هشدار به ساختمان های نا ایمن در جزیره کیش

به همت اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی از ابتدای سال جاری تاکنون دستورالعمل های ایمنی برای 250ساختمان پرتردد جزیره کیش صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب وخدمات کیش، مسعود احمدی مدیربحران و پدافند غیرعامل این شرکت گفت : کارشناسان آتش نشانی به صورت مستمر از ساختمان های مهم در جزیره کیش بازدید ایمنی می کنند و وضعیت ایمنی این ساختمان ها در برابر آتش سوزی را بررسی و بر اساس ضوابط و مقررات،دستورالعمل های ایمنی جهت رفع موارد نا ایمن در این ساختمان ها را صادر کرده و بر رفع این موارد توسط مالکین و بهره برداران نظارت می کنند.
وی افزود: با توجه به آخرین بازدیدهای انجام شده، با وجود صدور اخطارهای مکرر، مدیریت تعدادی از بازارها، هتل ها و ساختمان های بزرگ مسکونی اقدامات محدودی جهت رفع موارد ناایمن انجام داده اند که لازم است با توجه به مسئولیت صریح قانونی ایشان نسبت به انجام اقدامات جدی و کاهش حداکثری ریسک خطر در این ساختمان ها در اسرع وقت اقدام نمایند.
مسعود احمدی اعلام کرد: در صورت عدم اقدام فوری و بروز حادثه احتمالی، مدیران این ساختمان ها با توجه به اخطارهای مکرر صادره و مفاد قوانین موضوعه ،از نظر کیفری و حقوقی مسئول و پاسخگو خواهند بود.
وی تاکید کرد در صورت ادامه وضع موجود، مشخصات و وضعیت ایمنی این ساختمان هابه اطلاع عموم مردم خواهد رسید.