تخصیص ٥٥ جایگاه برای تبلیغات انتخاباتی درکیش

معاون امورشهری شرکت عمران آب وخدمات کیش از اختصاص 55 جایگاه برای تبلیغات منظم انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
درجزیره کیش خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ، آب و خدمات، غفارآقازاده معاون امورشهری این شرکت با اشاره به اینکه  برنامه ریزی برای انجام منظم و نظارت بر استاندارد بودن فعالیت های تبلیغاتی با جدیت ادامه دارد گفت: شرکت عمران ، آب و خدمات در نقاط مختلف شهری 55  جایگاه را برای تبلیغات کاندیداها درنظر گرفته و آماده کرده است.

وی افزود: طبق شیوه نامه  اعلامی ازسوی بخشداری کیش کاندیداها می توانند دراطراف ستادهای انتخاباتی خود با نصب بنرهایی درابعاد 70در 100 فعالیت تبلیغاتی داشته باشند.

معاون امورشهری شرکت عمران ، آب و خدمات کیش تاکید کرد: نصب بنرهای تبلیغاتی کاندیداها بر روی تأسیسات دولتی و صندوقهای پست ، پست های برق و تلفن ، تابلوها و تاسیسات شهری غیر مجازاست .

به گفته وی طبق اعلام بخشداری کیش امکان استفاده از تلویزیون شهری برای انجام امورتبلیغاتی نامزدهای انتخابات باپرداخت هزینه های مربوطه میسر است .

آقازاده تاکید کرد : طبق اعلام بخشداری کیش و درچارچوب شیوه نامه های ابلاغی برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها نصب هر گونه تبلیغات و بنر برروی تابلوهای شهری غیرمجازاست .

فعالیت تبلیغاتی انتخابات شوراهای اسلامی، که 8 روز قبل از زمان  اخذ رأی آغاز شده است ساعت 7 صبح روز پنجشنبه تاریخ 27 خرداد پایان می گیرد .

لازم به ذکراست انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ساعت 8 صبح جمعه28 خرداد همزمان با سراسرکشور درجزیره کیش نیز آغازمی شود.