آیین رونمایی از طرح ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی کیش با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ: 1401/05/06

عکاس: جعفر همافر