پخش سه بعدی (تری دی مپینگ ) حماسه کربلا در سواحل کیش

تاریخ: 1401/05/15

عکاس: جعفر همافر