برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق در ایستگاه آتش نشانی کیش

فرهنگ سازی ، آموزش و پیشگیری محور فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، یک دوره آموزشی مقدماتی اطفاء حریق با حضور ۹۰ نفر از کارکنان محموعه تجاری- تفریحی میکامال در محل ایستگاه شماره ۳ آتش نشانی برگزار شد.
ارتقای سطح آگاهی و مهارت های فردی کارکنان این مجموعه و افزایش ضریب ایمنی آنها و مراجعان هنگام مقابله با حوادث و خطرات احتمالی و تقویت مولفه های کیش شهر ایمن از جمله اهداف این دوره بود که به همت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات برگزار شد.
انواع حریق و روش های مهار آن ، استفاده از کپسول های آتش نشانی ، راهکارهای افزایش ایمنی وسایل برقی و خنک کننده ها، رعایت نکات ایمنی هنگام ترک محل کار، امداد رسانی در سوانح و ایمن سازی محیط کار از جمله موارد مطرح شده در بخش های تئوری و عملی این دوره بود.