الزام مالکان و رانندگان وسایط نقلیه گازوئیل سوز (دیزلی) به دریافت پروانه اشتغال

تخصیص سهمیه سوخت به وسایط نقلیه گازوئیل سوز (دیزلی) منوط به ثبت اطلاعات در سامانه مرکزی مدیریت حمل و نقل عمومی شهری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران،آب و خدمات کیش ، در راستای ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر ؛ کلیه مالکان و رانندگان ناوگان حمل بار و مسافر که تاکنون موفق به دریافت پروانه فعالیت و اشتغال نشده اند می بایست حداکثر تا تاریخ 31 مرداد جهت ثبت نام و دریافت پروانه فعالیت و اشتغال در سامانه مرکزی مدیریت حمل و نقل عمومی شهری به آدرس http://www.utcms.irاقدام و سپس با در دست داشتن اصل مدارک مربوطه به مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران آب  و خدمات شهری منطقه آزاد کیش مراجعه نمایند. 
لازم به ذکر است ملاک تخصیص سهمیه سوخت تنها اطلاعات ثبت شده در سامانه مرکزی بوده و عدم اقدام در فرصت قانونی به منزله انصراف از دریافت سهمیه سوخت خواهد بود . طبق مصوبات کار گروه ملی سیستم جامع پیمایش هرگونه افزایش سهمیه سوخت خودروهای حمل بار و مسافر منوط به نصب  دستگاه (سیپاد) و ارسال اطلاعات به سامانه سوخت کشور است.
گفتنی است آن دسته از خودروهایی که فاقد سیستم AVL  هستند ضرورت  دارد با مراجعه به شرکت پیمانکار واقع در پارک شهر ساختمان شماره 2 شرکت عمران آب و خدمات  ، سیستم AVL  را نصب کنند.