بازسازی المانهای کیش به همت هنر مندان جزیره

المانهای کیش با برنامه ریزی شرکت عمران ، آب وخدمات توسط هنرمندان جزیره در حال بازسازی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، در پی بازدیدهای هر روزه ابوالفضل طیبی طرح ساماندهی سواحل ومعابر جزیره به اولویت کاری شرکت عمران، آب وخدمات کیش تبدیل شده است.
یکی از اقدامات در دست انجام در این طرح بازسازی المانهای کیش است که بر اثر شرایط آب و هوایی و درمجاورت دریا دچار خوردگی و آسیب دیدگی شده بودند لذا با بهره گیری از توانمندی هنرمندان جزیره بازسازی این المانها آغاز شده است.
تا کنون المانهای پیرمرد و دریا در اسکله سیمرغ، اسبهای ساحل مرجان در کشتی یونانی و المان اسکله میر مهنا بازسازی شده است.
همچنین المانهای مرد فانوس به دست کشتی یونانی، اسبهای میدان هرمز، المان میدان المپیک ، مجسمه سیمرغ بازار عربها و المان دست در میدان غدیر از دیگر المانهای در دست بررسی و بازسازی هستند.
طرح بازسازی المانهای کیش به همت هنرمندان جزیره در حال انجام است و با توجه به وسعت فعالیت ها و رویکرد شرکت عمران، آب و خدمات کیش به جذب و اجرای ایده های نو و بهره گیری از توان همه هنرمندان کیش ، از هنرمندان جزیره در زمینه های هنرهای تجسمی و هنرهای کاربردی در فضای شهری دعوت می شود در صورت علاقمندی به ارایه وساخت ایده های جدید و همکاری در اجرای طرح ها و پروژه ها به اداره زیباسازی معاونت امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش مراجعه کنند.