اطلاعیه

با  توجه به اتمام مهلت در نظر گرفته شده برای رانندگان تاکسی تلفنی جهت ثبت نام در پلتفرم اسنپ  به آگاهی میر ساند مدت مزبور تا 10 آذر ماه تمدید گردید یادآوری میگردد در صورت عدم تکمیل حد نصاب ناوگان اسنپ  برای آغاز فعالیت تا تاریخ مزبور اسنب مجاز خواهد بود از ظرفیت خودروهای شخصی جهت تکمیل ناوگان خود اقدام و بصورت رسمی فعالیت خود را شروع نماید. خودروهای شخصی جهت فعالیت در اسنب لازم است ابتدا در سامانه متقاضیان اسنپ از طریق لینک زیر به آدرس http://urban.kish.ir:8080 ثبت نام  نمایند تا پس از بررسی فنی خودروها مجوز ثبت نام در اسنب صادر گردد.