pretreatment) تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 352-1401 - تعمیرات اساسی سیستم پیش تصفیه (Pretreatment) تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 352-1401 - تعمیرات اساسی سیستم پیش تصفیه (Pretreatment) تصفیه خانه فاضلاب شمال

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 308-1401 - ساخت و نصب مش (فیلتر پساب) تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 308-1401 - ساخت و نصب مش (فیلتر پساب) تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 308-1401 - ساخت و نصب مش (فیلتر پساب) تصفیه خانه فاضلاب شمال

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 306-1401 - خرید پایه دو منظوره طرح دلفین جهت پیست دوچرخه سواری حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 306-1401 - خرید پایه دو منظوره طرح دلفین جهت پیست دوچرخه سواری حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 306-1401 - خرید پایه دو منظوره طرح دلفین جهت پیست دوچرخه سواری حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 292-1401 - نصب چمن های مستعمل جمع آوری شده المپیک با قید اولویت در مدارس الغدیرخیابان دانش آموز، دبستان الغدیر فاز ۴ صدف، مدرسه فرهنگ فاز ۲ صدف،مدرسه دخترانه کوثر فاز Gمیرمهنا، مدر

آگهی استعلام شماره 292-1401 - نصب چمن های مستعمل جمع آوری شده المپیک با قید اولویت در مدارس الغدیرخیابان دانش آموز، دبستان الغدیر فاز ۴ صدف، مدرسه فرهنگ فاز ۲ صدف،مدرسه دخترانه کوثر فاز Gمیرمهنا، مدر

آگهی استعلام شماره 292-1401 - نصب چمن های مستعمل جمع آوری شده المپیک با قید اولویت در مدارس الغدیرخیابان دانش آموز، دبستان الغدیر فاز ۴ صدف، مدرسه فرهنگ فاز ۲ صدف،مدرسه دخترانه کوثر فاز Gمیرمهنا، مدرسه دخترانه جنب سینما لبخند، سایت تیر و کمان مجموعه المپیک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 342-1401 - تهیه و نصب چراغ های نورپردازی گذر هنرمندان و اندیشمندان

آگهی استعلام شماره 342-1401 - تهیه و نصب چراغ های نورپردازی گذر هنرمندان و اندیشمندان

آگهی استعلام شماره 342-1401 - تهیه و نصب چراغ های نورپردازی گذر هنرمندان و اندیشمندان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 282-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو

آگهی استعلام شماره 282-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو

آگهی استعلام شماره 282-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 286- 1401- ساخت ۵۵ عدد فنس کارتن در ابعاد مختلف به همراه اجرای ضد زنگ اپوکسی و پلی یورتان بهمراه رنگ آمیزی نهایی و نصب کلیشه

آگهی استعلام شماره 286- 1401- ساخت ۵۵ عدد فنس کارتن در ابعاد مختلف به همراه اجرای ضد زنگ اپوکسی و پلی یورتان بهمراه رنگ آمیزی نهایی و نصب کلیشه

آگهی استعلام شماره 286- 1401- ساخت ۵۵ عدد فنس کارتن در ابعاد مختلف به همراه اجرای ضد زنگ اپوکسی و پلی یورتان بهمراه رنگ آمیزی نهایی و نصب کلیشه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 285 -1401 خرید دال بتنی مسلح ترافیکی برای استفاده جهت تعویض درپوشهای فرسوده کانال هدایت آبهای سطحی

آگهی استعلام شماره 285 -1401 خرید دال بتنی مسلح ترافیکی برای استفاده جهت تعویض درپوشهای فرسوده کانال هدایت آبهای سطحی

آگهی استعلام شماره 285 -1401 خرید دال بتنی مسلح ترافیکی برای استفاده جهت تعویض درپوشهای فرسوده کانال هدایت آبهای سطحی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 284 - 1401- تهیه مصالح و ساخت و نصب کپر سنتی در کلبه هور جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 284 - 1401- تهیه مصالح و ساخت و نصب کپر سنتی در کلبه هور جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 284 - 1401- تهیه مصالح و ساخت و نصب کپر سنتی در کلبه هور جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 288-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی ) - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 288-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی ) - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 288-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی ) - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 289-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر -نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 289-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر -نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 289-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 281-1401 - تهیه و نصب پرژکتور ال ای دی 150 وات الوان (سبز -آبی-قرمز-کهروبایی -فیروزه ای -بنفش )

آگهی استعلام شماره 281-1401 - تهیه و نصب پرژکتور ال ای دی 150 وات الوان (سبز -آبی-قرمز-کهروبایی -فیروزه ای -بنفش )

آگهی استعلام شماره 281-1401 - تهیه و نصب پرژکتور ال ای دی 150 وات الوان (سبز -آبی-قرمز-کهروبایی -فیروزه ای -بنفش )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 280-1401 - خرید پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ مربوطه به همراه بتن پیش ساخته به همراه غلاف مربوطه در ابعاد ۵۰*۵۰*۵۰ سانتیمتر در پارک کلبه هور

آگهی استعلام شماره 280-1401 - خرید پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ مربوطه به همراه بتن پیش ساخته به همراه غلاف مربوطه در ابعاد ۵۰*۵۰*۵۰ سانتیمتر در پارک کلبه هور

آگهی استعلام شماره 280-1401 - خرید پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ مربوطه به همراه بتن پیش ساخته به همراه غلاف مربوطه در ابعاد ۵۰*۵۰*۵۰ سانتیمتر در پارک کلبه هور

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 279-1401 - تهیه و اجرای پایه چراغ پارکی باغ فدک

آگهی استعلام شماره 279-1401 - تهیه و اجرای پایه چراغ پارکی باغ فدک

آگهی استعلام شماره 279-1401 - تهیه و اجرای پایه چراغ پارکی باغ فدک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 278-1401 - خرید و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در معابر سفین قدیم در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 278-1401 - خرید و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در معابر سفین قدیم در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 278-1401 - خرید و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در معابر سفین قدیم در جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 277-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی پیست دوچرخه حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 277-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی پیست دوچرخه حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 277-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی پیست دوچرخه حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 276-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار ایران حد فاصل میدان خلیج فارس تا پیچ فرانسه

آگهی استعلام شماره 276-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار ایران حد فاصل میدان خلیج فارس تا پیچ فرانسه

آگهی استعلام شماره 276-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار ایران حد فاصل میدان خلیج فارس تا پیچ فرانسه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 275-1401 - خرید و حمل چراغ جهت نوسازی و بازسازی روشنایی پیست دوچرخه سواری در محدوده سواحل شرقی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 275-1401 - خرید و حمل چراغ جهت نوسازی و بازسازی روشنایی پیست دوچرخه سواری در محدوده سواحل شرقی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 275-1401 - خرید و حمل چراغ جهت نوسازی و بازسازی روشنایی پیست دوچرخه سواری در محدوده سواحل شرقی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 274-1401 - ساخت تابلوهای راهنمای اماکن شهری در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 274-1401 - ساخت تابلوهای راهنمای اماکن شهری در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 274-1401 - ساخت تابلوهای راهنمای اماکن شهری در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 273-1401 - تهیه چراغ به همراه فونداسیون و کابل کشی واجرای نور پردازی بلوار ایران

آگهی استعلام شماره 273-1401 - تهیه چراغ به همراه فونداسیون و کابل کشی واجرای نور پردازی بلوار ایران

آگهی استعلام شماره 273-1401 - تهیه چراغ به همراه فونداسیون و کابل کشی واجرای نور پردازی بلوار ایران

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 272-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه محدوده میدان جاسک و میدان هرمز

آگهی استعلام شماره 272-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه محدوده میدان جاسک و میدان هرمز

آگهی استعلام شماره 272-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه محدوده میدان جاسک و میدان هرمز

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 267-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 267-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 267-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر-نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 269-1401 - تامین پمپ جهت ایستگاه های زون جنوبی جزیره

آگهی استعلام شماره 269-1401 - تامین پمپ جهت ایستگاه های زون جنوبی جزیره

آگهی استعلام شماره 269-1401 - تامین پمپ جهت ایستگاه های زون جنوبی جزیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 263-1401 - تهیه کفپوش گرانولی جهت تعویض کفپوش های فرسوده زمین های بازی کودکان در پارک ناز، مسجد امام حسن، پارک مرجان، پارک هنگام، مسجد امیر و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 263-1401 - تهیه کفپوش گرانولی جهت تعویض کفپوش های فرسوده زمین های بازی کودکان در پارک ناز، مسجد امام حسن، پارک مرجان، پارک هنگام، مسجد امیر و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 263-1401 - تهیه کفپوش گرانولی جهت تعویض کفپوش های فرسوده زمین های بازی کودکان در پارک ناز، مسجد امام حسن، پارک مرجان، پارک هنگام، مسجد امیر و شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 264-1401 - تهیه و نصب ست کامل لوازم ورزشی و تندرستی جهت محدوده ورزشگاه المپیک، باغ راه ایرانی و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 264-1401 - تهیه و نصب ست کامل لوازم ورزشی و تندرستی جهت محدوده ورزشگاه المپیک، باغ راه ایرانی و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 264-1401 - تهیه و نصب ست کامل لوازم ورزشی و تندرستی جهت محدوده ورزشگاه المپیک، باغ راه ایرانی و شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 256-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

آگهی استعلام شماره 256-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

آگهی استعلام شماره 256-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 287-1401 - تهیه گلدان (فلاورباکس) بتنی الیافی جهت وسط خیابان فردوسی

آگهی استعلام شماره 287-1401 - تهیه گلدان (فلاورباکس) بتنی الیافی جهت وسط خیابان فردوسی

آگهی استعلام شماره 287-1401 - تهیه گلدان (فلاورباکس) بتنی الیافی جهت وسط خیابان فردوسی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 260-1401 - تهیه و نصب اسپلیت 24000 و 18000 جهت سرویس بهداشتی های پارک های، خانواده (مینا)، باغ راه ایرانی، شهر و سیمرغ در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 260-1401 - تهیه و نصب اسپلیت 24000 و 18000 جهت سرویس بهداشتی های پارک های، خانواده (مینا)، باغ راه ایرانی، شهر و سیمرغ در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 260-1401 - تهیه و نصب اسپلیت 24000 و 18000 جهت سرویس بهداشتی های پارک های، خانواده (مینا)، باغ راه ایرانی، شهر و سیمرغ در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 249 -1401 تعمیر و بازسازی نمای ساختمان فرهنگسرای سنایی کیش

آگهی استعلام شماره 249 -1401 تعمیر و بازسازی نمای ساختمان فرهنگسرای سنایی کیش

آگهی استعلام شماره 249 -1401 تعمیر و بازسازی نمای ساختمان فرهنگسرای سنایی کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 251-1401 - تهیه ونصب ست کامل لوازم بازی کودکان برای پارک های بازارچه حافظ، سیمرغ، کمپ صبا، مسجد امام حسن،مجتمع مهستان، خیابان دانش آموز،پارک ناز، - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 251-1401 - تهیه ونصب ست کامل لوازم بازی کودکان برای پارک های بازارچه حافظ، سیمرغ، کمپ صبا، مسجد امام حسن،مجتمع مهستان، خیابان دانش آموز،پارک ناز، - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 251-1401 - تهیه ونصب ست کامل لوازم بازی کودکان برای پارک های بازارچه حافظ، سیمرغ، کمپ صبا، مسجد امام حسن،مجتمع مهستان، خیابان دانش آموز،پارک ناز، - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 254-1401 - مزایده واگذاری استیجاری باسکول 60 تنی واقع در سایت بازیافت مرکزی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 254-1401 - مزایده واگذاری استیجاری باسکول 60 تنی واقع در سایت بازیافت مرکزی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 254-1401 - مزایده واگذاری استیجاری باسکول 60 تنی واقع در سایت بازیافت مرکزی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 240 -1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 240 -1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 240 -1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 245-1401 - اجاره بیل مکانیکی و کامیون جهت کندن و انتقال درختان مهاجم کهور پاکستانی ( سمر) دو طرف جاده روستای تاریخی باغو

آگهی استعلام شماره 245-1401 - اجاره بیل مکانیکی و کامیون جهت کندن و انتقال درختان مهاجم کهور پاکستانی ( سمر) دو طرف جاده روستای تاریخی باغو

آگهی استعلام شماره 245-1401 - اجاره بیل مکانیکی و کامیون جهت کندن و انتقال درختان مهاجم کهور پاکستانی ( سمر) دو طرف جاده روستای تاریخی باغو

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 244-1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 244-1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 244-1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 241-1401 - تهیه و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در محوطه کشتی یونانی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 241-1401 - تهیه و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در محوطه کشتی یونانی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 241-1401 - تهیه و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در محوطه کشتی یونانی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 247-1401 - نگهداری و رفع حوادث شبکه ثقلی فاضلاب و منهول های مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 247-1401 - نگهداری و رفع حوادث شبکه ثقلی فاضلاب و منهول های مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 247-1401 - نگهداری و رفع حوادث شبکه ثقلی فاضلاب و منهول های مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 266-1401 خرید دستگاههای پکیج تراکمی جهت سالنهای ورزشی

آگهی استعلام شماره 266-1401 خرید دستگاههای پکیج تراکمی جهت سالنهای ورزشی

آگهی استعلام شماره 266-1401 خرید دستگاههای پکیج تراکمی جهت سالنهای ورزشی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 262-1401 - شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 262-1401 - شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 262-1401 - شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 232-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 232-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 232-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 227 -1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS1 - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 227 -1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS1 - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 227 -1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS1 - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 226-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 226-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 226-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 253-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 253-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 253-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 228-1401 - تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی رینگ 75 متری و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 228-1401 - تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی رینگ 75 متری و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 228-1401 - تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی رینگ 75 متری و شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 236 -1401 - خرید چراغ پارکی و چمنی جهت محوطه داخلی مجموعه باغ فدک

آگهی استعلام شماره 236 -1401 - خرید چراغ پارکی و چمنی جهت محوطه داخلی مجموعه باغ فدک

آگهی استعلام شماره 236 -1401 - خرید چراغ پارکی و چمنی جهت محوطه داخلی مجموعه باغ فدک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 224-1401 - بازسازی و ترمیم فنس زمین چمن مصنوعی

آگهی استعلام شماره 224-1401 - بازسازی و ترمیم فنس زمین چمن مصنوعی

آگهی استعلام شماره 224-1401 - بازسازی و ترمیم فنس زمین چمن مصنوعی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 223-1401 - تهیه مصالح واجرای باسازی و بهسازی محیطی سفین قدیم جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 223-1401 - تهیه مصالح واجرای باسازی و بهسازی محیطی سفین قدیم جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 223-1401 - تهیه مصالح واجرای باسازی و بهسازی محیطی سفین قدیم جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 222-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی )

آگهی استعلام شماره 222-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی )

آگهی استعلام شماره 222-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 221-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر

آگهی استعلام شماره 221-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر

آگهی استعلام شماره 221-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 231-1401 - خرید سطل زباله بتنی جهت استفاده در معابر اصلی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 231-1401 - خرید سطل زباله بتنی جهت استفاده در معابر اصلی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 231-1401 - خرید سطل زباله بتنی جهت استفاده در معابر اصلی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 238 -1401 - ساخت ونصب تابلوهای اطلاعات ابنیه های تاریخی

آگهی استعلام شماره 238 -1401 - ساخت ونصب تابلوهای اطلاعات ابنیه های تاریخی

آگهی استعلام شماره 238 -1401 - ساخت ونصب تابلوهای اطلاعات ابنیه های تاریخی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 218-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 218-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 218-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 233-1401 تهیه مصالح و احداث حصار مانژ اسب سواری با طول حدودی 460 متر طول

آگهی استعلام شماره 233-1401 تهیه مصالح و احداث حصار مانژ اسب سواری با طول حدودی 460 متر طول

آگهی استعلام شماره 233-1401 تهیه مصالح و احداث حصار مانژ اسب سواری با طول حدودی 460 متر طول

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 215 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای

آگهی استعلام شماره 215 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای

آگهی استعلام شماره 215 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 214 -1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 214 -1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 214 -1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 210- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 210- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 210- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 212-1401 -تعویض لوله های فرسوده آزبست ( سفین قدیم - شهرک صدف )

آگهی استعلام شماره 212-1401 -تعویض لوله های فرسوده آزبست ( سفین قدیم - شهرک صدف )

آگهی استعلام شماره 212-1401 -تعویض لوله های فرسوده آزبست ( سفین قدیم - شهرک صدف )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 211 -1401 - تهیه و اجرای سیمانکاری و کاهگل دیوار های روستای تاریخی باغو در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 211 -1401 - تهیه و اجرای سیمانکاری و کاهگل دیوار های روستای تاریخی باغو در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 211 -1401 - تهیه و اجرای سیمانکاری و کاهگل دیوار های روستای تاریخی باغو در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 208-1401 -تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده باغچه های مجموعه المپیک و هیئت فوتبال کیش

آگهی استعلام شماره 208-1401 -تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده باغچه های مجموعه المپیک و هیئت فوتبال کیش

آگهی استعلام شماره 208-1401 -تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده باغچه های مجموعه المپیک و هیئت فوتبال کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 205 -1401 - طراحی ، چاپ و نصب بنرهای مربوط به اطلاع رسانی مراسم و مناسبتهای مذهبی، اعیاد و اطلاع رسانیهای مربوط به شرکت

آگهی استعلام شماره 205 -1401 - طراحی ، چاپ و نصب بنرهای مربوط به اطلاع رسانی مراسم و مناسبتهای مذهبی، اعیاد و اطلاع رسانیهای مربوط به شرکت

آگهی استعلام شماره 205 -1401 - طراحی ، چاپ و نصب بنرهای مربوط به اطلاع رسانی مراسم و مناسبتهای مذهبی، اعیاد و اطلاع رسانیهای مربوط به شرکت

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 204- 1401- مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع ضایعات فلزی و پلاستیکی) موجود در انبار اجرائیات وسایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 204- 1401- مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع ضایعات فلزی و پلاستیکی) موجود در انبار اجرائیات وسایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 204- 1401- مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع ضایعات فلزی و پلاستیکی) موجود در انبار اجرائیات وسایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 201-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش

آگهی استعلام شماره 201-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش

آگهی استعلام شماره 201-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 207-1401 - تامین الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب جنوب

آگهی استعلام شماره 207-1401 - تامین الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب جنوب

آگهی استعلام شماره 207-1401 - تامین الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب جنوب

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 211-1401 عملیات بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان امور دریای - نوبت اول

آگهی استعلام شماره 211-1401 عملیات بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان امور دریای - نوبت اول

آگهی استعلام شماره 211-1401 عملیات بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان امور دریای - نوبت اول

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 198-1401 -احداث خط لوله فاضلاب تحت فشار از بلوار مرجان سه راه گردشگری تا میدان حافظ به شبکه ثقلی تحت پوشش تصفیه خانه شمال

آگهی استعلام شماره 198-1401 -احداث خط لوله فاضلاب تحت فشار از بلوار مرجان سه راه گردشگری تا میدان حافظ به شبکه ثقلی تحت پوشش تصفیه خانه شمال

آگهی استعلام شماره 198-1401 -احداث خط لوله فاضلاب تحت فشار از بلوار مرجان سه راه گردشگری تا میدان حافظ به شبکه ثقلی تحت پوشش تصفیه خانه شمال

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 197-1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلاب

آگهی استعلام شماره 197-1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلاب

آگهی استعلام شماره 197-1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلاب

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 203-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر

آگهی استعلام شماره 203-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر

آگهی استعلام شماره 203-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر- نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 193- 1401- مدلسازی و بازنگری طراحی سازه ای شبستان، گنبد و رواق های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 193- 1401- مدلسازی و بازنگری طراحی سازه ای شبستان، گنبد و رواق های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 193- 1401- مدلسازی و بازنگری طراحی سازه ای شبستان، گنبد و رواق های مصلی بزرگ جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 192-1401 - عملیات برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ آب واقع در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 192-1401 - عملیات برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ آب واقع در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 192-1401 - عملیات برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ آب واقع در سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 191 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 191 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 191 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 194- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 194- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 194- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 188-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 188-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 188-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 187- 1401- تکمیل مخزن بتنی 200 مترمکعبی ذخیره آب فضای میدان دلیران

آگهی استعلام شماره 187- 1401- تکمیل مخزن بتنی 200 مترمکعبی ذخیره آب فضای میدان دلیران

آگهی استعلام شماره 187- 1401- تکمیل مخزن بتنی 200 مترمکعبی ذخیره آب فضای میدان دلیران

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 186 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر - تجدید استعلام-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 186 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر - تجدید استعلام-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 186 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر - تجدید استعلام-نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 248- 1401- خرد کردن لاستیک های فرسوده سایت بازیافت و خروج از جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 248- 1401- خرد کردن لاستیک های فرسوده سایت بازیافت و خروج از جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 248- 1401- خرد کردن لاستیک های فرسوده سایت بازیافت و خروج از جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 182 - 1401- تهیه مصالح و عملیات اجرایی تأمین روشنایی بلوار هور محدوده قطعه HT-۸

آگهی استعلام شماره 182 - 1401- تهیه مصالح و عملیات اجرایی تأمین روشنایی بلوار هور محدوده قطعه HT-۸

آگهی استعلام شماره 182 - 1401- تهیه مصالح و عملیات اجرایی تأمین روشنایی بلوار هور محدوده قطعه HT-۸

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 178 - 1401- اصلاح دیوار پیرامونی محوطه ساختمان ناحیه سپاه جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 178 - 1401- اصلاح دیوار پیرامونی محوطه ساختمان ناحیه سپاه جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 178 - 1401- اصلاح دیوار پیرامونی محوطه ساختمان ناحیه سپاه جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 177- 1401- تهیه باطری ۱۲ولت ۴۲ آمپر جهت ups ساختمان های شرکت

آگهی استعلام شماره 177- 1401- تهیه باطری ۱۲ولت ۴۲ آمپر جهت ups ساختمان های شرکت

آگهی استعلام شماره 177- 1401- تهیه باطری ۱۲ولت ۴۲ آمپر جهت ups ساختمان های شرکت

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 176 - 1401- تهیه قفل (لاکر) به همراه متعلقات جهت پلاژ آقایان -پلاژ بانوان- استخر کرانه-استخر المپیک

آگهی استعلام شماره 176 - 1401- تهیه قفل (لاکر) به همراه متعلقات جهت پلاژ آقایان -پلاژ بانوان- استخر کرانه-استخر المپیک

آگهی استعلام شماره 176 - 1401- تهیه قفل (لاکر) به همراه متعلقات جهت پلاژ آقایان -پلاژ بانوان- استخر کرانه-استخر المپیک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 175 -1401 اجرای شبکه آب شیرین و فاضلاب به همراه ایستگاه پمپاژ آن مربوط به زمین فوتبال شماره یک

آگهی استعلام شماره 175 -1401 اجرای شبکه آب شیرین و فاضلاب به همراه ایستگاه پمپاژ آن مربوط به زمین فوتبال شماره یک

آگهی استعلام شماره 175 -1401 اجرای شبکه آب شیرین و فاضلاب به همراه ایستگاه پمپاژ آن مربوط به زمین فوتبال شماره یک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 183- 1401- تعمیرات آب شیرین کن کارگاه هندورابی

آگهی استعلام شماره 183- 1401- تعمیرات آب شیرین کن کارگاه هندورابی

آگهی استعلام شماره 183- 1401- تعمیرات آب شیرین کن کارگاه هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 173-1401 - اورهال پمپ های 105 کیلووات ایستگاه پمپاژ N6 واقع در میدان ملل - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 173-1401 - اورهال پمپ های 105 کیلووات ایستگاه پمپاژ N6 واقع در میدان ملل - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 173-1401- اورهال پمپ های 105 کیلووات ایستگاه پمپاژ N6 واقع در میدان ملل - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 172 -1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدیدالاحداث دهکده ساحلی خلیج فارس

آگهی استعلام شماره 172 -1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدیدالاحداث دهکده ساحلی خلیج فارس

آگهی استعلام شماره 172 -1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدیدالاحداث دهکده ساحلی خلیج فارس

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 171 -1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 171 -1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 171 -1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 170 -1401 - تهیه انواع کودهای شیمیایی

آگهی استعلام شماره 170 -1401 - تهیه انواع کودهای شیمیایی

آگهی استعلام شماره 170 -1401 - تهیه انواع کودهای شیمیایی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 184 -1401 - خرید فوم آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 184 -1401 - خرید فوم آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 184 -1401 - خرید فوم آتش نشانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 160 -1401 مرمت و پتینه کاری دروازه اصفهان باغ راه

آگهی استعلام شماره 160 -1401 مرمت و پتینه کاری دروازه اصفهان باغ راه

آگهی استعلام شماره 160 -1401 مرمت و پتینه کاری دروازه اصفهان باغ راه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 159-1401 خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری

آگهی استعلام شماره 159-1401 خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری

آگهی استعلام شماره 159-1401 خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 158 -1401 عملیات اجرایی حفاری ،اجرای کابل کشی و تهیه مصالح جهت برق رسانی به رستوران پارک سیمرغ

آگهی استعلام شماره 158 -1401 عملیات اجرایی حفاری ،اجرای کابل کشی و تهیه مصالح جهت برق رسانی به رستوران پارک سیمرغ

آگهی استعلام شماره 158 -1401 عملیات اجرایی حفاری ،اجرای کابل کشی و تهیه مصالح جهت برق رسانی به رستوران پارک سیمرغ

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 154 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 154 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 154 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 153 - 1401- پوشش بیمه آتش سوزی ساختمان های اداری ، اماکن و احدهای مسکونی شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام شماره 153 - 1401- پوشش بیمه آتش سوزی ساختمان های اداری ، اماکن و احدهای مسکونی شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام شماره 153 - 1401- پوشش بیمه آتش سوزی ساختمان های اداری ، اماکن و احدهای مسکونی شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 151 - 1401- تهیه مصالح و بازسازی ساختمان امور دریایی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 151 - 1401- تهیه مصالح و بازسازی ساختمان امور دریایی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 151 - 1401- تهیه مصالح و بازسازی ساختمان امور دریایی - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 150- 1401- تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات، مرمت و بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی مدرسه دخترانه فرهنگ

آگهی استعلام شماره 150- 1401- تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات، مرمت و بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی مدرسه دخترانه فرهنگ

آگهی استعلام شماره 150- 1401- تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات، مرمت و بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی مدرسه دخترانه فرهنگ

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 149- 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 149- 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 149- 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 157 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پارک شهر جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 157 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پارک شهر جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 157 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پارک شهر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 156 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ماساژ واقع در استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 156 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ماساژ واقع در استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 156 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ماساژ واقع در استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 145-1401 خرید کابل جهت تأمین روشنایی رینگ 75 متری حد فاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی

آگهی استعلام شماره 145-1401 خرید کابل جهت تأمین روشنایی رینگ 75 متری حد فاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی

آگهی استعلام شماره 145-1401 خرید کابل جهت تأمین روشنایی رینگ 75 متری حد فاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 144 -1401 تهیه پلاک موتورهای شارژی

آگهی استعلام شماره 144 -1401 تهیه پلاک موتورهای شارژی

آگهی استعلام شماره 144 -1401 تهیه پلاک موتورهای شارژی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 143- 1401- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای شرکت برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آگهی استعلام شماره 143- 1401- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای شرکت برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آگهی استعلام شماره 143- 1401- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای شرکت برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 142 - 1401- خرید لامپ و ترانس و استاتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 142 - 1401- خرید لامپ و ترانس و استاتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 142 - 1401- خرید لامپ و ترانس و استاتر جهت نگهداری روشنایی معابر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 136 - 1401- اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 136 - 1401- اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 136 - 1401- اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 135 - 1401- تهیه و حمل و نصب اسپیلت های مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 135 - 1401- تهیه و حمل و نصب اسپیلت های مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 135 - 1401- تهیه و حمل و نصب اسپیلت های مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 138 -1401 تامین دو دستگاه پمپ جایگزین در ایستگاه S1

آگهی استعلام شماره 138 -1401 تامین دو دستگاه پمپ جایگزین در ایستگاه S1

آگهی استعلام شماره 138 -1401 تامین دو دستگاه پمپ جایگزین در ایستگاه S1

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 137-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 137-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 137-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 127 - 1401- تهیه، ساخت و نصب کفشکن های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 127 - 1401- تهیه، ساخت و نصب کفشکن های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 127 - 1401- تهیه، ساخت و نصب کفشکن های مصلی بزرگ جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 139- 1401- بازسازی مدرسه ۲۲ بهمن واقع در پایگاه هوایی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 139- 1401- بازسازی مدرسه ۲۲ بهمن واقع در پایگاه هوایی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 139- 1401- بازسازی مدرسه ۲۲ بهمن واقع در پایگاه هوایی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 122- 1401- تهیه، ساخت ونصب درب سنتی دو لنگه، دورو پروژه مصلی

آگهی استعلام شماره 122- 1401- تهیه، ساخت ونصب درب سنتی دو لنگه، دورو پروژه مصلی

آگهی استعلام شماره 122- 1401- تهیه، ساخت ونصب درب سنتی دو لنگه، دورو پروژه مصلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 133- 1401- مزایده 200تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 133- 1401- مزایده 200تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 133- 1401- مزایده 200تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 155 - 1401-بازنگری طراحی سازه ای مصلی بزرگ کیش شامل ساختمان شبستان، گنبد و مناره ها و رواق های مصلی

آگهی استعلام شماره 155 - 1401-بازنگری طراحی سازه ای مصلی بزرگ کیش شامل ساختمان شبستان، گنبد و مناره ها و رواق های مصلی

آگهی استعلام شماره 155 - 1401-بازنگری طراحی سازه ای مصلی بزرگ کیش شامل ساختمان شبستان، گنبد و مناره ها و رواق های مصلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 118 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی مدارس البرز، جمهوری اسلامی، پروین اعتصامی، الزهرا و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 118 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی مدارس البرز، جمهوری اسلامی، پروین اعتصامی، الزهرا و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 118 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی مدارس البرز، جمهوری اسلامی، پروین اعتصامی، الزهرا و رازی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 120 - 1401- اجاره جرثقیل (12تن) جهت انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره 120 - 1401- اجاره جرثقیل (12تن) جهت انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره 120 - 1401- اجاره جرثقیل (12تن) جهت انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 123 -1401 خرید انواع بذر (گل) جهت کاشت در فضای سبز جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 123 -1401 خرید انواع بذر (گل) جهت کاشت در فضای سبز جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 123 -1401 خرید انواع بذر (گل) جهت کاشت در فضای سبز جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 112 -1401 خرید کود پیت موس 300 لیتری

آگهی استعلام شماره 112 -1401 خرید کود پیت موس 300 لیتری

آگهی استعلام شماره 112-1401 خرید کود پیت موس 300 لیتری

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 115- 1401- خرید یونجه خشک چین دوم جهت استفاده اسب های مجموعه سوارکاری کیش

آگهی استعلام شماره 115- 1401- خرید یونجه خشک چین دوم جهت استفاده اسب های مجموعه سوارکاری کیش

آگهی استعلام شماره 115- 1401- خرید یونجه خشک چین دوم جهت استفاده اسب های مجموعه سوارکاری کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 110 - 1401- تهیه و اجرای روشنایی زمین های تنیس مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 110 - 1401- تهیه و اجرای روشنایی زمین های تنیس مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 110 - 1401- تهیه و اجرای روشنایی زمین های تنیس مجموعه ورزشی المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 114- 1401- خرید 10 عدد بویه جهت محدوده پلاژ بانوان

آگهی استعلام شماره 114- 1401- خرید 10 عدد بویه جهت محدوده پلاژ بانوان

آگهی استعلام شماره 114- 1401- خرید 10 عدد بویه جهت محدوده پلاژ بانوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 147-1401 خرید قفسه های فلزی جهت کارگاه زیباسازی

آگهی استعلام شماره 147-1401 خرید قفسه های فلزی جهت کارگاه زیباسازی

آگهی استعلام شماره 147-1401 خرید قفسه های فلزی جهت کارگاه زیباسازی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 102 -1401 خرید سطل زباله پلی اتیلن 1100 لیتری جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 102 -1401 خرید سطل زباله پلی اتیلن 1100 لیتری جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 102 -1401 خرید سطل زباله پلی اتیلن 1100 لیتری جهت استفاده در سطح شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 117- 1401- تعمیرات کلی پکیج ۳۰ و 50 تن برودت در شبانه روز مربوط به مانژ سوارکاری ( آورده شده از دستگاههای قدیم فرودگاه)

آگهی استعلام شماره 117- 1401- تعمیرات کلی پکیج ۳۰ و 50 تن برودت در شبانه روز مربوط به مانژ سوارکاری ( آورده شده از دستگاههای قدیم فرودگاه)

آگهی استعلام شماره 117- 1401- تعمیرات کلی پکیج ۳۰ و 50تن برودت در شبانه روز مربوط به مانژ سوارکاری ( آورده شده از دستگاههای قدیم فرودگاه)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 140-1401 عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی پایه های روشنایی بلوار نیایش،بلوار ایران،بلوار فرودگاه و بلوار میرمهنا و سایر معابر در سطح شهر جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 140-1401 عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی پایه های روشنایی بلوار نیایش،بلوار ایران،بلوار فرودگاه و بلوار میرمهنا و سایر معابر در سطح شهر جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 140-1401 عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی پایه های روشنایی بلوار نیایش،بلوار ایران،بلوار فرودگاه و بلوار میرمهنا و سایر معابر در سطح شهر جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 93-1401 انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های واتر اسکرین، پخش برنامه تصویری اذان و راهبری سیستم(اسکله تفریحی و اسکله میرمهنا) به مدت 12 ماه

آگهی استعلام شماره 93-1401 انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های واتر اسکرین، پخش برنامه تصویری اذان و راهبری سیستم(اسکله تفریحی و اسکله میرمهنا) به مدت 12 ماه

آگهی استعلام شماره 93-1401 انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های واتر اسکرین، پخش برنامه تصویری اذان و راهبری سیستم(اسکله تفریحی و اسکله میرمهنا) به مدت 12 ماه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 91 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری جداول و کفپوش های بتنی و ابنیه های شهری در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 91 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری جداول و کفپوش های بتنی و ابنیه های شهری در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 91 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری جداول و کفپوش های بتنی و ابنیه های شهری در سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 89- 1401-تهیه مصالح وبازسازی ساختمان امور دریایی

آگهی استعلام شماره 89- 1401-تهیه مصالح وبازسازی ساختمان امور دریایی

آگهی استعلام شماره 89- 1401-تهیه مصالح وبازسازی ساختمان امور دریایی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 88- 1401- مزایده 90 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 88- 1401- مزایده 90 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 88- 1401- مزایده 90 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 84- 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول و بازپیرایی در مجموعه المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 84- 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول و بازپیرایی در مجموعه المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 84- 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول و بازپیرایی در مجموعه المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 83 - 1401-بازسازی مدرسه هدف و مدرسه امید جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 83 - 1401-بازسازی مدرسه هدف و مدرسه امید جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 83 - 1401-بازسازی مدرسه هدف و مدرسه امید جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 87- 1401- تهیه،حمل و نصب و راه اندازی کنتور های برق و اصلاح شبکه برق روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 87- 1401- تهیه،حمل و نصب و راه اندازی کنتور های برق و اصلاح شبکه برق روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 87- 1401- تهیه،حمل و نصب و راه اندازی کنتور های برق و اصلاح شبکه برق روستای هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 79- 1401- تهیه،اجرا و نصب کنتورهای آب و اصلاح شبکه آب روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 79- 1401- تهیه،اجرا و نصب کنتورهای آب و اصلاح شبکه آب روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 79- 1401- تهیه،اجرا و نصب کنتورهای آب و اصلاح شبکه آب روستای هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 119 - 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119 - 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 90- اجرای برنامهpmدر کلیه تاسیسات و تجهیزات فاضلاب شهری (تصفیه خانه ها،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب)

آگهی استعلام شماره 90- اجرای برنامهpmدر کلیه تاسیسات و تجهیزات فاضلاب شهری (تصفیه خانه ها،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب)

آگهی استعلام شماره 90- اجرای برنامهpmدر کلیه تاسیسات و تجهیزات فاضلاب شهری (تصفیه خانه ها،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 75 - بازسازی مدارس کوثر، فرهنگ، پروین اعتصامی، بعثت، الزهرا، امام خمینی، توحید، خوارزمی، اندیشه، خاتم و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 75 - بازسازی مدارس کوثر، فرهنگ، پروین اعتصامی، بعثت، الزهرا، امام خمینی، توحید، خوارزمی، اندیشه، خاتم و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 75 - بازسازی مدارس کوثر، فرهنگ، پروین اعتصامی، بعثت، الزهرا، امام خمینی، توحید، خوارزمی، اندیشه، خاتم و رازی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 74 - بازسازی مدارس دانا، مهر، جمهوری اسلامی، شهید فکوری، ابن سینا، البرز، الزهرا و آیت اله خامنه ای جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 74 - بازسازی مدارس دانا، مهر، جمهوری اسلامی، شهید فکوری، ابن سینا، البرز، الزهرا و آیت اله خامنه ای جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 74 - بازسازی مدارس دانا، مهر، جمهوری اسلامی، شهید فکوری، ابن سینا، البرز، الزهرا و آیت اله خامنه ای جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 73- خرد کردن لاستیک های فرسوده و خروج از جزیره کیش - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 73- خرد کردن لاستیک های فرسوده و خروج از جزیره کیش - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 73- خرد کردن لاستیک های فرسوده و خروج از جزیره کیش - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 70 - خرید پرچم ایام محرم جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 70 - خرید پرچم ایام محرم جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 70 - خرید پرچم ایام محرم جهت استفاده در سطح شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 71 - تهیه و اجرای برق و روشنایی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 71 - تهیه و اجرای برق و روشنایی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 71 - تهیه و اجرای برق و روشنایی مدارس دولتی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 72 - تهیه و اجرای اقلام تاسیساتی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 72 - تهیه و اجرای اقلام تاسیساتی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 72- تهیه و اجرای اقلام تاسیساتی مدارس دولتی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 65 - تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی تعدادی از ساختمان های مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 65 - تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی تعدادی از ساختمان های مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 65 - تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی تعدادی از ساختمان های مدارس دولتی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 68- خرید لامپ و ترانس و استارتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 68- خرید لامپ و ترانس و استارتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 68- خرید لامپ و ترانس و استارتر جهت نگهداری روشنایی معابر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 69- بارگیری ، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی ، ورزشی، ام های پراکنده، آبشخور آهوان و غیره سطح جزیره

آگهی استعلام شماره 69- بارگیری ، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی ، ورزشی، ام های پراکنده، آبشخور آهوان و غیره سطح جزیره

آگهی استعلام شماره 69 - بارگیری ، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی ، ورزشی، ام های پراکنده، آبشخور آهوان و غیره سطح جزیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 61 - اجرای شبکه آبیاری تحت فشار مکانیزه فضای سبز رینگ 75 متری از میدان ابوموسی تا میدان نخل

آگهی استعلام بهاء شماره 61 - اجرای شبکه آبیاری تحت فشار مکانیزه فضای سبز رینگ 75 متری از میدان ابوموسی تا میدان نخل

آگهی استعلام بهاء شماره 61 - اجرای شبکه آبیاری تحت فشار مکانیزه فضای سبز رینگ 75 متری از میدان ابوموسی تا میدان نخل

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 44-نظارت کارگاهی فاز 3 قراداد ساختمان جدید دادگستری کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 44-نظارت کارگاهی فاز 3 قراداد ساختمان جدید دادگستری کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 44-نظارت کارگاهی فاز 3 قراداد ساختمان جدید دادگستری کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 43-خرید علوفه خشک یونجه جهت خوراک اسبهای مجموعه سوارکاری المپیک کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 43-خرید علوفه خشک یونجه جهت خوراک اسبهای مجموعه سوارکاری المپیک کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 43-خرید علوفه خشک یونجه جهت خوراک اسبهای مجموعه سوارکاری المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 42-تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

آگهی استعلام بهاء شماره 42-تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

آگهی استعلام بهاء شماره 42-تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 36-تهیه نهال گل کاغذی رنگی جهت کاشت در بلوار ایران، رودکی و دلیران

آگهی استعلام بهاء شماره 36-تهیه نهال گل کاغذی رنگی جهت کاشت در بلوار ایران، رودکی و دلیران

آگهی استعلام بهاء شماره 36-تهیه نهال گل کاغذی رنگی جهت کاشت در بلوار ایران، رودکی و دلیران

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 33-تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطوح آلاچیق های چوبی به صورت پراکنده در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 33-تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطوح آلاچیق های چوبی به صورت پراکنده در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 33-تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطوح آلاچیق های چوبی به صورت پراکنده در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 34- اورهال پمپ های ۱۰۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ N۶ واقع در میدان ملل

آگهی استعلام بهاء شماره 34- اورهال پمپ های ۱۰۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ N۶ واقع در میدان ملل

آگهی استعلام بهاء شماره 34- اورهال پمپ های ۱۰۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ N۶ واقع در میدان ملل

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 13- مزایده 100 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن ( آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 13- مزایده 100 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن ( آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 13- مزایده 100 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن ( آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

ادامه مطلب