حال وهوای نوروزی کیش با ورود المانهای جدید شهری

با نصب المان های جذاب در فضای شهری، نوروز 1400 در کیش متفاوت خواهد بود

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش،  المانهای شهری همواره مورد توجه شهروندان وگردشگران هستند و فضای بانشاطی در شهرها ایجاد می کنند .
این جاذبه شهری یکی از موضوعاتی است که درشهرهای گردشگری دنیا بسیار مورد اهمیت است لذا درجزیره کیش هم دریکسال اخیر تلاش شده با رویکردی متفاوت المانها و آثار حجمی زیبایی از هنرمندان درنقاط مختلف شهر نصب شده تا درمعرض دید عموم قرار گیرد.
درآستانه نوروز 1400 نیز با تلاشهای معاونت امورشهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش تعداد زیادی المان زیبا که توسط هنرمندان کیش وکشور ساخته شده اند درحال نصب در نقاط مختلف شهر هستند.
پاندای کونگ فوکار، سرو ایرانی(گلدان فلزی)، دروازه بهار (بته، جقه، درخت سرو، راز پرنده) ، دنیای کودکانه(دوچرخه)، روباه و زاغ، خاک وطن، آهنگ وطن(سه پرنده)، صخره مرجانی ماهی ها، ماهی ها می آیند، پلکان بهاری(ماهی)، اسب دریایی، سمفونی بهار (قایق، ماهی، نهنگ) ، دسته گل لاله، درخت و انگشت، کبوتر، نوروزی، فیل، پرنده و گل مرغ، بهار و گشت و گذار، کودکان بهاری، لاک پشت و ماهی ها، سه آهو و مجسمه 6 نفره المانهایی هستند که درنوروز1400 درجزیره کیش میهمان حضور ودیدگان شهروندان وگردشگران هستند تا درقاب عکس یادگاری های نوروزی ثبت شوند وبه عنوان خاطره ویادگار از کیش زیبا در آلبوم عکس گردشگران شهرهای مختلف کشور جا خوش کنند.