آگهی استعلام شماره 293-1401 - خرید پایه دو منظوره طرح دلفین جهت پیست دوچرخه سواری حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 293-1401 - خرید پایه دو منظوره طرح دلفین جهت پیست دوچرخه سواری حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 293-1401 - خرید پایه دو منظوره طرح دلفین جهت پیست دوچرخه سواری حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 292-1401 - نصب چمن های مستعمل جمع آوری شده المپیک با قید اولویت در مدارس الغدیرخیابان دانش آموز، دبستان الغدیر فاز ۴ صدف، مدرسه فرهنگ فاز ۲ صدف،مدرسه دخترانه کوثر فاز Gمیرمهنا، مدر

آگهی استعلام شماره 292-1401 - نصب چمن های مستعمل جمع آوری شده المپیک با قید اولویت در مدارس الغدیرخیابان دانش آموز، دبستان الغدیر فاز ۴ صدف، مدرسه فرهنگ فاز ۲ صدف،مدرسه دخترانه کوثر فاز Gمیرمهنا، مدر

آگهی استعلام شماره 292-1401 - نصب چمن های مستعمل جمع آوری شده المپیک با قید اولویت در مدارس الغدیرخیابان دانش آموز، دبستان الغدیر فاز ۴ صدف، مدرسه فرهنگ فاز ۲ صدف،مدرسه دخترانه کوثر فاز Gمیرمهنا، مدرسه دخترانه جنب سینما لبخند، سایت تیر و کمان مجموعه المپیک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 291 -1401 - تهیه و نصب چراغ های نورپردازی گذر هنرمندان و اندیشمندان

آگهی استعلام شماره 291 -1401 - تهیه و نصب چراغ های نورپردازی گذر هنرمندان و اندیشمندان

آگهی استعلام شماره 291 -1401 - تهیه و نصب چراغ های نورپردازی گذر هنرمندان و اندیشمندان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 282-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو

آگهی استعلام شماره 282-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو

آگهی استعلام شماره 282-1401 - اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای باغو

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 286- 1401- ساخت ۵۵ عدد فنس کارتن در ابعاد مختلف به همراه اجرای ضد زنگ اپوکسی و پلی یورتان بهمراه رنگ آمیزی نهایی و نصب کلیشه

آگهی استعلام شماره 286- 1401- ساخت ۵۵ عدد فنس کارتن در ابعاد مختلف به همراه اجرای ضد زنگ اپوکسی و پلی یورتان بهمراه رنگ آمیزی نهایی و نصب کلیشه

آگهی استعلام شماره 286- 1401- ساخت ۵۵ عدد فنس کارتن در ابعاد مختلف به همراه اجرای ضد زنگ اپوکسی و پلی یورتان بهمراه رنگ آمیزی نهایی و نصب کلیشه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 285 -1401 خرید دال بتنی مسلح ترافیکی برای استفاده جهت تعویض درپوشهای فرسوده کانال هدایت آبهای سطحی

آگهی استعلام شماره 285 -1401 خرید دال بتنی مسلح ترافیکی برای استفاده جهت تعویض درپوشهای فرسوده کانال هدایت آبهای سطحی

آگهی استعلام شماره 285 -1401 خرید دال بتنی مسلح ترافیکی برای استفاده جهت تعویض درپوشهای فرسوده کانال هدایت آبهای سطحی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 284 - 1401- تهیه مصالح و ساخت و نصب کپر سنتی در کلبه هور جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 284 - 1401- تهیه مصالح و ساخت و نصب کپر سنتی در کلبه هور جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 284 - 1401- تهیه مصالح و ساخت و نصب کپر سنتی در کلبه هور جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 288-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی ) - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 288-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی ) - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 288-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی ) - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 289-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر -نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 289-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر -نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 289-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 281-1401 - تهیه و نصب پرژکتور ال ای دی 150 وات الوان (سبز -آبی-قرمز-کهروبایی -فیروزه ای -بنفش )

آگهی استعلام شماره 281-1401 - تهیه و نصب پرژکتور ال ای دی 150 وات الوان (سبز -آبی-قرمز-کهروبایی -فیروزه ای -بنفش )

آگهی استعلام شماره 281-1401 - تهیه و نصب پرژکتور ال ای دی 150 وات الوان (سبز -آبی-قرمز-کهروبایی -فیروزه ای -بنفش )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 280-1401 - خرید پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ مربوطه به همراه بتن پیش ساخته به همراه غلاف مربوطه در ابعاد ۵۰*۵۰*۵۰ سانتیمتر در پارک کلبه هور

آگهی استعلام شماره 280-1401 - خرید پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ مربوطه به همراه بتن پیش ساخته به همراه غلاف مربوطه در ابعاد ۵۰*۵۰*۵۰ سانتیمتر در پارک کلبه هور

آگهی استعلام شماره 280-1401 - خرید پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ مربوطه به همراه بتن پیش ساخته به همراه غلاف مربوطه در ابعاد ۵۰*۵۰*۵۰ سانتیمتر در پارک کلبه هور

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 279-1401 - تهیه و اجرای پایه چراغ پارکی باغ فدک

آگهی استعلام شماره 279-1401 - تهیه و اجرای پایه چراغ پارکی باغ فدک

آگهی استعلام شماره 279-1401 - تهیه و اجرای پایه چراغ پارکی باغ فدک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 278-1401 - خرید و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در معابر سفین قدیم در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 278-1401 - خرید و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در معابر سفین قدیم در جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 278-1401 - خرید و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در معابر سفین قدیم در جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 277-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی پیست دوچرخه حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 277-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی پیست دوچرخه حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

آگهی استعلام شماره 277-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی پیست دوچرخه حد فاصل کلبه هور تا کشتی یونانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 276-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار ایران حد فاصل میدان خلیج فارس تا پیچ فرانسه

آگهی استعلام شماره 276-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار ایران حد فاصل میدان خلیج فارس تا پیچ فرانسه

آگهی استعلام شماره 276-1401 - خرید چراغ جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی بلوار ایران حد فاصل میدان خلیج فارس تا پیچ فرانسه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 275-1401 - خرید و حمل چراغ جهت نوسازی و بازسازی روشنایی پیست دوچرخه سواری در محدوده سواحل شرقی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 275-1401 - خرید و حمل چراغ جهت نوسازی و بازسازی روشنایی پیست دوچرخه سواری در محدوده سواحل شرقی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 275-1401 - خرید و حمل چراغ جهت نوسازی و بازسازی روشنایی پیست دوچرخه سواری در محدوده سواحل شرقی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 274-1401 - ساخت تابلوهای راهنمای اماکن شهری در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 274-1401 - ساخت تابلوهای راهنمای اماکن شهری در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 274-1401 - ساخت تابلوهای راهنمای اماکن شهری در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 273-1401 - تهیه چراغ به همراه فونداسیون و کابل کشی واجرای نور پردازی بلوار ایران

آگهی استعلام شماره 273-1401 - تهیه چراغ به همراه فونداسیون و کابل کشی واجرای نور پردازی بلوار ایران

آگهی استعلام شماره 273-1401 - تهیه چراغ به همراه فونداسیون و کابل کشی واجرای نور پردازی بلوار ایران

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 272-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه محدوده میدان جاسک و میدان هرمز

آگهی استعلام شماره 272-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه محدوده میدان جاسک و میدان هرمز

آگهی استعلام شماره 272-1401 - تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه محدوده میدان جاسک و میدان هرمز

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 267-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 267-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 267-1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر-نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 269-1401 - تامین پمپ جهت ایستگاه های زون جنوبی جزیره

آگهی استعلام شماره 269-1401 - تامین پمپ جهت ایستگاه های زون جنوبی جزیره

آگهی استعلام شماره 269-1401 - تامین پمپ جهت ایستگاه های زون جنوبی جزیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 263-1401 - تهیه کفپوش گرانولی جهت تعویض کفپوش های فرسوده زمین های بازی کودکان در پارک ناز، مسجد امام حسن، پارک مرجان، پارک هنگام، مسجد امیر و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 263-1401 - تهیه کفپوش گرانولی جهت تعویض کفپوش های فرسوده زمین های بازی کودکان در پارک ناز، مسجد امام حسن، پارک مرجان، پارک هنگام، مسجد امیر و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 263-1401 - تهیه کفپوش گرانولی جهت تعویض کفپوش های فرسوده زمین های بازی کودکان در پارک ناز، مسجد امام حسن، پارک مرجان، پارک هنگام، مسجد امیر و شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 264-1401 - تهیه و نصب ست کامل لوازم ورزشی و تندرستی جهت محدوده ورزشگاه المپیک، باغ راه ایرانی و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 264-1401 - تهیه و نصب ست کامل لوازم ورزشی و تندرستی جهت محدوده ورزشگاه المپیک، باغ راه ایرانی و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 264-1401 - تهیه و نصب ست کامل لوازم ورزشی و تندرستی جهت محدوده ورزشگاه المپیک، باغ راه ایرانی و شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 256-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

آگهی استعلام شماره 256-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

آگهی استعلام شماره 256-1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محوطه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 287-1401 - تهیه گلدان (فلاورباکس) بتنی الیافی جهت وسط خیابان فردوسی

آگهی استعلام شماره 287-1401 - تهیه گلدان (فلاورباکس) بتنی الیافی جهت وسط خیابان فردوسی

آگهی استعلام شماره 287-1401 - تهیه گلدان (فلاورباکس) بتنی الیافی جهت وسط خیابان فردوسی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 260-1401 - تهیه و نصب اسپلیت 24000 و 18000 جهت سرویس بهداشتی های پارک های، خانواده (مینا)، باغ راه ایرانی، شهر و سیمرغ در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 260-1401 - تهیه و نصب اسپلیت 24000 و 18000 جهت سرویس بهداشتی های پارک های، خانواده (مینا)، باغ راه ایرانی، شهر و سیمرغ در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 260-1401 - تهیه و نصب اسپلیت 24000 و 18000 جهت سرویس بهداشتی های پارک های، خانواده (مینا)، باغ راه ایرانی، شهر و سیمرغ در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 249 -1401 تعمیر و بازسازی نمای ساختمان فرهنگسرای سنایی کیش

آگهی استعلام شماره 249 -1401 تعمیر و بازسازی نمای ساختمان فرهنگسرای سنایی کیش

آگهی استعلام شماره 249 -1401 تعمیر و بازسازی نمای ساختمان فرهنگسرای سنایی کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 251-1401 - تهیه ونصب ست کامل لوازم بازی کودکان برای پارک های بازارچه حافظ، سیمرغ، کمپ صبا، مسجد امام حسن،مجتمع مهستان، خیابان دانش آموز،پارک ناز، - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 251-1401 - تهیه ونصب ست کامل لوازم بازی کودکان برای پارک های بازارچه حافظ، سیمرغ، کمپ صبا، مسجد امام حسن،مجتمع مهستان، خیابان دانش آموز،پارک ناز، - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 251-1401 - تهیه ونصب ست کامل لوازم بازی کودکان برای پارک های بازارچه حافظ، سیمرغ، کمپ صبا، مسجد امام حسن،مجتمع مهستان، خیابان دانش آموز،پارک ناز، - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 254-1401 - مزایده واگذاری استیجاری باسکول 60 تنی واقع در سایت بازیافت مرکزی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 254-1401 - مزایده واگذاری استیجاری باسکول 60 تنی واقع در سایت بازیافت مرکزی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 254-1401 - مزایده واگذاری استیجاری باسکول 60 تنی واقع در سایت بازیافت مرکزی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 240 -1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 240 -1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 240 -1401 - بارگیری حمل و تخلیه آب جهت آبیاری و مخازن فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 245-1401 - اجاره بیل مکانیکی و کامیون جهت کندن و انتقال درختان مهاجم کهور پاکستانی ( سمر) دو طرف جاده روستای تاریخی باغو

آگهی استعلام شماره 245-1401 - اجاره بیل مکانیکی و کامیون جهت کندن و انتقال درختان مهاجم کهور پاکستانی ( سمر) دو طرف جاده روستای تاریخی باغو

آگهی استعلام شماره 245-1401 - اجاره بیل مکانیکی و کامیون جهت کندن و انتقال درختان مهاجم کهور پاکستانی ( سمر) دو طرف جاده روستای تاریخی باغو

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 244-1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 244-1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 244-1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 241-1401 - تهیه و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در محوطه کشتی یونانی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 241-1401 - تهیه و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در محوطه کشتی یونانی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 241-1401 - تهیه و حمل پرژکتور جهت اصلاح و ارتقاء روشنایی برج های روشنایی 30 متری واقع در محوطه کشتی یونانی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 247-1401 - نگهداری و رفع حوادث شبکه ثقلی فاضلاب و منهول های مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 247-1401 - نگهداری و رفع حوادث شبکه ثقلی فاضلاب و منهول های مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 247-1401 - نگهداری و رفع حوادث شبکه ثقلی فاضلاب و منهول های مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 266-1401 خرید دستگاههای پکیج تراکمی جهت سالنهای ورزشی

آگهی استعلام شماره 266-1401 خرید دستگاههای پکیج تراکمی جهت سالنهای ورزشی

آگهی استعلام شماره 266-1401 خرید دستگاههای پکیج تراکمی جهت سالنهای ورزشی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 262-1401 - شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 262-1401 - شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 262-1401 - شستشوی شبکه فاضلاب شهری جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 232-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 232-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 232-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 227 -1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS1 - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 227 -1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS1 - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 227 -1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلابS1 - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 226-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 226-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 226-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 253-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 253-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 253-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 228-1401 - تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی رینگ 75 متری و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 228-1401 - تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی رینگ 75 متری و شهرک صدف

آگهی استعلام شماره 228-1401 - تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی رینگ 75 متری و شهرک صدف

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 236 -1401 - خرید چراغ پارکی و چمنی جهت محوطه داخلی مجموعه باغ فدک

آگهی استعلام شماره 236 -1401 - خرید چراغ پارکی و چمنی جهت محوطه داخلی مجموعه باغ فدک

آگهی استعلام شماره 236 -1401 - خرید چراغ پارکی و چمنی جهت محوطه داخلی مجموعه باغ فدک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 224-1401 - بازسازی و ترمیم فنس زمین چمن مصنوعی

آگهی استعلام شماره 224-1401 - بازسازی و ترمیم فنس زمین چمن مصنوعی

آگهی استعلام شماره 224-1401 - بازسازی و ترمیم فنس زمین چمن مصنوعی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 223-1401 - تهیه مصالح واجرای باسازی و بهسازی محیطی سفین قدیم جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 223-1401 - تهیه مصالح واجرای باسازی و بهسازی محیطی سفین قدیم جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 223-1401 - تهیه مصالح واجرای باسازی و بهسازی محیطی سفین قدیم جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 222-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی )

آگهی استعلام شماره 222-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی )

آگهی استعلام شماره 222-1401 - خرید سطل پلی اتیلن 240 لیتری آبی و زرد (جهت اماکن عمومی )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 221-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر

آگهی استعلام شماره 221-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر

آگهی استعلام شماره 221-1401 -خرید سطل زباله پلی اتلین 1100 لیتری جهت نصب در اماکن عمومی سطل شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 231-1401 - خرید سطل زباله بتنی جهت استفاده در معابر اصلی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 231-1401 - خرید سطل زباله بتنی جهت استفاده در معابر اصلی جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 231-1401 - خرید سطل زباله بتنی جهت استفاده در معابر اصلی جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 238 -1401 - ساخت ونصب تابلوهای اطلاعات ابنیه های تاریخی

آگهی استعلام شماره 238 -1401 - ساخت ونصب تابلوهای اطلاعات ابنیه های تاریخی

آگهی استعلام شماره 238 -1401 - ساخت ونصب تابلوهای اطلاعات ابنیه های تاریخی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 218-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 218-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

آگهی استعلام شماره 218-1401 خرید، حمل زمینی و دریایی و انتقال به محل بویه در محدوده پلاژ آقایان و بانوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 233-1401 تهیه مصالح و احداث حصار مانژ اسب سواری با طول حدودی 460 متر طول

آگهی استعلام شماره 233-1401 تهیه مصالح و احداث حصار مانژ اسب سواری با طول حدودی 460 متر طول

آگهی استعلام شماره 233-1401 تهیه مصالح و احداث حصار مانژ اسب سواری با طول حدودی 460 متر طول

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 215 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای

آگهی استعلام شماره 215 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای

آگهی استعلام شماره 215 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 214 -1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 214 -1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 214 -1401 - خرید کابل فشار ضعیف جهت نگهداری از روشنایی معابر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 210- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 210- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 210- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 212-1401 -تعویض لوله های فرسوده آزبست ( سفین قدیم - شهرک صدف )

آگهی استعلام شماره 212-1401 -تعویض لوله های فرسوده آزبست ( سفین قدیم - شهرک صدف )

آگهی استعلام شماره 212-1401 -تعویض لوله های فرسوده آزبست ( سفین قدیم - شهرک صدف )

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 211 -1401 - تهیه و اجرای سیمانکاری و کاهگل دیوار های روستای تاریخی باغو در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 211 -1401 - تهیه و اجرای سیمانکاری و کاهگل دیوار های روستای تاریخی باغو در جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 211 -1401 - تهیه و اجرای سیمانکاری و کاهگل دیوار های روستای تاریخی باغو در جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 208-1401 -تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده باغچه های مجموعه المپیک و هیئت فوتبال کیش

آگهی استعلام شماره 208-1401 -تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده باغچه های مجموعه المپیک و هیئت فوتبال کیش

آگهی استعلام شماره 208-1401 -تهیه گل و گیاه جهت کاشت در محدوده باغچه های مجموعه المپیک و هیئت فوتبال کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 205 -1401 - طراحی ، چاپ و نصب بنرهای مربوط به اطلاع رسانی مراسم و مناسبتهای مذهبی، اعیاد و اطلاع رسانیهای مربوط به شرکت

آگهی استعلام شماره 205 -1401 - طراحی ، چاپ و نصب بنرهای مربوط به اطلاع رسانی مراسم و مناسبتهای مذهبی، اعیاد و اطلاع رسانیهای مربوط به شرکت

آگهی استعلام شماره 205 -1401 - طراحی ، چاپ و نصب بنرهای مربوط به اطلاع رسانی مراسم و مناسبتهای مذهبی، اعیاد و اطلاع رسانیهای مربوط به شرکت

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 204- 1401- مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع ضایعات فلزی و پلاستیکی) موجود در انبار اجرائیات وسایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 204- 1401- مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع ضایعات فلزی و پلاستیکی) موجود در انبار اجرائیات وسایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 204- 1401- مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع ضایعات فلزی و پلاستیکی) موجود در انبار اجرائیات وسایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 201-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش

آگهی استعلام شماره 201-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش

آگهی استعلام شماره 201-1401 -تامین مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 207-1401 - تامین الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب جنوب

آگهی استعلام شماره 207-1401 - تامین الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب جنوب

آگهی استعلام شماره 207-1401 - تامین الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب جنوب

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 211-1401 عملیات بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان امور دریای - نوبت اول

آگهی استعلام شماره 211-1401 عملیات بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان امور دریای - نوبت اول

آگهی استعلام شماره 211-1401 عملیات بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان امور دریای - نوبت اول

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 198-1401 -احداث خط لوله فاضلاب تحت فشار از بلوار مرجان سه راه گردشگری تا میدان حافظ به شبکه ثقلی تحت پوشش تصفیه خانه شمال

آگهی استعلام شماره 198-1401 -احداث خط لوله فاضلاب تحت فشار از بلوار مرجان سه راه گردشگری تا میدان حافظ به شبکه ثقلی تحت پوشش تصفیه خانه شمال

آگهی استعلام شماره 198-1401 -احداث خط لوله فاضلاب تحت فشار از بلوار مرجان سه راه گردشگری تا میدان حافظ به شبکه ثقلی تحت پوشش تصفیه خانه شمال

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 197-1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلاب

آگهی استعلام شماره 197-1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلاب

آگهی استعلام شماره 197-1401 - تهیه و تعویض و ساماندهی رایزرهای ایستگاه پمپاژ فاضلاب

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 203-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر

آگهی استعلام شماره 203-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر

آگهی استعلام شماره 203-1401 - خرید علایم ترافیکی و تابلوهای انتظامی سطح شهر- نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 193- 1401- مدلسازی و بازنگری طراحی سازه ای شبستان، گنبد و رواق های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 193- 1401- مدلسازی و بازنگری طراحی سازه ای شبستان، گنبد و رواق های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 193- 1401- مدلسازی و بازنگری طراحی سازه ای شبستان، گنبد و رواق های مصلی بزرگ جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 192-1401 - عملیات برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ آب واقع در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 192-1401 - عملیات برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ آب واقع در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 192-1401 - عملیات برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ آب واقع در سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 191 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 191 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 191 - 1401- خرید تجهیزات اداری و رایانه ای - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 194- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 194- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 194- 1401- احداث ساختمان رختکن و سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 188-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 188-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 188-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 187- 1401- تکمیل مخزن بتنی 200 مترمکعبی ذخیره آب فضای میدان دلیران

آگهی استعلام شماره 187- 1401- تکمیل مخزن بتنی 200 مترمکعبی ذخیره آب فضای میدان دلیران

آگهی استعلام شماره 187- 1401- تکمیل مخزن بتنی 200 مترمکعبی ذخیره آب فضای میدان دلیران

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 186 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر - تجدید استعلام-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 186 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر - تجدید استعلام-نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 186 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر - تجدید استعلام-نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 248- 1401- خرد کردن لاستیک های فرسوده سایت بازیافت و خروج از جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 248- 1401- خرد کردن لاستیک های فرسوده سایت بازیافت و خروج از جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 248- 1401- خرد کردن لاستیک های فرسوده سایت بازیافت و خروج از جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 182 - 1401- تهیه مصالح و عملیات اجرایی تأمین روشنایی بلوار هور محدوده قطعه HT-۸

آگهی استعلام شماره 182 - 1401- تهیه مصالح و عملیات اجرایی تأمین روشنایی بلوار هور محدوده قطعه HT-۸

آگهی استعلام شماره 182 - 1401- تهیه مصالح و عملیات اجرایی تأمین روشنایی بلوار هور محدوده قطعه HT-۸

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 178 - 1401- اصلاح دیوار پیرامونی محوطه ساختمان ناحیه سپاه جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 178 - 1401- اصلاح دیوار پیرامونی محوطه ساختمان ناحیه سپاه جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 178 - 1401- اصلاح دیوار پیرامونی محوطه ساختمان ناحیه سپاه جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 177- 1401- تهیه باطری ۱۲ولت ۴۲ آمپر جهت ups ساختمان های شرکت

آگهی استعلام شماره 177- 1401- تهیه باطری ۱۲ولت ۴۲ آمپر جهت ups ساختمان های شرکت

آگهی استعلام شماره 177- 1401- تهیه باطری ۱۲ولت ۴۲ آمپر جهت ups ساختمان های شرکت

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 176 - 1401- تهیه قفل (لاکر) به همراه متعلقات جهت پلاژ آقایان -پلاژ بانوان- استخر کرانه-استخر المپیک

آگهی استعلام شماره 176 - 1401- تهیه قفل (لاکر) به همراه متعلقات جهت پلاژ آقایان -پلاژ بانوان- استخر کرانه-استخر المپیک

آگهی استعلام شماره 176 - 1401- تهیه قفل (لاکر) به همراه متعلقات جهت پلاژ آقایان -پلاژ بانوان- استخر کرانه-استخر المپیک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 175 -1401 اجرای شبکه آب شیرین و فاضلاب به همراه ایستگاه پمپاژ آن مربوط به زمین فوتبال شماره یک

آگهی استعلام شماره 175 -1401 اجرای شبکه آب شیرین و فاضلاب به همراه ایستگاه پمپاژ آن مربوط به زمین فوتبال شماره یک

آگهی استعلام شماره 175 -1401 اجرای شبکه آب شیرین و فاضلاب به همراه ایستگاه پمپاژ آن مربوط به زمین فوتبال شماره یک

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 183- 1401- تعمیرات آب شیرین کن کارگاه هندورابی

آگهی استعلام شماره 183- 1401- تعمیرات آب شیرین کن کارگاه هندورابی

آگهی استعلام شماره 183- 1401- تعمیرات آب شیرین کن کارگاه هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 173-1401 - اورهال پمپ های 105 کیلووات ایستگاه پمپاژ N6 واقع در میدان ملل - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 173-1401 - اورهال پمپ های 105 کیلووات ایستگاه پمپاژ N6 واقع در میدان ملل - نوبت دوم

آگهی استعلام شماره 173-1401- اورهال پمپ های 105 کیلووات ایستگاه پمپاژ N6 واقع در میدان ملل - نوبت دوم

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 172 -1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدیدالاحداث دهکده ساحلی خلیج فارس

آگهی استعلام شماره 172 -1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدیدالاحداث دهکده ساحلی خلیج فارس

آگهی استعلام شماره 172 -1401 - تهیه گل و گیاه جهت کاشت در بلوار جدیدالاحداث دهکده ساحلی خلیج فارس

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 171 -1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 171 -1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

آگهی استعلام شماره 171 -1401 - تهیه کود ورمی کمپوست

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 170 -1401 - تهیه انواع کودهای شیمیایی

آگهی استعلام شماره 170 -1401 - تهیه انواع کودهای شیمیایی

آگهی استعلام شماره 170 -1401 - تهیه انواع کودهای شیمیایی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 184 -1401 - خرید فوم آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 184 -1401 - خرید فوم آتش نشانی

آگهی استعلام شماره 184 -1401 - خرید فوم آتش نشانی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 160 -1401 مرمت و پتینه کاری دروازه اصفهان باغ راه

آگهی استعلام شماره 160 -1401 مرمت و پتینه کاری دروازه اصفهان باغ راه

آگهی استعلام شماره 160 -1401 مرمت و پتینه کاری دروازه اصفهان باغ راه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 159-1401 خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری

آگهی استعلام شماره 159-1401 خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری

آگهی استعلام شماره 159-1401 خرید سطل زباله گالوانیزه 770 لیتری

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 158 -1401 عملیات اجرایی حفاری ،اجرای کابل کشی و تهیه مصالح جهت برق رسانی به رستوران پارک سیمرغ

آگهی استعلام شماره 158 -1401 عملیات اجرایی حفاری ،اجرای کابل کشی و تهیه مصالح جهت برق رسانی به رستوران پارک سیمرغ

آگهی استعلام شماره 158 -1401 عملیات اجرایی حفاری ،اجرای کابل کشی و تهیه مصالح جهت برق رسانی به رستوران پارک سیمرغ

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 154 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 154 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 154 - 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 153 - 1401- پوشش بیمه آتش سوزی ساختمان های اداری ، اماکن و احدهای مسکونی شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام شماره 153 - 1401- پوشش بیمه آتش سوزی ساختمان های اداری ، اماکن و احدهای مسکونی شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام شماره 153 - 1401- پوشش بیمه آتش سوزی ساختمان های اداری ، اماکن و احدهای مسکونی شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 151 - 1401- تهیه مصالح و بازسازی ساختمان امور دریایی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 151 - 1401- تهیه مصالح و بازسازی ساختمان امور دریایی - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 151 - 1401- تهیه مصالح و بازسازی ساختمان امور دریایی - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 150- 1401- تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات، مرمت و بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی مدرسه دخترانه فرهنگ

آگهی استعلام شماره 150- 1401- تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات، مرمت و بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی مدرسه دخترانه فرهنگ

آگهی استعلام شماره 150- 1401- تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات، مرمت و بازسازی ابنیه - تاسیسات مکانیکی مدرسه دخترانه فرهنگ

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 149- 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 149- 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 149- 1401- تهیه و اجرای الکتریکال مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 157 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پارک شهر جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 157 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پارک شهر جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 157 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های واقع در پارک شهر جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 156 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ماساژ واقع در استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 156 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ماساژ واقع در استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام شماره 156 - 1401-مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ماساژ واقع در استخرهای کرانه و المپیک جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 145-1401 خرید کابل جهت تأمین روشنایی رینگ 75 متری حد فاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی

آگهی استعلام شماره 145-1401 خرید کابل جهت تأمین روشنایی رینگ 75 متری حد فاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی

آگهی استعلام شماره 145-1401 خرید کابل جهت تأمین روشنایی رینگ 75 متری حد فاصل میدان ابن سینا تا میدان هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 144 -1401 تهیه پلاک موتورهای شارژی

آگهی استعلام شماره 144 -1401 تهیه پلاک موتورهای شارژی

آگهی استعلام شماره 144 -1401 تهیه پلاک موتورهای شارژی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 143- 1401- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای شرکت برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آگهی استعلام شماره 143- 1401- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای شرکت برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آگهی استعلام شماره 143- 1401- تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و تجهیزات الکترونیکی و مهندسی خودروهای شرکت برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 142 - 1401- خرید لامپ و ترانس و استاتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 142 - 1401- خرید لامپ و ترانس و استاتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 142 - 1401- خرید لامپ و ترانس و استاتر جهت نگهداری روشنایی معابر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 136 - 1401- اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 136 - 1401- اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 136 - 1401- اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 135 - 1401- تهیه و حمل و نصب اسپیلت های مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 135 - 1401- تهیه و حمل و نصب اسپیلت های مدارس الغدیر

آگهی استعلام شماره 135 - 1401- تهیه و حمل و نصب اسپیلت های مدارس الغدیر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 138 -1401 تامین دو دستگاه پمپ جایگزین در ایستگاه S1

آگهی استعلام شماره 138 -1401 تامین دو دستگاه پمپ جایگزین در ایستگاه S1

آگهی استعلام شماره 138 -1401 تامین دو دستگاه پمپ جایگزین در ایستگاه S1

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 137-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 137-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

آگهی استعلام شماره 137-1401 خرید بولارد چدنی با رنگ کوره ای به ارتفاع 90 سانتیمتر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 127 - 1401- تهیه، ساخت و نصب کفشکن های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 127 - 1401- تهیه، ساخت و نصب کفشکن های مصلی بزرگ جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 127 - 1401- تهیه، ساخت و نصب کفشکن های مصلی بزرگ جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 139- 1401- بازسازی مدرسه ۲۲ بهمن واقع در پایگاه هوایی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 139- 1401- بازسازی مدرسه ۲۲ بهمن واقع در پایگاه هوایی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 139- 1401- بازسازی مدرسه ۲۲ بهمن واقع در پایگاه هوایی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 122- 1401- تهیه، ساخت ونصب درب سنتی دو لنگه، دورو پروژه مصلی

آگهی استعلام شماره 122- 1401- تهیه، ساخت ونصب درب سنتی دو لنگه، دورو پروژه مصلی

آگهی استعلام شماره 122- 1401- تهیه، ساخت ونصب درب سنتی دو لنگه، دورو پروژه مصلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 133- 1401- مزایده 200تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 133- 1401- مزایده 200تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 133- 1401- مزایده 200تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 155 - 1401-بازنگری طراحی سازه ای مصلی بزرگ کیش شامل ساختمان شبستان، گنبد و مناره ها و رواق های مصلی

آگهی استعلام شماره 155 - 1401-بازنگری طراحی سازه ای مصلی بزرگ کیش شامل ساختمان شبستان، گنبد و مناره ها و رواق های مصلی

آگهی استعلام شماره 155 - 1401-بازنگری طراحی سازه ای مصلی بزرگ کیش شامل ساختمان شبستان، گنبد و مناره ها و رواق های مصلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 118 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی مدارس البرز، جمهوری اسلامی، پروین اعتصامی، الزهرا و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 118 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی مدارس البرز، جمهوری اسلامی، پروین اعتصامی، الزهرا و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 118 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی و بهسازی مدارس البرز، جمهوری اسلامی، پروین اعتصامی، الزهرا و رازی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 120 - 1401- اجاره جرثقیل (12تن) جهت انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره 120 - 1401- اجاره جرثقیل (12تن) جهت انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

آگهی استعلام شماره 120 - 1401- اجاره جرثقیل (12تن) جهت انجام امور متفرقه در جزیره هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 123 -1401 خرید انواع بذر (گل) جهت کاشت در فضای سبز جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 123 -1401 خرید انواع بذر (گل) جهت کاشت در فضای سبز جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 123 -1401 خرید انواع بذر (گل) جهت کاشت در فضای سبز جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 112 -1401 خرید کود پیت موس 300 لیتری

آگهی استعلام شماره 112 -1401 خرید کود پیت موس 300 لیتری

آگهی استعلام شماره 112-1401 خرید کود پیت موس 300 لیتری

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 115- 1401- خرید یونجه خشک چین دوم جهت استفاده اسب های مجموعه سوارکاری کیش

آگهی استعلام شماره 115- 1401- خرید یونجه خشک چین دوم جهت استفاده اسب های مجموعه سوارکاری کیش

آگهی استعلام شماره 115- 1401- خرید یونجه خشک چین دوم جهت استفاده اسب های مجموعه سوارکاری کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 110 - 1401- تهیه و اجرای روشنایی زمین های تنیس مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 110 - 1401- تهیه و اجرای روشنایی زمین های تنیس مجموعه ورزشی المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 110 - 1401- تهیه و اجرای روشنایی زمین های تنیس مجموعه ورزشی المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 114- 1401- خرید 10 عدد بویه جهت محدوده پلاژ بانوان

آگهی استعلام شماره 114- 1401- خرید 10 عدد بویه جهت محدوده پلاژ بانوان

آگهی استعلام شماره 114- 1401- خرید 10 عدد بویه جهت محدوده پلاژ بانوان

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 147-1401 خرید قفسه های فلزی جهت کارگاه زیباسازی

آگهی استعلام شماره 147-1401 خرید قفسه های فلزی جهت کارگاه زیباسازی

آگهی استعلام شماره 147-1401 خرید قفسه های فلزی جهت کارگاه زیباسازی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 102 -1401 خرید سطل زباله پلی اتیلن 1100 لیتری جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 102 -1401 خرید سطل زباله پلی اتیلن 1100 لیتری جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 102 -1401 خرید سطل زباله پلی اتیلن 1100 لیتری جهت استفاده در سطح شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 117- 1401- تعمیرات کلی پکیج ۳۰ و 50 تن برودت در شبانه روز مربوط به مانژ سوارکاری ( آورده شده از دستگاههای قدیم فرودگاه)

آگهی استعلام شماره 117- 1401- تعمیرات کلی پکیج ۳۰ و 50 تن برودت در شبانه روز مربوط به مانژ سوارکاری ( آورده شده از دستگاههای قدیم فرودگاه)

آگهی استعلام شماره 117- 1401- تعمیرات کلی پکیج ۳۰ و 50تن برودت در شبانه روز مربوط به مانژ سوارکاری ( آورده شده از دستگاههای قدیم فرودگاه)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 140-1401 عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی پایه های روشنایی بلوار نیایش،بلوار ایران،بلوار فرودگاه و بلوار میرمهنا و سایر معابر در سطح شهر جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 140-1401 عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی پایه های روشنایی بلوار نیایش،بلوار ایران،بلوار فرودگاه و بلوار میرمهنا و سایر معابر در سطح شهر جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 140-1401 عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی پایه های روشنایی بلوار نیایش،بلوار ایران،بلوار فرودگاه و بلوار میرمهنا و سایر معابر در سطح شهر جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 93-1401 انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های واتر اسکرین، پخش برنامه تصویری اذان و راهبری سیستم(اسکله تفریحی و اسکله میرمهنا) به مدت 12 ماه

آگهی استعلام شماره 93-1401 انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های واتر اسکرین، پخش برنامه تصویری اذان و راهبری سیستم(اسکله تفریحی و اسکله میرمهنا) به مدت 12 ماه

آگهی استعلام شماره 93-1401 انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های واتر اسکرین، پخش برنامه تصویری اذان و راهبری سیستم(اسکله تفریحی و اسکله میرمهنا) به مدت 12 ماه

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 91 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری جداول و کفپوش های بتنی و ابنیه های شهری در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 91 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری جداول و کفپوش های بتنی و ابنیه های شهری در سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 91 - 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات لکه گیری جداول و کفپوش های بتنی و ابنیه های شهری در سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 89- 1401-تهیه مصالح وبازسازی ساختمان امور دریایی

آگهی استعلام شماره 89- 1401-تهیه مصالح وبازسازی ساختمان امور دریایی

آگهی استعلام شماره 89- 1401-تهیه مصالح وبازسازی ساختمان امور دریایی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 88- 1401- مزایده 90 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 88- 1401- مزایده 90 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

آگهی استعلام شماره 88- 1401- مزایده 90 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن(آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران،آب و خدمات کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 84- 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول و بازپیرایی در مجموعه المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 84- 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول و بازپیرایی در مجموعه المپیک کیش

آگهی استعلام شماره 84- 1401- تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول و بازپیرایی در مجموعه المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 83 - 1401-بازسازی مدرسه هدف و مدرسه امید جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 83 - 1401-بازسازی مدرسه هدف و مدرسه امید جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 83 - 1401-بازسازی مدرسه هدف و مدرسه امید جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 87- 1401- تهیه،حمل و نصب و راه اندازی کنتور های برق و اصلاح شبکه برق روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 87- 1401- تهیه،حمل و نصب و راه اندازی کنتور های برق و اصلاح شبکه برق روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 87- 1401- تهیه،حمل و نصب و راه اندازی کنتور های برق و اصلاح شبکه برق روستای هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 79- 1401- تهیه،اجرا و نصب کنتورهای آب و اصلاح شبکه آب روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 79- 1401- تهیه،اجرا و نصب کنتورهای آب و اصلاح شبکه آب روستای هندورابی

آگهی استعلام شماره 79- 1401- تهیه،اجرا و نصب کنتورهای آب و اصلاح شبکه آب روستای هندورابی

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 119 - 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119 - 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 119- 1401- تهیه و نصب چمن مصنوعی ایرانی جهت اماکن تفریحی، ورزشی پارک های سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 90- اجرای برنامهpmدر کلیه تاسیسات و تجهیزات فاضلاب شهری (تصفیه خانه ها،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب)

آگهی استعلام شماره 90- اجرای برنامهpmدر کلیه تاسیسات و تجهیزات فاضلاب شهری (تصفیه خانه ها،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب)

آگهی استعلام شماره 90- اجرای برنامهpmدر کلیه تاسیسات و تجهیزات فاضلاب شهری (تصفیه خانه ها،ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب)

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 75 - بازسازی مدارس کوثر، فرهنگ، پروین اعتصامی، بعثت، الزهرا، امام خمینی، توحید، خوارزمی، اندیشه، خاتم و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 75 - بازسازی مدارس کوثر، فرهنگ، پروین اعتصامی، بعثت، الزهرا، امام خمینی، توحید، خوارزمی، اندیشه، خاتم و رازی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 75 - بازسازی مدارس کوثر، فرهنگ، پروین اعتصامی، بعثت، الزهرا، امام خمینی، توحید، خوارزمی، اندیشه، خاتم و رازی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 74 - بازسازی مدارس دانا، مهر، جمهوری اسلامی، شهید فکوری، ابن سینا، البرز، الزهرا و آیت اله خامنه ای جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 74 - بازسازی مدارس دانا، مهر، جمهوری اسلامی، شهید فکوری، ابن سینا، البرز، الزهرا و آیت اله خامنه ای جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 74 - بازسازی مدارس دانا، مهر، جمهوری اسلامی، شهید فکوری، ابن سینا، البرز، الزهرا و آیت اله خامنه ای جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 73- خرد کردن لاستیک های فرسوده و خروج از جزیره کیش - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 73- خرد کردن لاستیک های فرسوده و خروج از جزیره کیش - تجدید استعلام

آگهی استعلام شماره 73- خرد کردن لاستیک های فرسوده و خروج از جزیره کیش - تجدید استعلام

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 70 - خرید پرچم ایام محرم جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 70 - خرید پرچم ایام محرم جهت استفاده در سطح شهر

آگهی استعلام شماره 70 - خرید پرچم ایام محرم جهت استفاده در سطح شهر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 71 - تهیه و اجرای برق و روشنایی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 71 - تهیه و اجرای برق و روشنایی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 71 - تهیه و اجرای برق و روشنایی مدارس دولتی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 72 - تهیه و اجرای اقلام تاسیساتی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 72 - تهیه و اجرای اقلام تاسیساتی مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 72- تهیه و اجرای اقلام تاسیساتی مدارس دولتی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 65 - تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی تعدادی از ساختمان های مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 65 - تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی تعدادی از ساختمان های مدارس دولتی جزیره کیش

آگهی استعلام شماره 65 - تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی تعدادی از ساختمان های مدارس دولتی جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 68- خرید لامپ و ترانس و استارتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 68- خرید لامپ و ترانس و استارتر جهت نگهداری روشنایی معابر

آگهی استعلام شماره 68- خرید لامپ و ترانس و استارتر جهت نگهداری روشنایی معابر

ادامه مطلب
آگهی استعلام شماره 69- بارگیری ، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی ، ورزشی، ام های پراکنده، آبشخور آهوان و غیره سطح جزیره

آگهی استعلام شماره 69- بارگیری ، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی ، ورزشی، ام های پراکنده، آبشخور آهوان و غیره سطح جزیره

آگهی استعلام شماره 69 - بارگیری ، حمل و تخلیه آب شیرین جهت اماکن بهداشتی ، ورزشی، ام های پراکنده، آبشخور آهوان و غیره سطح جزیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 61 - اجرای شبکه آبیاری تحت فشار مکانیزه فضای سبز رینگ 75 متری از میدان ابوموسی تا میدان نخل

آگهی استعلام بهاء شماره 61 - اجرای شبکه آبیاری تحت فشار مکانیزه فضای سبز رینگ 75 متری از میدان ابوموسی تا میدان نخل

آگهی استعلام بهاء شماره 61 - اجرای شبکه آبیاری تحت فشار مکانیزه فضای سبز رینگ 75 متری از میدان ابوموسی تا میدان نخل

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 44-نظارت کارگاهی فاز 3 قراداد ساختمان جدید دادگستری کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 44-نظارت کارگاهی فاز 3 قراداد ساختمان جدید دادگستری کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 44-نظارت کارگاهی فاز 3 قراداد ساختمان جدید دادگستری کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 43-خرید علوفه خشک یونجه جهت خوراک اسبهای مجموعه سوارکاری المپیک کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 43-خرید علوفه خشک یونجه جهت خوراک اسبهای مجموعه سوارکاری المپیک کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 43-خرید علوفه خشک یونجه جهت خوراک اسبهای مجموعه سوارکاری المپیک کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 42-تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

آگهی استعلام بهاء شماره 42-تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

آگهی استعلام بهاء شماره 42-تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 36-تهیه نهال گل کاغذی رنگی جهت کاشت در بلوار ایران، رودکی و دلیران

آگهی استعلام بهاء شماره 36-تهیه نهال گل کاغذی رنگی جهت کاشت در بلوار ایران، رودکی و دلیران

آگهی استعلام بهاء شماره 36-تهیه نهال گل کاغذی رنگی جهت کاشت در بلوار ایران، رودکی و دلیران

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 33-تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطوح آلاچیق های چوبی به صورت پراکنده در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 33-تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطوح آلاچیق های چوبی به صورت پراکنده در سطح جزیره زیبای کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 33-تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی سطوح آلاچیق های چوبی به صورت پراکنده در سطح جزیره زیبای کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 34- اورهال پمپ های ۱۰۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ N۶ واقع در میدان ملل

آگهی استعلام بهاء شماره 34- اورهال پمپ های ۱۰۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ N۶ واقع در میدان ملل

آگهی استعلام بهاء شماره 34- اورهال پمپ های ۱۰۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ N۶ واقع در میدان ملل

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 13- مزایده 100 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن ( آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 13- مزایده 100 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن ( آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

آگهی استعلام بهاء شماره 13- مزایده 100 تن مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی کارتن ( آخال) موجود در سایت بازیافت شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

تهیه و حمل رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری بخشی از پیست دوچرخه و معابر مسکونی صدف و نوبنیاد و محور های اصلی

ادامه مطلب
خرید یک عدد سرور HPE ProLiant DL380 Generation10 (Gen10) 8SFF جهت سامانه یکپارچه شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف و آرشیو الکترونیکی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

خرید یک عدد سرور HPE ProLiant DL380 Generation10 (Gen10) 8SFF جهت سامانه یکپارچه شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف و آرشیو الکترونیکی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

خرید یک عدد سرور HPE ProLiant DL380 Generation10 (Gen10) 8SFF جهت سامانه یکپارچه شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف و آرشیو الکترونیکی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

ادامه مطلب
تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های کلبه هور، کشتی یونانی، میرمهنا ۱ , ۲ و سفین، باغ راه

تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های کلبه هور، کشتی یونانی، میرمهنا ۱ , ۲ و سفین، باغ راه

تهیه و نصب ست کامل لوازم بازی کودکان جهت پارک های کلبه هور، کشتی یونانی، میرمهنا ۱ , ۲ و سفین، باغ راه

ادامه مطلب
تامین 40 دستگاه مینی بوس از سرزمین اصلی و 5 دستگاه اتوبوس

تامین 40 دستگاه مینی بوس از سرزمین اصلی و 5 دستگاه اتوبوس

تامین 40 دستگاه مینی بوس از سرزمین اصلی و 5 دستگاه اتوبوس

ادامه مطلب
فراخوان بکارگیری 30 دستگاه هایس شخصی در یام نوروز 1401

فراخوان بکارگیری 30 دستگاه هایس شخصی در یام نوروز 1401

فراخوان بکارگیری 30 دستگاه هایس شخصی در یام نوروز 1401

ادامه مطلب