آگهی استعلام شماره 302-1402- موضوع : خرید پایه چراغ جهت نگهداری از روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 302-1402- موضوع : خرید پایه چراغ جهت نگهداری از روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 302-1402- موضوع : خرید پایه چراغ جهت نگهداری از روشنایی معابر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 299-1402- تامین 5 دستگاه پمپ جهت ایستگاه های پمپاژ فاضلاب

آگهی استعلام شماره 299-1402- تامین 5 دستگاه پمپ جهت ایستگاه های پمپاژ فاضلاب

آگهی استعلام شماره 299-1402- تامین 5 دستگاه پمپ جهت ایستگاه های پمپاژ فاضلاب

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 298-1402- تهیه مصالح، حفاری و تعویض شبکه فاضلاب آزبست منطقه خانشیر

آگهی استعلام شماره 298-1402- تهیه مصالح، حفاری و تعویض شبکه فاضلاب آزبست منطقه خانشیر

آگهی استعلام شماره 298-1402- تهیه مصالح، حفاری و تعویض شبکه فاضلاب آزبست منطقه خانشیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 297-1402- تامین تجهیزات راه انداز نرم جهت پمپ های ایستگاه های فاضلاب

آگهی استعلام شماره 297-1402- تامین تجهیزات راه انداز نرم جهت پمپ های ایستگاه های فاضلاب

آگهی استعلام شماره 297-1402- تامین تجهیزات راه انداز نرم جهت پمپ های ایستگاه های فاضلاب

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 296-1402- خرید 180 عدد سطل زباله 1100 لیتری پلی اتیلن زرد رنگ جهت نصب در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 296-1402- خرید 180 عدد سطل زباله 1100 لیتری پلی اتیلن زرد رنگ جهت نصب در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 296-1402- خرید 180 عدد سطل زباله 1100 لیتری پلی اتیلن زرد رنگ جهت نصب در سطح شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 295-1402-اجاره بلدوزر جهت ساماندهی نخاله های پروژه اجلاس سران

آگهی استعلام شماره 295-1402-اجاره بلدوزر جهت ساماندهی نخاله های پروژه اجلاس سران

آگهی استعلام شماره 295-1402-اجاره بلدوزر جهت ساماندهی نخاله های پروژه اجلاس سران

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 301-1402- با موضوع خرید مواد شیمیایی مصرفی دستگاه پلیمر میکر لجن

آگهی استعلام شماره 301-1402- با موضوع خرید مواد شیمیایی مصرفی دستگاه پلیمر میکر لجن

آگهی استعلام شماره 301-1402- با موضوع خرید مواد شیمیایی مصرفی دستگاه پلیمر میکر لجن

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 300-1402- با موضوع خرید عملگر برقی جهت راکتورهای SBR تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 300-1402- با موضوع خرید عملگر برقی جهت راکتورهای SBR تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 300-1402- با موضوع خرید عملگر برقی جهت راکتورهای SBR تصفیه خانه فاضلاب شمال

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 294-1402- تهیه و اجرای خط دوم پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شمال تا رینگ 75 متری

آگهی استعلام شماره 294-1402- تهیه و اجرای خط دوم پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شمال تا رینگ 75 متری

آگهی استعلام شماره 294-1402- تهیه و اجرای خط دوم پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شمال تا رینگ 75 متری

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 293-1402- تهیه، حمل و اجرای چمن مصنوعی مدارس البرز صدف و دوره دوم الغدیر خانشیر

آگهی استعلام شماره 293-1402- تهیه، حمل و اجرای چمن مصنوعی مدارس البرز صدف و دوره دوم الغدیر خانشیر

آگهی استعلام شماره 293-1402- تهیه، حمل و اجرای چمن مصنوعی مدارس البرز صدف و دوره دوم الغدیر خانشیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 292-1402- خرید 500 عدد سطل بازیافتی به رنگ آبی جهت نصب در اماکن عمومی سطح شهر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 292-1402- خرید 500 عدد سطل بازیافتی به رنگ آبی جهت نصب در اماکن عمومی سطح شهر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 292-1402- خرید 500 عدد سطل بازیافتی به رنگ آبی جهت نصب در اماکن عمومی سطح شهر - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 291-1402- احداث ساختمان اداری با سازه سبک در جزیره هندورابی تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 291-1402- احداث ساختمان اداری با سازه سبک در جزیره هندورابی تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 291-1402- احداث ساختمان اداری با سازه سبک در جزیره هندورابی تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 252-1402- خرید سه دستگاه پمپ جهت ایستگاه های نه گانه اصلی فاضلاب

آگهی استعلام شماره 252-1402- خرید سه دستگاه پمپ جهت ایستگاه های نه گانه اصلی فاضلاب

آگهی استعلام شماره 252-1402- خرید سه دستگاه پمپ جهت ایستگاه های نه گانه اصلی فاضلاب

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 250-1402- خرید چراغ و بازوی چراغ (دستک) جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار فردوسی حد فاصل میدان ساحل تا میدان آبشار و بلوار سنایی و حافظ

آگهی استعلام شماره 250-1402- خرید چراغ و بازوی چراغ (دستک) جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار فردوسی حد فاصل میدان ساحل تا میدان آبشار و بلوار سنایی و حافظ

آگهی استعلام شماره 250-1402- خرید چراغ و بازوی چراغ (دستک) جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار فردوسی حد فاصل میدان ساحل تا میدان آبشار و بلوار سنایی و حافظ

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 256-1402- تهیه کود ورمی کمپوست جهت استفاده در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

آگهی استعلام شماره 256-1402- تهیه کود ورمی کمپوست جهت استفاده در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

آگهی استعلام شماره 256-1402- تهیه کود ورمی کمپوست جهت استفاده در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 248-1402- تهیه انواع کود های شیمیایی جهت استفاده در فضای سبز جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 248-1402- تهیه انواع کود های شیمیایی جهت استفاده در فضای سبز جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 248-1402- تهیه انواع کود های شیمیایی جهت استفاده در فضای سبز جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 247-1402- خرید 750 عدد سطل بازیافتی به رنگ آبی جهت نصب در اماکن عمومی سطح شهر

آگهی استعلام شماره 247-1402- خرید 750 عدد سطل بازیافتی به رنگ آبی جهت نصب در اماکن عمومی سطح شهر

آگهی استعلام شماره 247-1402- خرید 750 عدد سطل بازیافتی به رنگ آبی جهت نصب در اماکن عمومی سطح شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 237-1402- احداث یک واحد اقامتی جهت اسکان نیروهای خدماتی در شهرک سحر

آگهی استعلام شماره 237-1402- احداث یک واحد اقامتی جهت اسکان نیروهای خدماتی در شهرک سحر

آگهی استعلام شماره 237-1402- احداث یک واحد اقامتی جهت اسکان نیروهای خدماتی در شهرک سحر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 241-1402- عایق بندی میدان المپیک( زیر سازی ، درز گیری کل سطوح به همراه عایق بندی)

آگهی استعلام شماره 241-1402- عایق بندی میدان المپیک( زیر سازی ، درز گیری کل سطوح به همراه عایق بندی)

آگهی استعلام شماره 241-1402- عایق بندی میدان المپیک( زیر سازی ، درز گیری کل سطوح به همراه عایق بندی)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 235-1402- تهیه مصالح، تعمیر و بازسازی آلاچیق های پارک طلوع، نیلوفر و مرجان

آگهی استعلام شماره 235-1402- تهیه مصالح، تعمیر و بازسازی آلاچیق های پارک طلوع، نیلوفر و مرجان

آگهی استعلام شماره 235-1402- تهیه مصالح، تعمیر و بازسازی آلاچیق های پارک طلوع، نیلوفر و مرجان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 240-1402- خرید فوم آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 240-1402- خرید فوم آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 240-1402- خرید فوم آتش نشانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 233-1402- تهیه مصالح و احداث واحد اداری مدرسه دوره اول ابتدایی الغدیر واقع در شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 233-1402- تهیه مصالح و احداث واحد اداری مدرسه دوره اول ابتدایی الغدیر واقع در شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 233-1402- تهیه مصالح و احداث واحد اداری مدرسه دوره اول ابتدایی الغدیر واقع در شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 231-1402- خرید سردخانه با متعلقات جهت آرامستان کیش

آگهی استعلام شماره 231-1402- خرید سردخانه با متعلقات جهت آرامستان کیش

آگهی استعلام شماره 231-1402- خرید سردخانه با متعلقات جهت آرامستان کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 232-1402- تهیه و اجرای کف پله چوبی پل عابر پیاده المپیک در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 232-1402- تهیه و اجرای کف پله چوبی پل عابر پیاده المپیک در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 232-1402- تهیه و اجرای کف پله چوبی پل عابر پیاده المپیک در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 239-1402- راهبردی لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح شهر،حمل

آگهی استعلام شماره 239-1402- راهبردی لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح شهر،حمل

آگهی استعلام شماره 239-1402- راهبردی لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح شهر،حمل وبارگیری پسماندهای تولید شده در سطح شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 238-1402- خرید دستگاه ردیاب خودرو، تبلت، کیف کلاسوری و محافظ صفحه نمایش

آگهی استعلام شماره 238-1402- خرید دستگاه ردیاب خودرو، تبلت، کیف کلاسوری و محافظ صفحه نمایش

آگهی استعلام شماره 238-1402- خرید دستگاه ردیاب خودرو، تبلت، کیف کلاسوری و محافظ صفحه نمایش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 224-1402- اجاره جرثقیل کفی دار ( ۱۲ تن ) برای انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره - 224-1402- اجاره جرثقیل کفی دار ( ۱۲ تن ) برای انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره - 224-1402- اجاره جرثقیل کفی دار ( ۱۲ تن ) برای انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

ادامه مطلب
تجدید آگهی استعلام شماره 223-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده

تجدید آگهی استعلام شماره 223-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده

تجدید آگهی استعلام شماره 223-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پارک شهر ) - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 222-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 222-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 222-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 221-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

آگهی استعلام شماره - 221-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

آگهی استعلام شماره - 221-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 217-1402- تهیه و بکارگیری نیروی کار ایرانی (۱۰ نفر در هر ماه به مدت ۴ ماه) برای انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش پشه آئدس و بروز خسارات مربوطه

آگهی استعلام شماره 217-1402- تهیه و بکارگیری نیروی کار ایرانی (۱۰ نفر در هر ماه به مدت ۴ ماه) برای انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش پشه آئدس و بروز خسارات مربوطه

آگهی استعلام شماره 217-1402- تهیه و بکارگیری نیروی کار ایرانی (۱۰ نفر در هر ماه به مدت ۴ ماه) برای انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش پشه آئدس و بروز خسارات مربوطه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 220-1402- بهسازی فضای مورد نیاز جهت تخصیص مرکز پزشکی و ورزشی- تجدید استعلام نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 220-1402- بهسازی فضای مورد نیاز جهت تخصیص مرکز پزشکی و ورزشی- تجدید استعلام نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 220-1402- بهسازی فضای مورد نیاز جهت تخصیص مرکز پزشکی و ورزشی- تجدید استعلام نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 219-1402- تهیه کود ورمی کمپوست جهت استفاده در فضای سبز منطقه سه

آگهی استعلام شماره 219-1402- تهیه کود ورمی کمپوست جهت استفاده در فضای سبز منطقه سه

آگهی استعلام شماره 219-1402- تهیه کود ورمی کمپوست جهت استفاده در فضای سبز منطقه سه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 214-1402- تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدید از میدان دهکده ساحلی تا میدان اوشن و خیابان اخوان ثالث یک و پشت دامون ساحلی و باز پیرائی بلوار ساحل در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 214-1402- تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدید از میدان دهکده ساحلی تا میدان اوشن و خیابان اخوان ثالث یک و پشت دامون ساحلی و باز پیرائی بلوار ساحل در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 214-1402- تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدید از میدان دهکده ساحلی تا میدان اوشن و خیابان اخوان ثالث یک و پشت دامون ساحلی و باز پیرائی بلوار ساحل در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 218-1402- تهیه ، حمل و نصب تابلو های هدایت مسیر در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 218-1402- تهیه ، حمل و نصب تابلو های هدایت مسیر در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 218-1402- تهیه ، حمل و نصب تابلو های هدایت مسیر در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 209-1402- احداث زمین فوتسال جنب مسجد امام حسن ( ع ) در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 209-1402- احداث زمین فوتسال جنب مسجد امام حسن ( ع ) در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 209-1402- احداث زمین فوتسال جنب مسجد امام حسن ( ع ) در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 208-1402- تهیه مصالح و اجرای کامل حصار زمین مینی فوتبال فازB در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 208-1402- تهیه مصالح و اجرای کامل حصار زمین مینی فوتبال فازB در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 208-1402- تهیه مصالح و اجرای کامل حصار زمین مینی فوتبال فازB در جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 207-1402- اجاره بلدوزر جهت ساماندهی سایت نخاله و محدوده پارک آبی

آگهی استعلام شماره 207-1402- اجاره بلدوزر جهت ساماندهی سایت نخاله و محدوده پارک آبی

آگهی استعلام شماره 207-1402- اجاره بلدوزر جهت ساماندهی سایت نخاله و محدوده پارک آبی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 206-1402- ابنیه متفرقه اماکن ورزشی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره - 206-1402- ابنیه متفرقه اماکن ورزشی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره - 206-1402- ابنیه متفرقه اماکن ورزشی -تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 202-1402- بارگیری، حمل و تخلیه آب (پساب شیرین) جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه با بارگیری، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی دام های پراکنده- نوبت دوم

آگهی استعلام شماره - 202-1402- بارگیری، حمل و تخلیه آب (پساب شیرین) جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه با بارگیری، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی دام های پراکنده- نوبت دوم

آگهی استعلام شماره - 202-1402- بارگیری، حمل و تخلیه آب (پساب شیرین) جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه با بارگیری، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی دام های پراکنده- نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 202-1402- نگهداری یکساله انواع پکیج ها و چیلر اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش و تاسیسات موتورخانه استخرها

آگهی استعلام شماره - 202-1402- نگهداری یکساله انواع پکیج ها و چیلر اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش و تاسیسات موتورخانه استخرها

آگهی استعلام شماره - 202-1402- نگهداری یکساله انواع پکیج ها و چیلر اماکن ورزشی جزیره زیبای کیش و تاسیسات موتورخانه استخرها

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 211-1402- تعمیرات و بازسازی سوله های نیروگاه دیزل ژنراتور هندورابی

آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 211-1402- تعمیرات و بازسازی سوله های نیروگاه دیزل ژنراتور هندورابی

آگهی استعلام شماره-تجدید استعلام 211-1402- تعمیرات و بازسازی سوله های نیروگاه دیزل ژنراتور هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره/نوبت دوم - 200-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

آگهی استعلام شماره/نوبت دوم - 200-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

آگهی استعلام شماره/نوبت دوم - 200-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 193-1402- ابنیه متفرقه اماکن ورزشی

آگهی استعلام شماره - 193-1402- ابنیه متفرقه اماکن ورزشی

آگهی استعلام شماره - 193-1402- ابنیه متفرقه اماکن ورزشی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 192 -1402- بارگیری، حمل و تخلیه آب (پساب شیرین) جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه با بارگیری، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی دام های پراکنده، آهوان و غیره

آگهی استعلام شماره - 192 -1402- بارگیری، حمل و تخلیه آب (پساب شیرین) جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه با بارگیری، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی دام های پراکنده، آهوان و غیره

آگهی استعلام شماره - 192 -1402- بارگیری، حمل و تخلیه آب (پساب شیرین) جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه با بارگیری، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی دام های پراکنده، آهوان و غیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 189-1402- تامین تجهیزات و نصب پست برق هوایی بر روی شبکه برق واقع در بلوار هور جزیره کیش

آگهی استعلام شماره - 189-1402- تامین تجهیزات و نصب پست برق هوایی بر روی شبکه برق واقع در بلوار هور جزیره کیش

آگهی استعلام شماره - 189-1402- تامین تجهیزات و نصب پست برق هوایی بر روی شبکه برق واقع در بلوار هور جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 190-1402- خرید و حمل رنگ ترافیکی سرد جهت خط کشی معابر بخش سیاحتی مناطق مسکونی صدف و نوبنیاد در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره - 190-1402- خرید و حمل رنگ ترافیکی سرد جهت خط کشی معابر بخش سیاحتی مناطق مسکونی صدف و نوبنیاد در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره - 190-1402- خرید و حمل رنگ ترافیکی سرد جهت خط کشی معابر بخش سیاحتی مناطق مسکونی صدف و نوبنیاد در جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره - 191-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

آگهی استعلام شماره - 191-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

آگهی استعلام شماره - 191-1402- استعلام چند بخشی تاسیساتی شامل خرید پمپ-ساخت کویل-ساخت اواپراتور-تهیه،ساخت و بازسازی کانال های استخر المپیک و کرانه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 186 -1402- پوشش بیمه آتش سوزی واحدهای اداری، مسکونی و اماکن تحت اختیار شرکت در سال 1402- 1403

آگهی استعلام شماره 186 -1402- پوشش بیمه آتش سوزی واحدهای اداری، مسکونی و اماکن تحت اختیار شرکت در سال 1402- 1403

آگهی استعلام شماره 186 -1402- پوشش بیمه آتش سوزی واحدهای اداری، مسکونی و اماکن تحت اختیار شرکت در سال 1402- 1403

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 187 -1402- راهبری لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح

آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 187 -1402- راهبری لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح

آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 187 -1402- راهبری لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح شهر،حمل وبارگیری پسماندهای تولید شده در سطح شهر و کارهای متفرقه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 188-1402- تهیه کابل جهت اتصال تابلو برق به شبکه روستا

آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 188-1402- تهیه کابل جهت اتصال تابلو برق به شبکه روستا

آگهی استعلام شماره-نوبت دوم 188-1402- تهیه کابل جهت اتصال تابلو برق به شبکه روستا

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 185-1402- اجرای عملیات تعمیر و بازسازی دیوار اطراف آرامستان باغ رضوان در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 185-1402- اجرای عملیات تعمیر و بازسازی دیوار اطراف آرامستان باغ رضوان در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 185-1402- اجرای عملیات تعمیر و بازسازی دیوار اطراف آرامستان باغ رضوان در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 184-1402- تعمیرات و بازسازی سوله های نیروگاه دیزل ژنراتور هندورابی

آگهی استعلام شماره 184-1402- تعمیرات و بازسازی سوله های نیروگاه دیزل ژنراتور هندورابی

آگهی استعلام شماره 184-1402- تعمیرات و بازسازی سوله های نیروگاه دیزل ژنراتور هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 183-1402- ساخت،حمل،رنگ آمیزی و نصب بولارد بتنی جهت مسدود نمودن ورودی های شهر حریره در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 183-1402- ساخت،حمل،رنگ آمیزی و نصب بولارد بتنی جهت مسدود نمودن ورودی های شهر حریره در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 183-1402- ساخت،حمل،رنگ آمیزی و نصب بولارد بتنی جهت مسدود نمودن ورودی های شهر حریره در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 182-1402- تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی آبنمای میدان المپیک

آگهی استعلام شماره 182-1402- تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی آبنمای میدان المپیک

آگهی استعلام شماره 182-1402- تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی آبنمای میدان المپیک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 180-1402- اجرای لوله گذاری کابل کشی و سیستم روشنایی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 180-1402- اجرای لوله گذاری کابل کشی و سیستم روشنایی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 180-1402- اجرای لوله گذاری کابل کشی و سیستم روشنایی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش-نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 179-1402- راهبری لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح شهر،حمل و

آگهی استعلام شماره 179-1402- راهبری لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح شهر،حمل و

آگهی استعلام شماره 179-1402- راهبری لودر و کامیون شرکت جهت انجام ساماندهی سطح شهر،حمل وبارگیری خاک نباتی فضای سبز،حمل و بارگیری کود فضای سبز،حمل وبارگیری پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های سطح شهر،حمل وبارگیری پسماندهای تولید شده در سطح شهر و کارهای متفرقه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 181-1402- تهیه کابل جهت اتصال تابلو برق به شبکه روستا

آگهی استعلام شماره 181-1402- تهیه کابل جهت اتصال تابلو برق به شبکه روستا

آگهی استعلام شماره 181-1402- تهیه کابل جهت اتصال تابلو برق به شبکه روستا

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 175-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 175-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 175-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 174-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پار

آگهی استعلام شماره 174-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پار

آگهی استعلام شماره 174-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پارک شهر )- تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 169-1402- خرید سطل زباله بتنی

آگهی استعلام شماره 169-1402- خرید سطل زباله بتنی

آگهی استعلام شماره 169-1402- خرید سطل زباله بتنی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 168-1402- خرید نیمکت از جنس بتن الیافی با شبکه میلگرد جهت استفاده در معابر جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 168-1402- خرید نیمکت از جنس بتن الیافی با شبکه میلگرد جهت استفاده در معابر جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 168-1402- خرید نیمکت از جنس بتن الیافی با شبکه میلگرد جهت استفاده در معابر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 162-1402- تهیه و اجرای سازه محافظ نمای اصلی مصلی از نوع سازه فضایی ( space frame)-تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 162-1402- تهیه و اجرای سازه محافظ نمای اصلی مصلی از نوع سازه فضایی ( space frame)-تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 162-1402- تهیه و اجرای سازه محافظ نمای اصلی مصلی از نوع سازه فضایی ( space frame)-تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 166-1402- تهیه دیسک فیلتر سیستم تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 166-1402- تهیه دیسک فیلتر سیستم تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال

آگهی استعلام شماره 166-1402- تهیه دیسک فیلتر سیستم تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 172-1402- خرید پرژکتور ال ای دی رنگی برای نورپردازی درختان شاخص نوار سیاحتی - خرید چراغ آبنما ال ای دی

آگهی استعلام شماره 172-1402- خرید پرژکتور ال ای دی رنگی برای نورپردازی درختان شاخص نوار سیاحتی - خرید چراغ آبنما ال ای دی

آگهی استعلام شماره 172-1402- خرید پرژکتور ال ای دی رنگی برای نورپردازی درختان شاخص نوار سیاحتی - خرید چراغ آبنما ال ای دی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 158-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پار

آگهی استعلام شماره 158-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پار

آگهی استعلام شماره 158-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پارک شهر )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 157-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 157-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 157-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 154-1402- تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های سطح جزیره زیبای کیش- تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 154-1402- تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های سطح جزیره زیبای کیش- تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 154-1402- تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های سطح جزیره زیبای کیش- تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 155-1402-تهیه و نصب لوازم بازی کودکان ( اسباب بازی کودکان ) جهت استفاده در پارک های سطح جزیره زیبای کیش - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 155-1402-تهیه و نصب لوازم بازی کودکان ( اسباب بازی کودکان ) جهت استفاده در پارک های سطح جزیره زیبای کیش - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 155-1402-تهیه و نصب لوازم بازی کودکان ( اسباب بازی کودکان ) جهت استفاده در پارک های سطح جزیره زیبای کیش - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 152 - خدمات مشاوره فاز 1 و 2 پارک درخت سبز و محوطه بافت تاریخی حریره

آگهی استعلام شماره 152 - خدمات مشاوره فاز 1 و 2 پارک درخت سبز و محوطه بافت تاریخی حریره

آگهی استعلام شماره 152 - خدمات مشاوره فاز 1 و 2 پارک درخت سبز و محوطه بافت تاریخی حریره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 151 - خدمات مشاوره فاز 1 و 2 طراحی پارک موضوعی وحدت (حدفاصل مسجد امیر و مسجد ماشه)

آگهی استعلام شماره 151 - خدمات مشاوره فاز 1 و 2 طراحی پارک موضوعی وحدت (حدفاصل مسجد امیر و مسجد ماشه)

آگهی استعلام شماره 151 - خدمات مشاوره فاز 1 و 2 طراحی پارک موضوعی وحدت (حدفاصل مسجد امیر و مسجد ماشه)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 165-1402- بهسازی فضای مورد نیاز جهت تخصیص مرکز پزشکی و ورزشی

آگهی استعلام شماره 165-1402- بهسازی فضای مورد نیاز جهت تخصیص مرکز پزشکی و ورزشی

آگهی استعلام شماره 165-1402- بهسازی فضای مورد نیاز جهت تخصیص مرکز پزشکی و ورزشی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 164-1402- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین شرکت برای سال 1403-1402

آگهی استعلام شماره 164-1402- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین شرکت برای سال 1403-1402

آگهی استعلام شماره 164-1402- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین شرکت برای سال 1403-1402

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 148-1402- ترمیم و بازسازی آلاچیق های پارک میرمهنا یک سفین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 148-1402- ترمیم و بازسازی آلاچیق های پارک میرمهنا یک سفین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 148-1402- ترمیم و بازسازی آلاچیق های پارک میرمهنا یک سفین در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 147-1402- تهیه مصالح و اجرای عملیات بازسازی بخش تزریقات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 147-1402- تهیه مصالح و اجرای عملیات بازسازی بخش تزریقات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 147-1402- تهیه مصالح و اجرای عملیات بازسازی بخش تزریقات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 146-1402- تهیه مصالح و احداث واحد اداری مدرسه دوره اول ابتدای الغدیر شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 146-1402- تهیه مصالح و احداث واحد اداری مدرسه دوره اول ابتدای الغدیر شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 146-1402- تهیه مصالح و احداث واحد اداری مدرسه دوره اول ابتدای الغدیر شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 154-1402- تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 154-1402- تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 154-1402- تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
استعلام شماره 137-1402- راه اندازی و استاندارد سازی یک دستگاه آسانسور ( تمام اتوماتیک ، کششی MRL، سه توقف و ۸ نفره ) منصوبه در بلوک شماره ۸ شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

استعلام شماره 137-1402- راه اندازی و استاندارد سازی یک دستگاه آسانسور ( تمام اتوماتیک ، کششی MRL، سه توقف و ۸ نفره ) منصوبه در بلوک شماره ۸ شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

استعلام شماره 137-1402- راه اندازی و استاندارد سازی یک دستگاه آسانسور ( تمام اتوماتیک ، کششی MRL، سه توقف و ۸ نفره ) منصوبه در بلوک شماره ۸ شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 140-1402- درخواست خرید 2 قبضه تفنگ بادی و 2 قبضه تپانچه بادی جهت آموزش تیراندازی با تفنگ در مجموعه المپیک معاونت ورزش

آگهی استعلام شماره 140-1402- درخواست خرید 2 قبضه تفنگ بادی و 2 قبضه تپانچه بادی جهت آموزش تیراندازی با تفنگ در مجموعه المپیک معاونت ورزش

آگهی استعلام شماره 140-1402- درخواست خرید 2 قبضه تفنگ بادی و 2 قبضه تپانچه بادی جهت آموزش تیراندازی با تفنگ در مجموعه المپیک معاونت ورزش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 131-1402- تهیه و اجرای کابل فشار ضعیف زمین فوتبال شماره یک مجموعه المپیک

آگهی استعلام شماره 131-1402- تهیه و اجرای کابل فشار ضعیف زمین فوتبال شماره یک مجموعه المپیک

آگهی استعلام شماره 131-1402- تهیه و اجرای کابل فشار ضعیف زمین فوتبال شماره یک مجموعه المپیک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 128-1402- انجام کلیه امور نظافتی و خدماتی شرکت به مدت ۵ ماه

آگهی استعلام شماره 128-1402- انجام کلیه امور نظافتی و خدماتی شرکت به مدت ۵ ماه

آگهی استعلام شماره 128-1402- انجام کلیه امور نظافتی و خدماتی شرکت به مدت ۵ ماه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 134-1402-اجاره بیل مکانیکی لاستیکی برای درآوردن،جابجایی و کاشت درختان سمر داخل سایت برون مرزی صدا و سیما

آگهی استعلام شماره 134-1402-اجاره بیل مکانیکی لاستیکی برای درآوردن،جابجایی و کاشت درختان سمر داخل سایت برون مرزی صدا و سیما

آگهی استعلام شماره 134-1402-اجاره بیل مکانیکی لاستیکی برای درآوردن،جابجایی و کاشت درختان سمر داخل سایت برون مرزی صدا و سیما

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 125-1402- خرید بالابر 11متری نفربر با چرخ خودرویی و سیستم الکتروهیدرولیک با جزئیات و مشخصات فنی موردنظر کارفرما جهت استفاده شرکت

آگهی استعلام شماره 125-1402- خرید بالابر 11متری نفربر با چرخ خودرویی و سیستم الکتروهیدرولیک با جزئیات و مشخصات فنی موردنظر کارفرما جهت استفاده شرکت

آگهی استعلام شماره 125-1402- خرید بالابر 11متری نفربر با چرخ خودرویی و سیستم الکتروهیدرولیک با جزئیات و مشخصات فنی موردنظر کارفرما جهت استفاده شرکت

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 124-1402-خرید علوفه دام یونجه خشک چین دوم

آگهی استعلام شماره 124-1402-خرید علوفه دام یونجه خشک چین دوم

آگهی استعلام شماره 124-1402-خرید علوفه دام یونجه خشک چین دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 123-1402-ترمیم و بازسازی حفاظ فلزی زمین های بازی در پارک شهر ، پارک گلستان ، پارک مینا و پارک آرین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 123-1402-ترمیم و بازسازی حفاظ فلزی زمین های بازی در پارک شهر ، پارک گلستان ، پارک مینا و پارک آرین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 123-1402-ترمیم و بازسازی حفاظ فلزی زمین های بازی در پارک شهر ، پارک گلستان ، پارک مینا و پارک آرین در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 130-1402- تهیه و راه اندازی پست برق کامپکت و سیستم الکتریکال جهت پروژه ساختمان دادگستری کیش

آگهی استعلام شماره 130-1402- تهیه و راه اندازی پست برق کامپکت و سیستم الکتریکال جهت پروژه ساختمان دادگستری کیش

آگهی استعلام شماره 130-1402- تهیه و راه اندازی پست برق کامپکت و سیستم الکتریکال جهت پروژه ساختمان دادگستری کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 112-1402- تهیه واجرای دیوار پیرامونی پروژه احداث ساختمان دادگستری کیش

آگهی استعلام شماره 112-1402- تهیه واجرای دیوار پیرامونی پروژه احداث ساختمان دادگستری کیش

آگهی استعلام شماره 112-1402- تهیه واجرای دیوار پیرامونی پروژه احداث ساختمان دادگستری کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 122-1402- خرید یک دستگاه پکیج روفتاب تراکمی به ظرفیت نامی 25 تن

آگهی استعلام شماره 122-1402- خرید یک دستگاه پکیج روفتاب تراکمی به ظرفیت نامی 25 تن

آگهی استعلام شماره 122-1402- خرید یک دستگاه پکیج روفتاب تراکمی به ظرفیت نامی 25 تن

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 119-1402- خرید 150 عدد سطل زباله 1100 لیتری پلی اتیلن

آگهی استعلام شماره 119-1402- خرید 150 عدد سطل زباله 1100 لیتری پلی اتیلن

آگهی استعلام شماره 119-1402- خرید 150 عدد سطل زباله 1100 لیتری پلی اتیلن

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 108-1402- خرید یکدستگاه روفتاپ پکیج 28 تا 30 تن برودت

آگهی استعلام شماره 108-1402- خرید یکدستگاه روفتاپ پکیج 28 تا 30 تن برودت

آگهی استعلام شماره 108-1402- خرید یکدستگاه روفتاپ پکیج 28 تا 30 تن برودت

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 118-1402- رفع حوادث شبکه فاضلاب جزیره زیبای کیش به مدت هشت ماه

آگهی استعلام شماره 118-1402- رفع حوادث شبکه فاضلاب جزیره زیبای کیش به مدت هشت ماه

آگهی استعلام شماره 118-1402- رفع حوادث شبکه فاضلاب جزیره زیبای کیش به مدت هشت ماه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 117-1402- تهیه ،حمل و نصب پمپ فشار بالای آب شیرین کن 70 متر مکعبی جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره 117-1402- تهیه ،حمل و نصب پمپ فشار بالای آب شیرین کن 70 متر مکعبی جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره 117-1402- تهیه ،حمل و نصب پمپ فشار بالای آب شیرین کن 70 متر مکعبی جزیره هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 116-1402- تهیه و نصب لوازم بازی کودکان ( اسباب بازی کودکان ) جهت استفاده در پارک های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 116-1402- تهیه و نصب لوازم بازی کودکان ( اسباب بازی کودکان ) جهت استفاده در پارک های سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 116-1402- تهیه و نصب لوازم بازی کودکان ( اسباب بازی کودکان ) جهت استفاده در پارک های سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 114-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز

آگهی استعلام شماره 114-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز

آگهی استعلام شماره 114-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 115-1402- تهیه لوازم فنی و تأسیساتی جهت نگهداری شبکه آبرسانی فضای سبز

آگهی استعلام شماره 115-1402- تهیه لوازم فنی و تأسیساتی جهت نگهداری شبکه آبرسانی فضای سبز

آگهی استعلام شماره 115-1402- تهیه لوازم فنی و تأسیساتی جهت نگهداری شبکه آبرسانی فضای سبز

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 113-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پار

آگهی استعلام شماره 113-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پار

آگهی استعلام شماره 113-1402- خرید الکترو پمپ شناور پایه کوتاه جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز ایستگاهای (کاکتوس - پارک هنگام - سه راه مریم - میر مهنای یک - میر مهنای دو - پارک خانواده - پارک شهر )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 107-1402- خرید کفپوش گرانولی و چسب کفپوش

آگهی استعلام شماره 107-1402- خرید کفپوش گرانولی و چسب کفپوش

آگهی استعلام شماره 107-1402- خرید کفپوش گرانولی و چسب کفپوش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 93-1402- تهیه، نصب و راه اندازی، شش دستگاه منبع تغذیه اضطراری UPS مطابق پیوست مشخصات فنی با ظرفیتKVA ۱۰ برای تجهیزات اتاق سرور و سوئیچ های موجود در شرکت به همراه تجهیزات الکتریکی

آگهی استعلام شماره 93-1402- تهیه، نصب و راه اندازی، شش دستگاه منبع تغذیه اضطراری UPS مطابق پیوست مشخصات فنی با ظرفیتKVA ۱۰ برای تجهیزات اتاق سرور و سوئیچ های موجود در شرکت به همراه تجهیزات الکتریکی

آگهی استعلام شماره 93-1402- تهیه، نصب و راه اندازی، شش دستگاه منبع تغذیه اضطراری UPS مطابق پیوست مشخصات فنی با ظرفیتKVA ۱۰ برای تجهیزات اتاق سرور و سوئیچ های موجود در شرکت به همراه تجهیزات الکتریکی شرکت و یک دستگاه منبع تغذیه اضطراری UPS با ظرفیت ۲ KVA

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 91-1402- تهیه، نصب و راه اندازی یکدستگاه سخت افزار فایروال به همراه بسته نرم افزاری کامل

آگهی استعلام شماره 91-1402- تهیه، نصب و راه اندازی یکدستگاه سخت افزار فایروال به همراه بسته نرم افزاری کامل

آگهی استعلام شماره 91-1402- تهیه، نصب و راه اندازی یکدستگاه سخت افزار فایروال به همراه بسته نرم افزاری کامل

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 89 -1402- تهیه ونصب اسپلیت مساجد امام حسن و مسجد امیر و مسجدالرضا - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 89 -1402- تهیه ونصب اسپلیت مساجد امام حسن و مسجد امیر و مسجدالرضا - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 89 -1402- تهیه ونصب اسپلیت مساجد امام حسن و مسجد امیر و مسجدالرضا - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 85 -1402- تعویض کانال های بیرونی پکیج روفتاب مسجد امام سجاد شهرک سحر

آگهی استعلام شماره 85 -1402- تعویض کانال های بیرونی پکیج روفتاب مسجد امام سجاد شهرک سحر

آگهی استعلام شماره 85 -1402- تعویض کانال های بیرونی پکیج روفتاب مسجد امام سجاد شهرک سحر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 74 -1402- اجاره لودر و کامیون جهت حمل و بارگیری (سایت تخلیه نخاله ساختمانی )

آگهی استعلام شماره 74 -1402- اجاره لودر و کامیون جهت حمل و بارگیری (سایت تخلیه نخاله ساختمانی )

آگهی استعلام شماره 74 -1402- اجاره لودر و کامیون جهت حمل و بارگیری (سایت تخلیه نخاله ساختمانی )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 73 -1402- ساخت و نصب تابلو اطلاع رسانی عدم تخلیه نخاله ساختمانی در سطح جزیره

آگهی استعلام شماره 73 -1402- ساخت و نصب تابلو اطلاع رسانی عدم تخلیه نخاله ساختمانی در سطح جزیره

آگهی استعلام شماره 73 -1402- ساخت و نصب تابلو اطلاع رسانی عدم تخلیه نخاله ساختمانی در سطح جزیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 120-1402- تهیه و تعویض رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS2

آگهی استعلام شماره 120-1402- تهیه و تعویض رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS2

آگهی استعلام شماره 120-1402- تهیه و تعویض رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS2

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 71 -1402-شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 71 -1402-شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 71 -1402-شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 70 -1402- تعمیر و نگهداری کلیه تأسیسات ساختمان بازار ماهی شامل سیستم های برودتی ، آب ، برق و غیره به مدت یک سال

آگهی استعلام شماره 70 -1402- تعمیر و نگهداری کلیه تأسیسات ساختمان بازار ماهی شامل سیستم های برودتی ، آب ، برق و غیره به مدت یک سال

آگهی استعلام شماره 70 -1402- تعمیر و نگهداری کلیه تأسیسات ساختمان بازار ماهی شامل سیستم های برودتی ، آب ، برق و غیره به مدت یک سال

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 75-1402- تهیه و بکارگیری تعداد 30 نفر (10 نفر در هر ماه به مدت 3 ماه) نیروی کار ایرانی برای انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش پشه آئدس و بروز خسارات مربوطه

آگهی استعلام شماره 75-1402- تهیه و بکارگیری تعداد 30 نفر (10 نفر در هر ماه به مدت 3 ماه) نیروی کار ایرانی برای انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش پشه آئدس و بروز خسارات مربوطه

آگهی استعلام شماره 75-1402- تهیه و بکارگیری تعداد 30 نفر (10 نفر در هر ماه به مدت 3 ماه) نیروی کار ایرانی برای انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش پشه آئدس و بروز خسارات مربوطه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 59-1402- خرید 10 عدد وب کیوسک ایستاده 21.5 اینچی ویندوزی بارکدی مجهز به حسگر اثر انگشت، دوربین، RFID Reader، چاپگر

آگهی استعلام شماره 59-1402- خرید 10 عدد وب کیوسک ایستاده 21.5 اینچی ویندوزی بارکدی مجهز به حسگر اثر انگشت، دوربین، RFID Reader، چاپگر

آگهی استعلام شماره 59-1402- خرید 10 عدد وب کیوسک ایستاده 21.5 اینچی ویندوزی بارکدی مجهز به حسگر اثر انگشت، دوربین، RFID Reader، چاپگر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 58-1402- خرید کود پیت موس 340 لیتری جهت تولید و کاشت گلهای فصلی

آگهی استعلام شماره 58-1402- خرید کود پیت موس 340 لیتری جهت تولید و کاشت گلهای فصلی

آگهی استعلام شماره 58-1402- خرید کود پیت موس 340 لیتری جهت تولید و کاشت گلهای فصلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 57-1402- خرید لوله سایز 400 میلیمتر پلی اتیلن

آگهی استعلام شماره 57-1402- خرید لوله سایز 400 میلیمتر پلی اتیلن

آگهی استعلام شماره 57-1402- خرید لوله سایز 400 میلیمتر پلی اتیلن

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 90-1402-خرید انواع بذر گل های فصلی جهت کاشت در فضای سبز

آگهی استعلام شماره 90-1402-خرید انواع بذر گل های فصلی جهت کاشت در فضای سبز

آگهی استعلام شماره 90-1402-خرید انواع بذر گل های فصلی جهت کاشت در فضای سبز

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 55-1402- خرید لامپ، ترانس و استارتر و خازن جهت نگهداری از روشنایی معابر (شارژ انبار)

آگهی استعلام شماره 55-1402- خرید لامپ، ترانس و استارتر و خازن جهت نگهداری از روشنایی معابر (شارژ انبار)

آگهی استعلام شماره 55-1402- خرید لامپ، ترانس و استارتر و خازن جهت نگهداری از روشنایی معابر (شارژ انبار)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 151-1402- خدمات مشاوره فاز ۱ و۲ طراحی پارک موضوعی وحدت (حدفاصل مسجد امیر و مسجد ماشه)

آگهی استعلام شماره 151-1402- خدمات مشاوره فاز ۱ و۲ طراحی پارک موضوعی وحدت (حدفاصل مسجد امیر و مسجد ماشه)

آگهی استعلام شماره 151-1402- خدمات مشاوره فاز ۱ و۲ طراحی پارک موضوعی وحدت (حدفاصل مسجد امیر و مسجد ماشه)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 76-1402- خرید سه پایه نجات و وینچ برقی جهت امدادرسانی با متعلقات

آگهی استعلام شماره 76-1402- خرید سه پایه نجات و وینچ برقی جهت امدادرسانی با متعلقات

آگهی استعلام شماره 76-1402- خرید سه پایه نجات و وینچ برقی جهت امدادرسانی با متعلقات

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 152-1402- خدمات مشاوره فاز ۱ و۲ پارک درخت سبز و محوطه بافت تاریخی حریره

آگهی استعلام شماره 152-1402- خدمات مشاوره فاز ۱ و۲ پارک درخت سبز و محوطه بافت تاریخی حریره

آگهی استعلام شماره 152-1402- خدمات مشاوره فاز ۱ و۲ پارک درخت سبز و محوطه بافت تاریخی حریره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 51 -1402- پیاده سازی، راه اندازی و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات فاضلاب جزیره کیش به مدت 7 ماه

آگهی استعلام شماره 51 -1402- پیاده سازی، راه اندازی و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات فاضلاب جزیره کیش به مدت 7 ماه

آگهی استعلام شماره 51 -1402- پیاده سازی، راه اندازی و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات فاضلاب جزیره کیش به مدت 7 ماه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 60-1402- تهیه مصالح ، تعمیر و بازسازی و رنگ آمیزی و ساخت و نصب نیمکت و میز در پارک شهر در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 60-1402- تهیه مصالح ، تعمیر و بازسازی و رنگ آمیزی و ساخت و نصب نیمکت و میز در پارک شهر در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 60-1402- تهیه مصالح ، تعمیر و بازسازی و رنگ آمیزی و ساخت و نصب نیمکت و میز در پارک شهر در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 49-1402- تهیه مصالح و اجرای حصار پیرامونی مانژ اسب سواری-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 49-1402- تهیه مصالح و اجرای حصار پیرامونی مانژ اسب سواری-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 49-1402- تهیه مصالح و اجرای حصار پیرامونی مانژ اسب سواری-نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 48-1402- نگهداری ۷ حلقه چاه و تهیه و تأمین آب برای ۱۵ عدد آبشخور آهوان

آگهی استعلام شماره 48-1402- نگهداری ۷ حلقه چاه و تهیه و تأمین آب برای ۱۵ عدد آبشخور آهوان

آگهی استعلام شماره 48-1402- نگهداری ۷ حلقه چاه و تهیه و تأمین آب برای ۱۵ عدد آبشخور آهوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 45-1402- ترمیم و بازسازی پارک های میرمهنا یک و دو سفین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 45-1402- ترمیم و بازسازی پارک های میرمهنا یک و دو سفین در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 45-1402- ترمیم و بازسازی پارک های میرمهنا یک و دو سفین در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب