بازدید مشاور رییس جمهور و مسئولان سازمان منطقه آزاد و شرکت عمران ، آب و خدمات از مصلای کیش

تاریخ: 1400/04/16

عکاس: جعفر همافر