تامین روشنایی خیابان های فاز 5 و 6 شهرک صنعتی کیش

تاریخ: 1400/12/28

عکاس: جعفر همافر