احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بخش دوم فاز 7 شهرک صدف

شبکه جمع آوری فاضلاب بخش دوم فاز هفت شهرک صدف برای خدمات دهی به 600 واحد مسکونی درحال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، شبکه جمع آوری فاضلاب فاز هفت شهرک صدف به طول یک هزار و 850 متردر حال احداث است.

دراین پروژه 400 متر انشعابات فاضلاب شهری برای بهره مندی بیش از 600 واحد مسکونی اجرا می شود.

براساس گزارش معاونت فنی وعمرانی شرکت عمران، آب وخدمات کیش تاکنون با اجرای بیش از هزار و500 متر لوله گذاری و 250متر انشعابات، 400 واحد مسکونی با اتصال به شبکه فاضلاب  در حال بهره گیری  از خدمات شبکه فاضلاب شهری هستند .

گفتنی است در حال  حاضر با پیش بینی های انجام شده پروژه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بخش دوم  فاز هفت شهرک صدف تا   نیمه مهرماه تکمیل شده و کلیه  600 واحد مسکونی در حال احداث قابلیت  بهره برداری خواهند داشت .