نجات جان ٨ فرد غرق شده در کلبه هور کیش

سرعت عمل آتش نشانان کیش جان 8 نفر را در دو روز گذشته نجات داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش با اعلام آژیر آتش نشانان ایستگاه شماره 1 و 2 و درخواست نیروی کمکی از طریق سامانه 125 ، هشت نفر در آب‌های ساحلی دماغه کلبه هور که در دو روز  گذشته به فواصل زمانی متفاوت در حال غرق شدن بودند توسط نیروهای امدادی آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش نجات پیدا کردند.
محمد امین سرمدی رئیس اداره آتش نشانی کیش اظهار داشت : بر اساس این گزارش این افراد در آب‌های ساحلی دماغه کلبه هور در آب های خلیج فارس بدون اعتنا به تابلوهای شنا ممنوع در حالت نیمه غرق قرار گرفته بودند و نیاز به امدادرسانی سریع داشتند.
وی افزود: جمعه ساعت 12:55دقیقه پس از اطلاع از نیاز به امدادرسانی به 6 نفر در فاصله زمانی16:15 دقیقه  عملیات امداد و نجات با موفقیت انجام شد و هر شش نفر نجات یافتند.
امروز شنبه ٢٢ خرداد ساعت 14:11 دقیقه نیز ٢ نفر دیگر در همان مکان، دماغه کلبه هور نیاز به امدادرسانی داشتند که با سرعت اعزام نیروها و تسریع در عملیات امداد ، این دو فرد هم نجات یافتند.

رئیس اداره آتش نشانی تصریح کرد: بر اساس هماهنگی صورت گرفته و اعزام سریع نیروهای امدادی، خوشبختانه هر 8 نفر از مرگ حتمی نجات یافتند.