تماس با ما

راه های ارتباطی

آدرس: جزیره کیش، میدان خلیج فارس، بلوار ایران، مجتمع اداری پارس

کدپستی: 7941798117

- تلفن: 5-44421380 – (076)
- فکس: 44423220 – (076)
- ایمیل:
urban.kishfreezone@gmail.com

- ایمیل مدیرعامل : urban.kishfreezone@gmail.com