اجرای مانورعملیاتی اطفای حریق در سایت بازیافت کیش

مانور عملیاتی اطفای حریق با هدف اجرای مانورعملیاتی اطفای حریق در سایت بازیافت کیشآمادگی واکنش در شرایط اضطراری و افزایش سرعت و هماهنگی بین بخش های مرتبط در سایت بازیافت کیش برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران،آب و خدمات در این مانور که چهارشنبه 28 دی با حضور محسن نظرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت ، ماموران آتش نشانی ، نیروهای امدادی، حراست و حفاظت فیزیکی و سایر بخش های اداری مرتبط در سایت بازیافت کیش برگزارشد ، وقوع یک آتش سوزی شبیه سازی و عملیات اطفای حریق اجرایی شد.

آمادگی واکنش در شرایط اضطراری، ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف شرکت کننده در مانور و نیروهای عملیاتی ایستگاه های آتش نشانی، کسب تجربه در اطفای حریق ، مشخص شدن و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ، انجام روش های متنوع عملیاتی و بررسی مزایای این روش ها از جمله اهداف این مانور بود.

در روند اجرای این مانور وقوع آتش سوزی در قسمت نگهداری لاستیک های فرسوده به سرعت توسط نگهبان به مسئولان سایت گزارش شده و آنها نیز به آتش نشانی اطلاع می دهند. همزمان نیز با هدف پیشگیری از سرایت حریق به سایر بخش های بازیافت اقدامات اولیه و مهار آتش توسط کپسول های آتشد نشانی موجود در محل اجرایی می شود.

حفاظت فیزیکی سایت نیز به محض رسیدن ماموران آتش نشانی آنها را به سرعت به سمت محل وقوع آتش سوزی هدایت می کند.

در بخش مانور ایمنی نیز ، مصدوم شدن یکی ازکارکنان سایت هنگام کاربادستگاه برش کارتن شبیه سازی شد که در این مورد نیزسرکارگر با تماس سریع با اداره آتش نشانی و اورژانس و همچنین انجام کمک های اولیه پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان مصدوم را نجات می دهد. نیروهای امدادی نیزبه موقع در محل حاضرشده و مصدوم را به سرعت از دستگاه جداکرده و به مراکز درمانی منتقل می کنند.

عملکرد صحیح کارکنان سایت بازیافت از جمله اطلاع رسانی سریع به اداره آتش نشانی و همچنین اعلام خطر به سایر بخش های سایت ، در دسترس بودن تجهیزات لازم برای  اطفای حریق و امداد و حضور بموقع آتش نشانان  و نیروهای امدادی در محل حادثه از جمله نقاط قوت این مانور بود که با همکاری مدیریت برنامه ریزی و توسعه، اداره آتش نشانی، حراست و معاونت خدمات شهری و محیط زیست شرکت عمران، آب و خدمات برنامه ریزی و اجرا شد.