موضوع :آگهی فراخوان عمومی

شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد از طریق فراخوام عمومی نسبت بیه جذب سرمایه گذار به منظور افزایش تعداد 20 دشتگاه خودروی مینی بوس به ناوگاه مینی بوسرانی عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سابقه و توان مالی ، اجرائی و مدیریتی دعوت به عمل می آید حداکثر تا ساعت 15:00 مورخ 99/12/06 نسبت به ارسال پیشنهادات و مشخصات خود به نشانی جزیره کیش ، میدان خلیج فارس ، بلوار ایران ، مجتمع اداری پارس بلوک 8 ، دبیرخانه شرکت اقدام نمائید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07644423900 تماس حاصل نمایند .

لازم به ذکر است تحویل پیشنهادات هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

آگهی فراخوان