آغاز کاشت 400 نفر نخل در محور طلوع تا غروب کیش

با دستور مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش عملیات کاشت 400 نفر نخل در محور طلوع تا غروب کیش آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، غفار آقازاده معاون امور شهری این شرکت با اشاره به اینکه جزیره کیش به علت شرایط خاص آب و هوایی یکی از مستعد ترین مناطق کشورمان برای کاشت نخل به شمار می رود عنوان کرد: فضای سبز هر شهر براساس شرایط اقلیمی آن شهر کار می شود. درخت نخل از گونه های مناسب برای کاشت در جزیره کیش است. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦگونه نخل ها، ﻧﯿﻤﻪ خشک ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ماندگاری آنها را اﻓﺰاﯾﺶ داده و این ویژگی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ یکی از ﻣﻨﺎﺳﺐ‫ﺗﺮﯾﻦ گونه های درختان برای کاشت در جزیره کیش باشد.‬‬
وی گفت: از سالیان گذشته کاشت درختان نخل به صورت گسترده در فضای سبز جزیره کیش که به شش هزار و 200 نفر می رسد به عنوان عنصری مهم در تلطیف هوا و زیباسازی فضاهای شهری در این منطقه آزاد کشور به شمار می رود.
وی افزود: به منظور تنوع بخشیدن به فضای سبز و ایجاد جلوه زیبا از یکم بهمن ماه سالجاری در مسیر جاده ساحلی طلوع تا غروب، به همت واحد فضای سبز شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش عملیات کاشت 400 نفر درخت نخل آغاز شده که تا پایان سه ماهه اول سال 1400 به اتمام خواهد رسید.
گفتنی است وجود گسترده درختان نخل درمجاورت ساحل و دریا درجزیره کیش خاطرات ماندگاری در  یک سفر ساحلی برای گردشگران خلق می کند و به یکی از نمادهای زنده و زیبای جزیره کیش تبدیل شده است .