میز خدمت مسئولان سازمان منطقه آزاد و شرکتهای تابعه در مصلی جزیره کیش

تاریخ: 1402/11/13

عکاس: جعفر همافر