70 کیلومتر از معابر کیش خط کشی شد

شرکت عمران، آب و خدمات کیش در طرح نوروزی 70 کیلومتر از معابر این جزیره را خط کشی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش،  از 26 اسفند تا کنون برای منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به رانندگان در خیابان‌های سطح شهر مطابق با اصول استاندارد، عملیات خط کشی طولی خیابان‌های اصلی به طول 70 کیلومتر انجام شد.
همچنین در قالب این طرح بیش از ۱۰۰ تابلوی انتظامی در سطح شهر نصب و نوسازی و خط کشی‌های بلوک عابر پیاده و خط ایست میادین نیز نوسازی شد.
خط کشی معابر و خیابان‌ها از مهمترین علائم افقی ترافیکی در شهر محسوب می‌شود و برای افزایش ایمنی معابر ترسیم شده و نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی شهروندان داشته و به روان سازی ترافیک نیز کمک می‌کند.
عملیات خط کشی محوری با استفاده از رنگ سرد ترافیکی به صورت ممتد و منقطع برای خیابان‌های اصلی انجام می شود.