حال وهوای بهاری فضای سبز کیش در خرما پزان مرداد

فضای سبزکیش در گرمترین ماه سال، حال وهوای بهاری دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، فضای سبز جزیره با وجود اینکه در  گرمترین ماه سال به سر می بریم از طراوت وزیبایی بهاری برخوردار است.

فضای سبز کیش با نظارت های دقیق کارشناسان فضای سبز و تلاش های کارگران زحمتکش این حوزه در پی اصلاح شبکه انتقال وتوزیع آب ، اصلاح و ترمیم شبکه آبیاری و با کود دهی مناسب گیاهان، احیا و نگهداری می شود تا با وجود گرمای هوا شهروندان وگردشگران از دیدن زیبایی این گیاهان لذت ببرند.

ابریشم، کنار، لور، چریش، نخل، پالم، یاسمین، کهور، کردیا، کنوکارپوس و نیلوفر و درختچه های جاتروفا، گل کاغذی، تیویتیا،تاکاما، آگاو و یوکا برخی گونه های گیاهی زینت بخش فضای سبز جزیره کیش هستند.  

گفتنی است انجام هرس به موقع این گیاهان و ایجاد طراحی های زیبا در معابر ومیادین جزیره از اقداماتی است که زیبایی فضای سبز کیش را دوچندان کرده است.