قابل توجه کلیه مالکین و سرمایه گذاران محترم:


 با توجه به دستور العمل های بهداشتی و حفظ سلامت مراجعین محترم، خدمات رسانی شهرسازی در ساعات کاری بر اساس سیستم نوبت دهی و فاصله گذاری اجتماعی، صرفاً به مالک و یا نماینده حقوقی ایشان صورت خواهد پذیرفت. ضروری است به منظور رعایت سلامت عمومی از حضور همراهان خودداری گردد. ضمناً جهت دریافت اطلاعات عمومی و پرهیز از مراجعات غیر ضروری میتوان از طریق مراجعه به وب سایت www.urban.kish.ir  نسبت به دریافت اطلاعات لازم اقدام نموده و یا به شماره تلفن: 5-44421380-076 تماس حاصل فرمایید.

اطلاعیه شهرسازی

 

معاونت معماری و شهرسازی