نشست وزیر ورزش و جوانان و اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با روسای هیئت های ورزشی و اعضای شورای ورزش سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ: 1401/04/28

عکاس: جعفر همافر