نوار سیاحتی جزیره ساماندهی و زیباسازی شد

با دستورمدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش نوار سیاحتی جزیره توسط 4 تیم در عملیاتی ضربتی ساماندهی وزیباسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب وخدمات کیش، با دستور ابوالفضل طیبی ساماندهی وبهسازی معابر، خیابانها و سواحل جزیره کیش در اولویت فعالیت های شرکت عمران، آب و خدمات کیش قرار گرفته است و تیم های حوزه های مختلف امور شهری در حال فعالیت شبانه روزی برای زیباسازی وساماندهی منظر شهری جزیره کیش هستند.

دراین راستا 4 تیم زیباسازی، فضای سبز، خدمات شهری و بازپیرایی ورنگ آمیزی جداول درعملیاتی ضربتی ساماندهی و زیباسازی نوارسیاحتی کیش را انجام دادند.

همچنین عملیات رنگ آمیزی پیست دوچرخه سواحل شرقی وشمالی جزیره کیش نیز درچند روز گذشته انجام شده است.

گفتنی است طرح گسترده ساماندهی و بهسازی معابر، خیابانها وسواحل جزیره کیش به همت ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش آغاز شده است و با نظارت مستقیم ومستمر وی در بازدیدهای چندساعته روزانه به همراه معاونان ومدیران شرکت عمران، آب وخدمات کیش بر روند اجرای این طرح نظارت می شود.