معرفی مسئولین

عبدالنبی شرفی

عبدالنبی شرفی

سرپرست شرکت

فرهام مقدم راد

فرهام مقدم راد

نایب رئیس هیأت مدیره

علیرضا جاوید

علیرضا جاوید

عضو هیأت مدیره

آرتا فرهودی

آرتا فرهودی

عضو هیأت مدیره

محمود نوکاریزی

محمود نوکاریزی

عضو هیأت مدیره

بابک خالقی

بابک خالقی

معاون مالی و اداری

غلامرضا کردی داریان

غلامرضا کردی داریان

معاون معماری و شهرسازی

غفار آقازاده

غفار آقازاده

معاون امور شهری و محیط زیست

آرش نیک فرجام

آرش نیک فرجام

سرپرست معاونت فنی و عمرانی