آگهی استعلام بهاء شماره 94- خرید کود هیومیک اسید

آگهی استعلام بهاء شماره 94- خرید کود هیومیک اسید

خرید کود هیومیک اسید و کود NPK جهت استفاده در فضای سبز

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 98- خرید کفپوش گرانولی

آگهی استعلام بهاء شماره 98- خرید کفپوش گرانولی

خرید کفپوش گرانولی جهت تعویض کفپوش های چمن مصنوعی زمین های بازی کودکان

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 87

آگهی استعلام بهاء شماره 87

انجام عملیات خرد کردن و خروج لاستیک های فرسوده به میزان 1000 تن از جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 111- بیمه مسئولیت مدنی کارگران سایت بازیافت ، عمر زمانی و حوادث گروهی کارکنان شرکت ، مسئولیت مدنی جامع شهری جزایر کیش و هندورابی ، مسئولیت مدنی اشخاص ثالث

آگهی استعلام بهاء شماره 111- بیمه مسئولیت مدنی کارگران سایت بازیافت ، عمر زمانی و حوادث گروهی کارکنان شرکت ، مسئولیت مدنی جامع شهری جزایر کیش و هندورابی ، مسئولیت مدنی اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی کارگران سایت بازیافت ، عمر زمانی و حوادث گروهی کارکنان شرکت ، مسئولیت مدنی جامع شهری جزایر کیش و هندورابی ، مسئولیت مدنی اشخاص ثالث

ادامه مطلب