برگزاری دوره آموزشی در زمینه استاندارد آسانسور

به اطلاع کلیه مهندسان محترم طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی فعال در جزیره زیبای کیش می رساند اداره استاندارد منطقه آزاد کیش در نظردارد دوره آموزشی در زمینه استانداردآسانسور (الزامات ساختمانی) را در تاریخ 1398/06/03 برگزار نماید.

به اطلاع کلیه مهندسان محترم طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی فعال در جزیره زیبای کیش می رساند اداره استاندارد سازمان منطقه آزاد کیش در نظردارد دوره آموزشی در زمینه استاندارد آسانسور (الزامات ساختمانی) را در تاریخ 1398/06/03 برگزار نماید.لذا مقتضی است ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره مذکور با شماره تلفن 44455977 و یا به صورت حضوری به اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو واقع در میدان سنایی، ساختمان کیش ایر مراجعه فرمائید.


                                                               معاونت معماری وشهرسازی