برگزاری دوره آموزشی ویژه نیروهای تازه استخدام شده آتش نشانی کیش

نیروی های جدید آتش نشانی کیش با حضور در دوره های آموزشی بدو ورود برای ارائه خدمت به شهروندان آماده می شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات ، دوره دو ماهه آموزشی نیروهای جدید اداره آتش نشانی این شرکت در ایستگاه شماره ۳ وبرج عملیاتی ورزشی آتشنشانی در حال برگزاری است. در این دوره سرفصل های مهم آتش نشانی ازجمله پمپ های آتش نشانی ، لوله کشی وآبرسانی به محل حریق، نکات مهم در خصوص سلامت دستگاه تنفسی، جستجو و حرکت در دود، نردبان دستی، خاموش کننده های دستی، تصادفات جاده ای، ارتباطات و تجهیزات رادیویی وشهر شناسی، نحوه خروج اضطراری، تکنیک سرلوله و روش های اطفای حریق و اصول فرماندهی عملیات به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. 
 انواع گره با استفاده از طناب ،کار در ارتفاع ومواد خطرناک قابل اشتغال، رفتار شناسی ومبانی حریق، حوادث آسانسور، حریق مخازن گاز ومخازن تحت فشار، عملیات امداد در چاه، آوار برداری وحمل مصدوم ،کمک های اولیه و سایر موارد تئوری و عملیاتی مورد نیاز برای آماده سازی آتش نشانان از دیگر مواردی است که در این دوره آموزش داده می شود.  مدت زمان  این دوره 375 ساعت است و مسئولیت آموزش شرکت کنندگان را محمد فرزانه از مربیان آتش نشانی کیش و چند تن از مربیان باتجربه کشور بر عهده دارند. 
لازم به ذکر است اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی جزیره کیش زیرمجموعه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش است که  مسئولیت برنامه ریزی و پیشگیری، مقابله و کنترل آتش سوزی، امداد و نجات و کاهش اثرات ناشی از آن را بر عهده دارد . جذب 12 نیروی جدید از طریق آزمون های عمومی و تخصصی نیز با هدف افزایش توان عملیاتی این اداره اجرایی شد.