معرفی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل


مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در اوایل سال 1397 در شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش ایجاد گردید.در ساختار تشکیلاتی این مدیریت ، اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی ، واحد پیشگیری و کنترل بحران و واحد پدافند غیرعامل پیش بینی شده است که درحال حاضر اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی فعال می باشد .

 

 

اهم وظایف و مسولیت ها

 

الف : اهم وظایف مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

برنامه ریزی و پشتیبانی از اجرای وظایف شرکت عمران ، آب و خدمات در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی ، مدیریت روان آبهای سطحی و ......

ب : اهم وظایف اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

- مدیریت تهیه و اجرای طرح ایمنی شهر در برابر آتش سوزی با بهره گیری از تکنولوژیهای بروز و کارآمد و رعایت استانداردهای ذیربط
- برنامه ریزی و اقدام برای پیشگیری، مقابله و کنترل آتش سوزی، امداد و نجات و کاهش اثرات ناشی از آن
- نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمانها و مستحدثات در برابر حریق  در کلیه مراحل ساخت و بهره برداری و تجهیزات ، تأسیسات و اماکن ناایمن تحت   مالکیت سازمان منطقه آزاد کیش و انجام اقدامات لازم برای ایمن سازی آنها
- مدیریت تهیه و اجرای برنامه های آموزشی برای شهروندان در امور مرتبط با وظایف و مأموریتهای اداره
- مدیریت ایجاد سامانه اطلاعات، مستند سازی، پایش و ارزیابی حوادث و آتش سوزی ها ، توان عملیاتی، خطرپذیری شهر در برابر حریق و حوادث

- پایش مستمر میزان آمادگی کارکنان اداره و کمک به حفظ و افزایش توان، مهارتها و دانش آنان از طریق برگزاری آزمونهای دوره ای آمادگی جسمانی، مسابقات ورزشی، آزمایشهای پزشکی و دوره های آموزشی مهارتی و تخصصی متناسب با ویژگیهای محلی و شرایط محیطی
- مدیریت تهیه و اجرای برنامه های آموزشی برای شهروندان در امور مرتبط با وظایف و مأموریتهای اداره و الگوهای مشارکت شهروندان از قبیل دانش آموزان ، دانشجویان، کارکنان دستگاههای اجرایی و بازاریان برای بهبود وضعیت ایمنی شهر در برابر آتش سوزی و حوادث

- استقرار طرح سلسله مراتب فرماندهی آتش نشانی شامل البسه و درجات آتش نشانی
- مدیریت تهیه و اجرای طرحهای موضعی جهت ارتقاء ایمنی بافت های ناکارآمد ، تاریخی ، بازار و نظایر آن
- شناسایی و استفاده از ماشین آلات ، تجهیزات و نیروی انسانی فعال در شهر
- نظارت بر رعایت دستورالعملهای ایمنی ساخت ، نگهداری و بهره برداری سامانه های حمل و نقل دریایی و انجام مانورهای مشترک جهت آمادگی اطفاء ، امداد و نجات
- مدیریت توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین ، سازمانهای مردم نهاد ( سمن ها ) ، تشکلهای تخصصی و حرفه ای ، شرکت های تعاونی و خصوصی در امور مرتبط با وظایف و مأموریتهای سازمان
- بررسی و پیشنهاد نرخ بهای تمام شده خدمات ایمنی و آتش نشانی به هیئت مدیره شرکت و اخذ آن با استفاده از فناوریهای نوین و هزینه کرد در حوزه ایمنی و آتش نشانی
- ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به شهروندان ، ارگانها ، سازمانها ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص امور آتش نشانی و خذمات ایمنی با اخذ بهای تمام شده خدمات
- بررسی، تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش نشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها

 

اهم اقدامات انجام شده در سال 1397

الف : مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

- آیین نامه اهراز صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی اشخاص و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی فعال در جزیره کیش
- ضوابط انتخاب و بکارگیری لوله و اتصالات مناسب جهت استفاده در سیستم های اطفاء حریق در جزیره کیش
- برنامه اقدام مدیریت روان آبهای سطحی و طوفانهای محلی در جزیره کیش
- دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت عمران ، آب و خدمات

ب : اهم اقدامات اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی