اصلاح چمن مصنوعی زمین فوتبال مجموعه ورزشی المپیک کیش

چمن زمین فوتبال استادیوم شماره یک مجموعه ورزشی المپیک ، با چمن مصنوعی منطبق با پشرفته ترین استانداردهای کشور در حال جایگزینی میباشد .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش ، به منظور فراهم نمودن شرایط استاندارد جهت برگزاری مسابقات بین المللی فوتبال هفت نفره در روند بازسازی زمین فوتبال استادیوم شماره 1 مجموعه ورزشی المپیک مراحل تعویض چمن زمین فوتبال از اول دی ماه  آغاز شده که بیش از 6 هزار متر مربع چمن موجود در این زمین در حال  جمع آوری و با چمن مصنوعی دارای استانداردهای کشور جایگزین شد.
در راستای صرفه جویی در منابع مالی و استفاده بهینه از امکانات موجود، از چمن های جمع آوری شده در زمین های فوتبال مدارس الغدیر و فرهنگ استفاده خواهد گردید .
اصلاح و ترمیم فنس پیرامونی، احداث 3 رختکن ، 6 چشمه سرویس بهداشتی و ساخت دفاتر اداری به مساحت 90 متر مربع بخش های دیگری از روند نوساز ی زمین چمن مصنوعی  مجموعه ورزشی المپیک است که تا پایان بهمن به بهره برداری خواهد رسید .