انتصابات جدید در شرکت عمران، آب وخدمات کیش

مشاور و سرپرستان جدید حوزه های پشتیبانی، حمل ونقل عمومی و اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت عمران، آب و خدمات کیش معارفه شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و آب و خدمات کیش،  در نشستی با حضور ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش ، قادر میرزایار به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی ، حمید پاشاکی به عنوان سرپرست مدیریت حمل ونقل عمومی ، محمد مهدی کشمیری به عنوان سرپرست اداره پاسخگویی به شکایات این شرکت و ناصر مغاری به عنوان مشاور مدیرعامل در امور حمل ونقل عمومی معرفی شدند.

دراین جلسه مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش ضمن تقدیر از خدمات ارزنده مدیران قبلی در حوزه های حمل ونقل عمومی و پشتیبانی گفت: تغییر مدیریت ها به اقتضای شرایط وگاهی به دلیل فرایندها و ضوابط قانونی انجام می شوند که این تغییرات با همدلی و وفاق می تواند زمینه ساز تحولات  باشد.

طیبی افزود: بی شک در ادامه روند فعالیت های رو به رشد شرکت عمران، آب وخدمات از تجارب وتخصص ارزشمند مدیران قبلی استفاده خواهد شد ودر تعامل سازنده با مدیران جدید انتظار می رود شاهد رشد و توسعه بیشتر در فعالیت ها وعملکرد شرکت باشیم.

وی همچنین دراین نشست از خدمات محمد فیصلی که علاوه بر مدیریت حراست شرکت عمران، آب وخدمات کیش، به صورت همزمان سرپرست اداره پاسخگویی به شکایات بود تشکر کرد .

گفتنی است با احکام صادر شده توسط ابوالفضل طیبی، حمید پاشاکی و قادر میرزایار که هر دو از ایثارگرانی هستند که سابقه طولانی فعالیت در سازمان منطقه آزاد کیش دارند به عنوان سرپرستان مدیریت های حمل ونقل عمومی و پشتیبانی منصوب شدند.

ناصر مغاری به عنوان مشاور مدیرعامل در امور حمل ونقل عمومی و محمد مهدی کشمیری به عنوان سرپرست اداره پاسخگویی به شکایات معارفه شدند.

شایان ذکر است محمد فیصلی نیز مدیریت حراست شرکت عمران، آب وخدمات کیش را برعهده دارد.