پیاده رو سازی حدفاصل میادین بسیج تا جاسک

طرح پیاده روسازی حد فاصل میدان بسیج تا میدان جاسک با هدف زیباسازی منظر شهری و بهبود عبور و مرور شهروندان در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده رو ها یکی از مباحث اساسی است که در افزایش رفاه و ایمنی شهروندان هنگام تردد در معابر نقش مهمی دارد.
در همین راستا غفار آقازاده معاونت امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: عملیات پیاده رو سازی، خاکریزی بستر پیاده رو، زیرسازی، جدول سیمانی و کفپوش بتنی معابر سطح شهر با جدیت ادامه دارد که پیاده رو سازی میادین بسیج تا جاسک نیز از جمله اقدامات این حوزه است.
معاون امور شهری شرکت عمران ، آب و خدمات کیش تصریح کرد: با توجه به مطالبات شهروندان ساکن نوبنیاد که هنگام طی مسیر به سمت ساحل ناچار به عبور از حاشیه خیابان بودند و ضرورت حفظ ایمنی این افراد طرح پیاده سازی این مسیر در اولویت قرار گرفت.
وی هدف از اجرای این طرح ها را ارتقاء کیفیت و مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر به منظور تسهیل در عبور و مرور عابران و زیبایی بصری عنوان کرد و افزود: عملیات اجرای محوطه سازی زمین های بازی مقابل مسجد خاتم الانبیاء به طور همزمان به متراژ بیش از هزار متر مربع پیاده رو سازی و کفپوش بتنی و اجرای بتن ریزی محوطه بازی به متراژ چهار هزار مترمربع، نصب لوازم بازی کودک و لوازم ورزشی، در حال انجام می باشد.
همزمان با این فعالیت ها  در پانزده نقطه دیگر جزیره کیش نیز وسایل بازی کودکان نصب خواهد شد که تا دوماه ایند آماده بهره برداری می شود.