مدیریت های شهرسازی

شهرسازی در سطوح تشکیلاتی بر اساس چارت سازمانی فعالیت نموده که هریک از این واحدها وظایف نظارتی و فنی مشخصی را برعهده دارند.

ادامه مطلب

معرفی معاونت معماری و شهرسازی

معاونت معماری و شهرسازی کیش که وظیفه برنامه ریزی، صدور مجوزها ،گواهی های ساختمانی، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی را عهده دار است.

ادامه مطلب

ضوابط و مقررات

از طریق این صفحه شما بازدیدکنندگان محترم میتوانید از آخرین ضوابط؛ آیین نامه ها و مقررات شهرسازی کیش اطلاع پیدا نمایید.

ادامه مطلب

اهداف و وظایف معاونت معماری و شهرسازی

این معاونت بر آن است ضمن رعایت کلیه ضوابط ،با افزایش میزان رضایتمندی، شرایطی فراهم گردد که معماری جزیره کیش در جایگاه برجسته در منطقه قرار گیرد.

ادامه مطلب

فرم های شهرسازی

شما میتوانید در این بخش فرم های گواهی و گزارش های شهرسازی مورد نیاز خود را دانلود نمایید.

ادامه مطلب

اطلاعیه های معاونت شهرسازی

آخرین اطلاعیه ها؛ ابلاغ ها و بخشنامه های معاونت شهرسازی شرکت از طریق این صفحه به اطلاع شما بازدیدکنندگان محترم خواهد رسید.

ادامه مطلب