مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه

تاریخ: 1402/11/03

عکاس: جعفر همافر