نصب ۱۵۰ تابلو راهنمای جدید در بلوارهای کیش

با هدف ساماندهی و رفع نواقص تابلوهای شهری و تسهیل دسترسی به مسیرها ، 150مورد طرح ساماندهی و نصب تابلوی جدید در بلوارهای شهری کیش انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، غفار آقازاده سرپرست معاونت فنی و عمرانی این شرکت از ساماندهی و نصب تعداد 150 تابلوی جدید در بلوارهای شهری با هدف رفع نواقص و تسهیل دسترسی شهروندان وگردشگران به معابر و بلوارها در سطح جزیره خبر داد.
آقازاده افزود: با توجه به اینکه وجود تابلوهای شناسه  شهری، تردد و انتخاب مسیر را برای وسایل نقلیه و عابران تسهیل می‌کند، پس از شناسایی نواقص و نیاز بلوارها، شرکت عمران، آب و خدمات کیش اقدام به نصب و اصلاح تابلوهای برخی بلوارها مانند بلواریران، بلوار شهدای گمنام، بلوار نوبنیاد ، بلوار ساحل و ..... نمود.
وی تصریح کرد: رفع نواقص تابلوها براساس جانمایی بهینه انجام گرفته است که در این راستا تعداد 150 عدد تابلو ساخت، نصب و ساماندهی شدند.
گفتنی است طرح توسعه ، بهسازی و ساماندهی شهری جزیره کیش درهمه حوزه های شهری وزیربنایی به همت شرکت عمران، آب وخدمات کیش در دست اجرا است.