فیلم

لکه گیری معابر و پیاده رو سازی

لکه گیری معابر و پیاده رو سازی

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
روز کیش

روز کیش

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
7 مهرماه بزرگداشت روز آتشنشان

7 مهرماه بزرگداشت روز آتشنشان

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
بازسازی مدارس برای مهرماه 1402

بازسازی مدارس برای مهرماه 1402

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
استفاده از کلاه ایمنی

استفاده از کلاه ایمنی

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
عید غدیر

عید غدیر

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین سمیه بخشی

ادامه مطلب
خط کشی معابر -موتور سیکلت

خط کشی معابر -موتور سیکلت

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین سمیه بخشی

ادامه مطلب
نکات ایمنی اتش نشانی

نکات ایمنی اتش نشانی

تصویربردار : جعفرهمافر
تدوین سمیه بخشی

ادامه مطلب
طرح های عمران شهری

طرح های عمران شهری

تصویربردار: جعفر همافر
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
گرامیداشت روز درختکاری و توزیع نهال رایگان در کیش

گرامیداشت روز درختکاری و توزیع نهال رایگان در کیش

تصویربردار: جعفر همافر-بهاره حیدری
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
اجرای عملیات آسفالت میدان پردیس کیش

اجرای عملیات آسفالت میدان پردیس کیش

تصویربردار : جعفر همافر حسین طهوری
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب
مانور امداد و نجات و اطفاءحریق در سایت بازیافت کیش

مانور امداد و نجات و اطفاءحریق در سایت بازیافت کیش

تصویربردار : بهاره حیدری - جعفر همافر
تدوین : سمیه بخشی

ادامه مطلب