تک مسیره شدن مینی بوس ها با هدف رفاه بیشتر شهروندان

مدیریت حمل ونقل عمومی شرکت عمران، آب و خدمات از اجرای طرح تک مسیره شدن خدمات ناوگان مینی بوس رانی کیش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات ، میثم سام بند مدیر حمل و نقل عمومی کیش با اشاره به اینکه تردد آسان، ارزان و ایمن در نقاط مختلف شهری یکی از مهم ترین محورهای فعالیت این مدیریت با هدف تامین رفاه بیشتر شهروندان است اظهار اشت: گروه زیادی از ساکنان کیش برای تردد های روزانه خود از مینی بوس استفاده می کنند و تک مسیره شدن مینی بوسها یکی از مطالبات شهروندی بود که از یکشنبه هشتم بهمن اجرایی شد.
وی افزود: در حال حاضر مینی بوس ها مسافران را از مبدا پارک دلفین تا میدان سعدی و میدان بهارستان جابجا می کنند. هزینه جابجایی مسافران از پارک دلفین تا میدان سعدی 8500 تومان و از میدان سعدی تا میدان بهارستان 5000 هزارتومان و بالعکس است که در مجموع مسافران برای مسیر پارک دلفین تا میدان بهارستان مبلغ 13 هزار 500 تومان پرداخت می کنند.
گفتنی است پیش از اجرای این طرح مسافران می بایست در میدان سعدی برای تغییر مسیر مینی بوس خود را تعویض کنند که این موجب نارضایتی برخی از شهروندان شده بود.